Eldri Scheie

Førsteamanuensis - Naturfagsenteret
Bilde av Eldri Scheie
English version of this page
Telefon +47 22854209
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Utvikling og forskning innen ressurser, refleksjonsverktøy og lærerkurs i utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling, tverrfaglighet, kritisk tenkning og kompetansehevende nettverksarbeid.

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen)
 • Prosjektleder, etablert, ledet og utviklet kompetansehevende nettverk, innen utdanning og undervisning for bærekraftig utviling, for lærere og lærerutdanner i Den naturlgie skolesekken siden 2009.
 • Utviklet kompetansehevende kurs, refleksjonsverktøy og ressurser for lærere i utdanning og undervisning for bærekraftig utviling, tverrfaglighet og kritisk tenkning.
 • Prosjektleder, 2017 for “Nordisk modul for bærekraftig utvikling”, et nordisk samarbeid som var støttet av Nordisk ministerråd
 • Prosjektdeltaker i “Collaboration of schools and communities for sustainable development (CoDeS), COMENIUS multilateral network.
 • PhD i fotosenibilitet, Institutt for fôr og matvarehygiene, Veterinærinstituttet og Radiumhospitalet
 • Lektor i videregående skole, undervisning i naturfag, biologi, humanbiologi, kjemi og matematikk
 • Kurs i prosjektledelse, BI
 • Sivilingeniør i Bioteknologi, Institutt for kjemi, NTH/NTNU

Samarbeid

 • Førsteamanuensis Shelley Stromholt, private educational researcher on evaluation projects focused on sustainability, STEM, and environmental education teams for community-based organizations and higher education institutions in the United States. 
 • Førsteamanuensis Eli Munkebye, forsker og lærerutdanner, NTNU

 

Emneord: Utdanning for bærekraftig utvikling, Naturfagdidaktikk, Tverrfaglig, Kritisk tenkning

Publikasjoner

 • Munkebye, Eli; Scheie, Eldri; Gabrielsen, Anja; Jordet, Arne N. Nikolaisen; Misund, Stig; Nergård, Tone & Øyehaug, Anne Bergliot (2020). Interdisciplinary primary school curriculum units for sustainable development. Environmental Education Research.  ISSN 1350-4622.  26(6), s 795- 811 . doi: 10.1080/13504622.2020.1750568 Vis sammendrag
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2019). Students and education for sustainable development – what matters? A case study on students’ sustainability consciousness derived from participating in an ESD project. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  13(2), s 1- 26 . doi: 10.5617/adno.6451
 • Scheie, Eldri & Stromholt, Shelley (2019). “The Sustainable Backpack”: Exploring possibilities in education for sustainable development through a nationwide professional development program. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  13(2) . doi: 10.5617/adno.6473
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2014). Nøkkelfaktorer for utdanning for bærekraftig utvikling – et eksempel fra en norsk ungdomsskole. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 26- 31
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Den naturlige skolesekken - implementering av utdanning for bærekraftig utvikling i norske skoler. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 22- 25
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 58- 61
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 44- 47
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 18- 21
 • Wisløff, Helene; Uhlig, Silvio; Scheie, Eldri; Loader, Jared; Wilkins, Alistair Lawrence & Flåøyen, Arne (2008). Toxicity testing of saponin-containing Yucca schidigera Roetzl. juice in relation to hepato- and nephrotoxicity of Narthecium ossifragum (L.) Huds. Toxicon.  ISSN 0041-0101.  51, s 140- 150
 • Scheie, Eldri & Flåøyen, Arne (2003). Fluorescence spectra and measurement of phylloerythrin (phytoporphyrin) in plasma from clinically healthy sheep, goats, cattle and horses. New Zealand Veterinary Journal.  ISSN 0048-0169.  51(4), s 191- 193
 • Scheie, Eldri; Ryste, Eivind & Flåøyen, Arne (2003). Measurement of phylloerythrin (phytoporphyrin) in plasma or serum and skin from sheep photosensitised after ingestion of Narthecium ossifragum. New Zealand Veterinary Journal.  ISSN 0048-0169.  51(3), s 99- 103
 • Scheie, Eldri; Smith, B.L.; Cox, N. & Flåøyen, Arne (2003). Spectrofluorometric analysis of phylloerythrin (phytoporphyrin) in plasma and tissues from sheep suffering from facial eczema. New Zealand Veterinary Journal.  ISSN 0048-0169.  51(3), s 104- 110
 • Wisløff, Helene; Wilkins, Alistair Lawrence; Scheie, Eldri & Flåøyen, Arne (2002). Accumulation of sapogenin conjugates and histological changes in the liver and kidneys of lambs suffering from alveld; a hepatogenous photosensitization disorder of sheep grazing Narthecium ossifragum. Veterinary research communications.  ISSN 0165-7380.  26(5), s 381- 396

Se alle arbeider i Cristin

 • Scheie, Eldri & Stromholt, Shelley (2019). Interdiciplinarity in Education for Sustainable Development.
 • Scheie, Eldri (2018). Fremtiden er i klasserommet ditt! Kritisk tenkning i arbeid med bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 103- 107
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2017). Innføring i bærekraftig utvikling gjennom felles lesing og samtaler. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 54- 57
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2017). KEY FACTORS IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (red.) (2017). Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for Bærekraftig utvikling.
 • Scheie, Eldri & Munkebye, Eli (2017). Education for Sustainable Development in primary schools - in a Norwegian perspective..
 • Scheie, Eldri (2016). Tid - en barriere for klimakommunikasjon?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 80- 83
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2016). Ta kontroll over tverrfaglig undervisning og samarbeid. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 22- 28
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2015). The Sustainable backpack - implementation of Education for Sustainable Development in Norwegian schools.
 • Halvorsen, Lene; Scheie, Eldri & Munkebye, Eli (2014). Fra søppeldynge til læringsarena – Lusetjern skole ser muligheter i nærmiljøet. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 100- 103
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2013). Utdanning for bærekraftig utvikling og muligheter i Den naturlige skolesekken.
 • Wisløff, Helene; Scheie, Eldri; Hove, Knut; Loader, Jared; Wilkins, A.L. & Flåøyen, Arne (2002). Toksisitetstesting av saponiner fra Yucca schidigera - relatert til alveld og forgiftning med rome (Narthecium ossifragum).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. juni 2019 09:48 - Sist endret 13. juni 2019 09:48