Bokskap på VB

MNSU administrerer utleien av bokskapene på Vilhelm Bjerknes Hus. Leien er på 50 kr per semester, og alle studenter på MN-fakultetet kan benytte seg av ordningen. Her er 2 enkle steg du må gjøre for å få ditt eget bokskap på VB:

Nytt bokskapsreglement

Fra våren 2022 er det oppdaterte frister på henting av glemte gjenstander, samt innført klagefrist på feilklipte skap. Regler for hva som kan oppbevares i skapene er også endret.

Skapene vil bli merket med klistremerker etter betaling for skapet. Vi tar i mot betaling for skap kontant i postkassen, når kontoret er bemannet , eller på Vipps. Fristen for å betale for skap er 15.februar på våren og 15. september på høsten.

 

2 trinn til bokskap

  1. Finn et ledig og ulåst bokskap

  2. Betal 50 kr for skapet kontant eller med Vipps. Obs! Husk å føre opp UiO-brukernavn og skapnummer i vippsmeldingen.

Vi har ​Vipps-nummer #17757.

Oppbevaring i skapene skjer på eget ansvar. Vi anbefaler ikke å oppbevare verdisaker i dem. 

Skap som ikke er betalt innen fristen vil bli klippet! Finner du et ledig skap etter dette, må du passe på å betale leien samme dag, eller gi MNSU beskjed hvis betaling  samme dag er umulig. Hvis skapet ditt er klippet, må du betale et gebyr på 100 kr for å få tilbake innholdet. MNSU oppbevarer innholdet i klippede skap frem til hentefristen på 1 måned har utløpt. Uavhentet innhold tilfaller MNSU. Leietakere plikter å følge MNSUs bokskapsreglement.

Ved spørsmål, kom innom kontoret, eller send e-post til studentutvalget@mn.uio.no.

Publisert 13. mars 2012 20:27 - Sist endret 8. feb. 2022 20:16