Deltakere i THELMA - termoelektriske materialer

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Clas Persson Professor +47 22852424 clas.persson@fys.uio.no materials science, theoretical physics, Renewable energy, atomistic modeling, DFT, Green's functions, Programming
Truls Norby Professor +47 22840654 99257611 truls.norby@kjemi.uio.no Kjemi, Elektrokjemi, Materialvitenskap, Kjemi, Fornybar energi, Nanoteknologi, Elektrokeramer, Defektkjemi, Brenselceller, Gass-separasjonsmembraner, Protonledere, Hydrogen, CO2-fangst og -lagring
Anette Eleonora Gunnæs Professor +47 22852812 a.e.gunnas@fys.uio.no TEM, Materialvitenskap og -teknologi, Nano- og mikroteknologi, Energy challenges, Fornybar Energi, Nanomaterials, Nanopartikler
Terje Gunnar Finstad +47 22852855 t.g.finstad@fys.uio.no SMN
Ole Bjørn Karlsen Senioringeniør +47 22840669 o.b.karlsen@fys.uio.no
Vidar Folke Hansen
Ole Martin Løvvik Professor II +47 22840689 o.m.lovvik@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Modellering og simulering, Nano- og mikroteknologi
Johan Taftø johan.tafto@fys.uio.no Materialvitenskap, Fornybar energi
Bjørn Christian Hauback Professor II b.c.hauback@smn.uio.no
Simen Nut Hansen Eliassen
Sindre Wiken Langfeldt
Randi Haakenaasen
Xin Song
Temesgen Debelo Desissa
Raluca Tofan
Kristian Berland
Lars Musland
Reidar Haugsrud Professor +47 22840659 reidar.haugsrud@kjemi.uio.no Kjemi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Anne Margit Arntzen a.m.arntzen@smn.uio.no
Matthias Schrade
Matylda N. Guzik Førstelektor +4722842224 m.n.guzik@its.uio.no Materials for Sustainability, Sustainable Energy Materials, Hydrogen Energy, Hydrogen Production, Hydrogen Storage, Hydrogen Economy, Renewable Energy Systems, Energy Conversion, Energy Storage, Circular Economy, Powder X-ray & Neutron Diffraction, Crystallography, Batteries, Funcional Materials