Ansettelsesutvalg

Ansettelsesutvalget (AU) behandler saker som gjelder kunngjøring av og ansettelse i hoved- og bistilling som professor, førsteamanuensis og forskere, samt opprykk til professor. AU innstiller til universitetsstyrets ansettelsesutvalg i saker som gjelder kunngjøring og ansettelse av professor for faglig ledelse og i saker som gjelder ansettelse i professorat uten utlysning (kallelse).

Medlemmer

  Medlem/representant Varamedlem/-representant
Leder Solveig Kristensen Bjørn Jamtveit
Vitenskapelig ansatte

Arne Huseby
Anne Krag Brysting

 

 Anders Malthe-Sørenssen

Teknisk/adm. ansatte

Tove Larsen

 Espen Trondsen

Studentrepresentant

Alina Krogstad

 

Møteplan vår 2021

Sted: Backspace (V245), Fysikkbygningen 2. etg.
Tid: kl. 10.00 (hvis ikke annet er nevnt i innkallingen)

Møtedato                       Frist innlevering

Onsdag 13. januar

Onsdag 28. desember 2020

Onsdag 27. januar

Onsdag 13. januar

Onsdag 10. februar

Onsdag 27. januar

Onsdag 24. februar

Onsdag 10. februar

Onsdag 10. mars

Fredag 19. februar

Onsdag 24. mars

Onsdag 10. mars

Onsdag 14. april

Onsdag 24. mars

Onsdag 28. april

Onsdag 14. april

Onsdag 12. mai Onsdag 28. april
Onsdag 26. mai Onsdag 12. mai
Onsdag   9. juni Onsdag 26. mai
Onsdag 23. juni Onsdag  9. juni
 
Hvis det blir nødvendig å omberamme, innkalle til ekstraordinære møter, eller eventuelt å sløyfe møter, vil dette bli meddelt senest én uke i forveien Saker som skal behandles på de ordinære møter må være personalseksjonen i hende senest onsdag to uker før møtet skal finne sted.

Saker som sendes inn for sent vil bli utsatt til et senere møte, med mindre det foreligger spesielle omstendigheter.

Ved forfall gir den enkelte selv beskjed til sitt varamedlem!

Publisert 6. juli 2016 10:51 - Sist endra 20. jan. 2021 09:57