English version of this page

REAL undervisning; en kick-start på semesteret

Med nye bachelorprogrammer og økt fokus på kontinuerlig utvikling av undervisningen, inviterer vi igjen til REAL undervisning. Studentene har forventninger til mer aktive læringsformer og universitetene har et ansvar for at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling.

to personer står foran en tavle

© UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

REAL undervisning er for alle som er involvert i undervisning ved MN-fakultetet. Bli med og bidra til å skape kvalitet i undervisningen. Det er lettere om vi har en felles plattform.

Vi trenger din Påmelding til REAL undervisning innen tirsdag 9/1 kl 1400. Da kan vi bestille lunsj til deg og velge riktig rom for parallellsesjonene.  

Program

0915–0920 Velkommen ved Solveig Kristensen

0920–1005 Ut med Fronter - inn med Canvas. Hvilken betydning har det for deg? ved Bjørn Stensaker, Senter for Læring og Utdanning, UiO

1015–1100 Parallelsesjon 1

1115–1200 Parallelsesjon 2

1200 Lunsj og instituttvise samlinger

Velg 2 av 3 parallellsesjoner

1. Gruppediskusjon og erfaringsdeling

ROM: auditorium 5, VB

Hvordan får vi studentene til å benytte seg av organisert undervisning? Hva er et godt arbeidsmiljø for både studenter og ansatte?

Gruppelærere: Hvilke utfordringer får du ved å være gruppelærer? Hvordan kan du best legge til rette for læring? Hva forventer du av studentene og av emneansvarlig? Emneansvarlig: Hvilke planer har du for undervisningen? Hvordan kan du best legge til rette for læring? Hva forventer du av studentene og av gruppelærerne? 

Vi deler i mindre grupper og legger til rette for erfaringsdeling og idémyldring med en oppsummering til slutt. 

Ved Linda T. Sørensen (ForVei)

2. Begrepstrening i fag og pedagogisk bruk av mentimeter

ROM: auditorium 1, VB

Fag på alle nivå inneholder nye begreper for studentene. Ofte er begrepene så naturlige for læreren at det kan være vanskelig å forstå hva studentene sliter med. I denne parallellsesjonen får du gode råd om hvordan du kan jobbe med begrepstrening i ditt fag. Vi har eksempler fra både begynneropplæring i biologi og master- og PhD-kurs i fysikk. Vi vil legge vekt på at det skal være overføringsverdi til andre fag. I tillegg vil vi gi konkrete råd og tips til hvordan du kan bruke studentresponssystemet Mentimeter på en pedagogisk måte i din undervisning. Vi viser eksempler på oppgaver som trener begrepsforståelse og gir tips til hvordan du kan øke læringseffekten i din gruppe. 

Ved Tone F. Gregers (IBV) og Cathrine W. Tellefsen (FI)

3. Team Based Learning (TBL)

ROM: auditorium 4, VB

Det er mange måter å aktivisere studenter på. En måte er å bruke noe som kalles en «readiness assurance test», et element fra læringsmetoden Team based learning (TBL). Dette går ut på at studentene først besvarer oppgaver på egen hånd og deretter i grupper. Alle har ansvar for å bidra og gruppen kan oppnå en samlet skår. I denne parallellsesjonen får du en rask innføring i TBL og får prøvd ut en «readiness assurance test» i praksis. Vi legger vekt på at arbeidet skal være fleksibelt og bidra til aktivitet og læring hos studentene.    

Ved Svein Tveit (KI)

Arrangør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Emneord: undervisning, aktiv læring, profesjonell kompetanse
Publisert 16. okt. 2018 14:41 - Sist endret 7. feb. 2020 15:48