English version of this page

Solveig Kristensen blir ny dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det var ingen motkandidater, så valget er avlyst, og Solveig Kristensen blir ny dekan fra 1. januar 2021. Med seg har hun Bjørn Jamtveit som visedekan for forskning og Knut Mørken som visedekan for utdanning.

dame og mann ser i kamera

Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit blir nytt dekanat fra 1. januar 2021 sammen med Knut Mørken (ikke avbildet). Foto: Anna Valberg/UiO.

Det var lagt opp til valgkamp og deretter valg denne våren. Men tradisjonen tro møter ikke det teamet som første melder seg, noen konkurranse om ledervervene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO. Ei heller denne gangen. 

Så når året er omme får fakultetet sin første kvinnelige dekan. Kristensen er professor i galenisk farmasi og har lenge væt en del av ledelsen ved fakultetet. Hun stilte nå til valg sammen med Bjørn Jamtveit, som er leder for forskningssenteret Njord og blir prodekan, og de har pekt ut sittende visedekan for utdanning Knut Mørken til å bli med videre. Fakultetsstyret godkjente dekanvalget 5. mai.

Portrettbilde av Knut Mørken
Knut Mørken er utnevnt til visedekan for utdanning.

– Jeg tenker at det å være dekan er en så tung jobb at det er en fordel med tung lederbakgrunn fra universitetet. Ikke minst på et så stort fakultet som vårt er det slik, har Kristensen tidligere sagt til Uniforum.

Hun er i dag forskningsdekan og har vært med i det sittende dekanatet i syv år, de første seks som studiedekan. Hun er også dekanens stedfortreder (prodekan) og mener at hun har sittet i de fleste ledelsesorganene på UiO.

– Vi vil gjerne takke dem som har støttet vårt kandidatur, både dem som nominerte oss og andre som har heiet oss frem, sier Kristensen.

– At vi er valgt som ny ledelse uten motkandidat og valgkamp, er selvsagt ikke optimalt, men vi føler oss likevel trygge på at vi har bred støtte i organisasjonen. Vår valgplattform er lagt ut på fakultetets nettsider, og vi ser frem til diskusjoner om hvordan vi best kan oppfylle den når vi kan møtes igjen på campus. Vår plan er å besøke alle instituttene, så vil tiden vise i hvilken form vi kan få dette til. Vi gleder oss stort til å komme tilbake til Blindern og vil bruke høsten til å forberede oss godt til å overta ledelsen av fakultetet fra nyttår.

Kristensen har ikke varslet noen dramatisk kursendring, men vil bygge sin plattform på fakultetets strategi fra 2019: Kunnskapsutvikling for en verden i endring. Realfag og teknologi mot 2030.

Saken ble først publisert på Titan.uio.no.

Av Wenche Willoch
Publisert 5. mai 2020 23:02 - Sist endra 8. apr. 2022 11:11