Ansettelsesutvalg

Ansettelsesutvalget (AU) behandler saker som gjelder kunngjøring av og ansettelse i hoved- og bistilling som professor, førsteamanuensis og forskere, samt opprykk til professor. AU innstiller til universitetsstyrets ansettelsesutvalg i saker som gjelder kunngjøring og ansettelse av professor for faglig ledelse og i saker som gjelder ansettelse i professorat uten utlysning (kallelse).

Medlemmer

  Medlem/representant Varamedlem/-representant
Leder Solveig Kristensen Bjørn Jamtveit
Vitenskapelig ansatte

Anne Krag Brysting
Arne Huseby

1 vara:Petter Nielsen
2 vara: Anders Malthe-Sørenssen

Teknisk/adm. ansatte Elina Melteig

 Else Marie Lingaas

Studentrepresentant Nils Enric Canut Taugbøl   

Møteplan høsten 2022

Sted: Fysikkbygningen, se innkalling for møterom
Tid: kl. 10.00 (hvis ikke annet er nevnt i innkallingen)

Møtedato                       Frist innlevering

Fredag 19. august, 13.15-14:15
 

3. august

Onsdag 31. august, 12.30-13.30
 

17. august

Onsdag 14. september, 10.00-11.00
 

31. august

Mandag 3. oktober 09.00-10.00
 

14. september

Onsdag 12. oktober, 10.00-11.00
 

28. september

Onsdag 26 oktober, 10.00-11.00
 

12. oktober

Onsdag 9. november, 11.00-12.00
 

26. oktober

Fredag 2. desember , 09.00-10.00
 

9. november

Onsdag 14. desember, 10.00-12.00
 

30. november

 
Hvis det blir nødvendig å omberamme, innkalle til ekstraordinære møter, eller eventuelt å sløyfe møter, vil dette bli meddelt senest én uke i forveien Saker som skal behandles på de ordinære møter må være personalseksjonen i hende senest onsdag to uker før møtet skal finne sted.

Saker som sendes inn for sent vil bli utsatt til et senere møte, med mindre det foreligger spesielle omstendigheter.

Ved forfall gir den enkelte selv beskjed til sitt varamedlem!

Publisert 6. juli 2016 10:51 - Sist endra 4. okt. 2022 07:17