Profesjonell kompetanse på masternivå

Høsten 2018 starter våre nye masterprogram, og vi ønsker i den forbindelse å samle alle programledere, ledere for studieretninger og administrative koordinatorer til et seminar for erfaringsdeling og forhåpentligvis inspirasjon til å utvikle masterutdanningene videre.

Program

0845 – 0900 Kaffe

0900 – 0915   Innledning, presentasjon, Knut Mørken

 

Mottak av og oppstart for masterstudenter

0915 – 0935    Semesterstart og årshjul for masterstudiet, Ragnhild Kobro Runde og Suhas Govind Joshi, Institutt for informatikk

0935 – 1000    Erfaringsdeling / diskusjon

 

Profesjonell kompetanse – masteroppgaven og masteremner

1000 – 1015   Profesjonell kompetanse i masterprogrammet i fysikk, Dag Dysthe (programleder) og Åsmund Eikenes (Akademisk skrivesenter)

1015 – 1030  Hva kan realfagsbiblioteket bidra med? Tone Gadmar og Edina Pozer Bue, Realfagsbiblioteket

1030 – 1045  Emneundervisning på masternivå, Cathrine W. Tellefsen, MN-fakultetet

1045 – 1115   Diskusjon i grupper

1115 – 1145  Oppsummering i plenum

 

1145 – 1200  Lunsj

Påmelding på nettskjema <https://nettskjema.no/a/98063> .

Publisert 13. des. 2018 15:16