Seminar: Skriving som profesjonell kompetanse

Få verktøyene du trenger for å gi studentene trening i skriftlig kommunikasjon i undervisningen!

Alle MNs studieprogrammer vektlegger generelle ferdigheter. For å arbeide systematisk med dette har vi fokusert på skriftlig kommunikasjon i 2. og 4. semester i bachelorprogrammene. Vi har engasjert Åsmund Husabø Eikenes for å hjelpe oss med dette. Åsmund er bioviter med stor interesse for skriving, både som kommunikasjonsverktøy og som hjelpemiddel i læring.

For å legge til rette for at faglærere kan legge vekt på skriveferdigheter i undervisningen, inviterer fakultetet til en åpen workshop med Åsmund. Vi vil presentere hvordan enkle skriveøvelser kan inngå som en del av studentaktiv læring, der skriving bidrar til faglig læring og refleksjon. I seminaret vil vi legge til rette for at deltakerne kan arbeide med egne emneplaner, og diskutere og teste hvordan enkle skriveøvelser kan bidra til å gi studentene trening i skriftlig kommunikasjon. 

Det er et mål at skriving i undervisningen ikke skal øke arbeidsbelastningen, og fakultetet er opptatt av at faglærere skal ha tilgang til nødvendige ressurser og støtte i arbeidet med profesjonell kompetanse. Faglærere som ønsker det vil få tilbud om oppfølging. Faglærere som underviser fag i 2. og 4. semester oppfordres til å delta.

Arrangør

MN-fakultetet ved Åsmund Husabø Eikenes sammen med Knut Martin Mørken og Cathrine Wahlstrøm Tellefsen. 
Publisert 13. des. 2018 15:16 - Sist endret 7. feb. 2020 15:48