Ansettelsesutvalg

Ansettelsesutvalget (AU) behandler saker som gjelder kunngjøring av og ansettelse i hoved- og bistilling som professor, førsteamanuensis og forskere, samt opprykk til professor. AU innstiller til universitetsstyrets ansettelsesutvalg i saker som gjelder kunngjøring og ansettelse av professor for faglig ledelse og i saker som gjelder ansettelse i professorat uten utlysning (kallelse).

Medlemmer

  Medlem/representant Varamedlem/-representant
Leder Solveig Kristensen Bjørn Jamtveit
Vitenskapelig ansatte

Anne Krag Brysting
Arne Huseby

1 vara:Petter Nielsen
2 vara: Anders Malthe-Sørenssen

Teknisk/adm. ansatte

Mino Thorud

1 vara: Elina Melteig
2 vara: Else Marie Lingaas

Studentrepresentant

Alina Krogstad

 

Møteplan høst 2021

Sted: Backspace (V245), eller Home (Ø270) Fysikkbygningen 2. etg.
Tid: kl. 10.00 (hvis ikke annet er nevnt i innkallingen)

Møtedato                       Frist innlevering

Onsdag 25. august

Onsdag 11. august

Onsdag 21. september kl. 13.00

Onsdag 1. september

Onsdag 29. september

Onsdag 15. september

Onsdag 13. oktober

Onsdag 29. september

Onsdag 27. oktober

Onsdag 13. oktober

Onsdag 10. november

Onsdag 27. oktober

Onsdag 24. november

Onsdag 10. november

Onsdag 15. desember Onsdag 1. desember
 
Hvis det blir nødvendig å omberamme, innkalle til ekstraordinære møter, eller eventuelt å sløyfe møter, vil dette bli meddelt senest én uke i forveien Saker som skal behandles på de ordinære møter må være personalseksjonen i hende senest onsdag to uker før møtet skal finne sted.

Saker som sendes inn for sent vil bli utsatt til et senere møte, med mindre det foreligger spesielle omstendigheter.

Ved forfall gir den enkelte selv beskjed til sitt varamedlem!

Publisert 6. juli 2016 10:51 - Sist endra 8. sep. 2021 08:13