Eldri Scheie

Førsteamanuensis - Naturfagsenteret
Bilde av Eldri Scheie
English version of this page
Telefon +47 22854209
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Utvikling og forskning innen ressurser, refleksjonsverktøy og lærerkurs i utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling, tverrfaglighet, kritisk tenkning og kompetansehevende nettverksarbeid.

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen)
 • Prosjektleder, etablert, ledet og utviklet kompetansehevende nettverk, innen utdanning og undervisning for bærekraftig utviling, for lærere og lærerutdanner i Den naturlgie skolesekken siden 2009.
 • Utviklet kompetansehevende kurs, refleksjonsverktøy og ressurser for lærere i utdanning og undervisning for bærekraftig utviling, tverrfaglighet og kritisk tenkning.
 • Prosjektleder, 2017 for “Nordisk modul for bærekraftig utvikling”, et nordisk samarbeid som var støttet av Nordisk ministerråd
 • Prosjektdeltaker i “Collaboration of schools and communities for sustainable development (CoDeS), COMENIUS multilateral network.
 • PhD i fotosenibilitet, Institutt for fôr og matvarehygiene, Veterinærinstituttet og Radiumhospitalet
 • Lektor i videregående skole, undervisning i naturfag, biologi, humanbiologi, kjemi og matematikk
 • Kurs i prosjektledelse, BI
 • Sivilingeniør i Bioteknologi, Institutt for kjemi, NTH/NTNU

Samarbeid

 • Førsteamanuensis Shelley Stromholt, private educational researcher on evaluation projects focused on sustainability, STEM, and environmental education teams for community-based organizations and higher education institutions in the United States. 
 • Førsteamanuensis Eli Munkebye, forsker og lærerutdanner, NTNU

 

Emneord: Utdanning for bærekraftig utvikling, Naturfagdidaktikk, Tverrfaglig, Kritisk tenkning

Publikasjoner

 • Scheie, Eldri; Haug, Berit S & Erduran, Sibel (2022). Critical thinking in the Norwegian science curriculum. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 16(2). doi: 10.5617/adno.9060.
 • Munkebye, Eli; Scheie, Eldri; Gabrielsen, Anja; Jordet, Arne N. Nikolaisen; Misund, Stig & Nergård, Tone [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Interdisciplinary primary school curriculum units for sustainable development. Environmental Education Research. ISSN 1350-4622. 26(6), s. 795–811. doi: 10.1080/13504622.2020.1750568. Fulltekst i vitenarkiv
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2019). Students and education for sustainable development – what matters? A case study on students’ sustainability consciousness derived from participating in an ESD project. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(2), s. 1–26. doi: 10.5617/adno.6451.
 • Scheie, Eldri & Stromholt, Shelley (2019). “The Sustainable Backpack”: Exploring possibilities in education for sustainable development through a nationwide professional development program. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(2). doi: 10.5617/adno.6473.
 • Wisløff, Helene; Uhlig, Silvio; Scheie, Eldri; Loader, Jared; Wilkins, Alistair Lawrence & Flåøyen, Arne (2008). Toxicity testing of saponin-containing Yucca schidigera Roetzl. juice in relation to hepato- and nephrotoxicity of Narthecium ossifragum (L.) Huds. Toxicon. ISSN 0041-0101. 51, s. 140–150.
 • Scheie, Eldri & Flåøyen, Arne (2003). Fluorescence spectra and measurement of phylloerythrin (phytoporphyrin) in plasma from clinically healthy sheep, goats, cattle and horses. New Zealand Veterinary Journal. ISSN 0048-0169. 51(4), s. 191–193.
 • Scheie, Eldri; Smith, B.L.; Cox, N. & Flåøyen, Arne (2003). Spectrofluorometric analysis of phylloerythrin (phytoporphyrin) in plasma and tissues from sheep suffering from facial eczema. New Zealand Veterinary Journal. ISSN 0048-0169. 51(3), s. 104–110.
 • Scheie, Eldri; Ryste, Eivind & Flåøyen, Arne (2003). Measurement of phylloerythrin (phytoporphyrin) in plasma or serum and skin from sheep photosensitised after ingestion of Narthecium ossifragum. New Zealand Veterinary Journal. ISSN 0048-0169. 51(3), s. 99–103.
 • Wisløff, Helene; Wilkins, Alistair Lawrence; Scheie, Eldri & Flåøyen, Arne (2002). Accumulation of sapogenin conjugates and histological changes in the liver and kidneys of lambs suffering from alveld; a hepatogenous photosensitization disorder of sheep grazing Narthecium ossifragum. Veterinary research communications. ISSN 0165-7380. 26(5), s. 381–396.

Se alle arbeider i Cristin

 • Scheie, Eldri & Haug, Berit (2021). Analyse av kritisk tenkning i læreplan i naturfag.
 • Scheie, Eldri & Stromholt, Shelley (2019). Interdiciplinarity in Education for Sustainable Development.
 • Scheie, Eldri (2018). Fremtiden er i klasserommet ditt! Kritisk tenkning i arbeid med bærekraftig utvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 103–107.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2017). Innføring i bærekraftig utvikling gjennom felles lesing og samtaler. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 54–57.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2017). KEY FACTORS IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
 • Scheie, Eldri & Munkebye, Eli (2017). Education for Sustainable Development in primary schools - in a Norwegian perspective.
 • Scheie, Eldri (2016). Tid - en barriere for klimakommunikasjon? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 80–83.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2016). Ta kontroll over tverrfaglig undervisning og samarbeid. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 22–28.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2015). The Sustainable backpack - implementation of Education for Sustainable Development in Norwegian schools.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 58–61.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 44–47.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Den naturlige skolesekken - implementering av utdanning for bærekraftig utvikling i norske skoler. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 22–25.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2014). Nøkkelfaktorer for utdanning for bærekraftig utvikling – et eksempel fra en norsk ungdomsskole. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 26–31.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 18–21.
 • Halvorsen, Lene; Scheie, Eldri & Munkebye, Eli (2014). Fra søppeldynge til læringsarena – Lusetjern skole ser muligheter i nærmiljøet. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 100–103.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2013). Utdanning for bærekraftig utvikling og muligheter i Den naturlige skolesekken.
 • Wisløff, Helene; Scheie, Eldri; Hove, Knut; Loader, Jared; Wilkins, A.L. & Flåøyen, Arne (2002). Toksisitetstesting av saponiner fra Yucca schidigera - relatert til alveld og forgiftning med rome (Narthecium ossifragum).
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2017). Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for Bærekraftig utvikling. Norwegian Centre for Science Education.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. juni 2019 09:48 - Sist endret 13. juni 2019 09:48