REAL undervisning; en kick-start på semesteret

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

to personer står foran en tavle

© UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

REAL undervisning er for alle som er involvert i undervisning ved MN-fakultetet. Bli med og bidra til å skape kvalitet i undervisningen. Det er lettere om vi har en felles plattform.

Vi trenger din Påmelding til REAL undervisning innen mandag 13/8 kl 1400. Da kan vi bestille lunsj til deg og velge riktig rom for parallellsesjonene.  

Program

0900–0910 Velkommen ved Solveig Kristensen

0910–1000 Nyttig for alle, nødvendig for noen - om inkluderende undervisning.

Læring oppstår ved aktivering av ulike deler av hjernen. Ved å bruke ulike tilnærminger gjør man undervisningen mer inkluderende for et mangfold at studenttyper.
Ved Elinor J. Olaussen (Universell)

1015–1100 Parallelsesjon 1

1115–1200 Parallelsesjon 2

1200 Lunsj og instituttvise samlinger

Velg 2 av 3 parallellsesjoner

1. Mangfold blant studentene; hvem er de og hvordan møter vi dem?

ROM: auditorium 5, VB

Studenter er en sammensatt gruppe med ulike personligheter, forutsetninger og behov. Har du tenkt gjennom hvem studentene er og hvordan du kan møte dem? I denne sesjonen har vi fokus på hvordan undervisningen kan legges slik at mangfoldet rommes og læring fremmes.

Vi legger til rette for refleksjoner, erfaringsdeling og idémyldring med en oppsummering til slutt. 

Ved Linda T. S. Westgaard (ForVei) og Elinor J. Olaussen (Universell)

2. Nei, forelesningen er ikke død...  (this session will be in English)

ROM: auditorium 1, VB

Hvordan kombinere forelesning med studentaktive læringsformer for bedre læring.

In recent years, university-level science courses have increasingly moved away from traditional, lecture-based teaching and towards active learning-based methods. These methods have shown promising results, however many people are left wondering “with these changes, is there any room left for lecturing in higher education?” In this session, I will draw on the foundational study “A Time for Telling” by Schwartz and Bransford to argue that lecture can and should still be a part of university-level education, as long as it is used in an effective way. I will then describe some basic principles for how to effectively integrate lecture and activities and present several types of activities that can be used to set up for effective lecturing.

Ved Tor Ole Odden (post.doc. CCSE)

3. Nei, Canvas er ikke det samme som Fronter...

ROM: auditorium 4, VB

Hvordan kan du arbeide  slik at Canvas bli et verktøy som hjelper deg å legge til rette for læring? Undervisning handler blant annet om å ha et bevisst forhold til hva studentene skal gjøre på egen hånd, hva som skal skje på forelesning og hva som skal skje i gruppetimer, på lab eller i seminarundervisning. Og ikke minst hvordan alt dette henger sammen!  I denne sesjonen får du høre mer om mulighetene i Canvas, blant annet hvordan gruppelærere kan bruke Canvas til å kommunisere med studentene både individuelt og i gruppe.

Ved Kirsti L. Engelien (Leder for Lektorprogrammet ved UiO, UV-fakultetet)

 

Arrangør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Emneord: undervisning, aktiv læring, profesjonell kompetanse
Publisert 16. okt. 2018 14:41 - Sist endret 7. feb. 2020 15:48