English version of this page

REAL undervisning; en kick-start på semesteret

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

© UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

REAL undervisning er for alle som er involvert i undervisning ved MN-fakultetet. Bli med og bidra til å skape kvalitet i undervisningen. Det er lettere om vi har en felles plattform.

Vi trenger din Påmelding til REAL undervisning innen mandag 12/8 kl 1400. Da kan vi bestille lunsj til deg og velge riktig rom for parallellsesjonene.  

Program

0900–0910 Velkommen ved studiedekan Knut Mørken

0910–0940 Plenum - Læringsmål, vurdering og læringsaktiviteter i sammenheng.  Ved Knut Mørken, Åsmund Eikenes og Cathrine W. Tellefsen.

0940 - 1000 Lansering av KURT-sider for aktiv læring. Ved Åsmund Eikenes og Cathrine W. Tellefsen. 

1015–1100 Parallellsesjon 1

1115–1200 Parallellsesjon 2

1200 Lunsj og instituttvise samlinger

Velg 2 av 3 parallellsesjoner

1. Mangfold blant studentene; hvem er de og hvordan møter vi dem?

ROM: auditorium 5, VB

Studenter er en sammensatt gruppe med ulike personligheter, forutsetninger og behov. Har du tenkt gjennom hvem studentene er og hvordan du kan møte dem?
I denne sesjonen har vi fokus på hvordan undervisningen kan legges slik at mangfoldet rommes og læring fremmes. Vi legger til rette for refleksjoner, erfaringsdeling og idémyldring med en oppsummering til slutt. 
Ved Linda T. S. Westgaard (ForVei) 

2. Baklengsdesign av undervisningen - i praksis! For både gruppelærere og emneansvarlige. 

ROM: auditorium 1, VB

Hvordan legge opp undervisningen med gode aktiviteter og i tråd med læringsmålene? KURT-sidene kan hjelpe deg. 
Ved baklengsdesign av undervisningen, starter du med å definere konkrete læringsmål. Dette er en jobb for emneansvarlig, men gjerne i samarbeid med gruppelærere. Deretter planlegger du hvordan du skal vurdere og gi tilbakemelding på om studentene har oppnådd læringsmålene. Til slutt velger du læringsaktiviteter som spiller opp mot vurderingsform og læringsmål. I denne parallellsesjonen får både gruppelærere og forelesere hjelp til baklengsdesign av undervisningen med utgangspunkt i de nye nettsidene til KURT. 
Ved Tone F. Gregers (KURT og IBV) og Anders Lauvland (FI)

3. Vurdering og tilbakemelding

ROM: auditorium 4, VB

Hvordan sørge for at studentene har nytte av tilbakemeldinger fra faglærere og fra hverandre? 
Mange studenter tar ikke til seg tilbakemeldinger på skriftlige oppgaver, men ønsker seg likevel mer feedback på hvordan de arbeider og hva de har lært. Hvordan kan faglærere og gruppelærere legge til rette for at studentene skal ha større utbytte av tilbakemeldingene de får? Og på hvilken måte kan medstudenter gi tilbakemeldinger til hverandre? I denne parallellsesjonen får både gruppelærere og forelesere dele erfaringer, samle inspirasjon og teste ulike former for tilbakemelding.
Ved Åsmund Eikenes (KURT) og Jessica Lønn Stensrud (Realfagsbiblioteket)

 

Arrangør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Emneord: undervisning, aktiv læring, profesjonell kompetanse
Publisert 22. mai 2019 16:26 - Sist endret 7. feb. 2020 15:48