Rekruttere kandidater fra MN-fakultetet

Ønsker du å få mer innsyn i våre studenters og yngre forskeres kompetanse? Vi kan hjelpe deg med å arrangere et bedriftsbesøk eller møteplasser med kandidatene på Blindern.

Hvorfor rekruttere våre kandidater?

Bachelor- og masterstudenter

Virksomheter som ansetter studenter fra MN-fakultetet fremhever at de er svært fornøyd med den ansattes ferdigheter til å tilegne seg ny kunnskap, analytisk tenkning og evnene til å kunne jobbe i team så vel som å jobbe selvstendig. (UiO-kandidater i arbeidslivet, NIFU. 2016) 

Ph.d.-kandidater og postdoktorer 

Forskning som generisk ferdighet. I tillegg til disiplinspesifikk kunnskap og metoder, får forskere grundig opplæring i vitenskapelig metode fra å tilegne seg kunnskap og definere problemstillinger til å planlegge, gjennomføre, evaluere, dokumentere og presentere prosjekter. Disse ferdighetene i tillegg til kristisk tekning og problemløsning, er viktige egenskaper som forskere utvikler og som er overførbare til andre sektorer. 

Karrieresenteret ved UiO

Ønsker du å nå ut til studenter og yngre forskere ved flere fakultet? Da kan Karrieresenteret ved UiO hjelpe deg.

Kontakt oss

Andre samarbeidsmuligheter

  • Masteroppgaver

  • Undervisningssamarbeid

  • Forskningssamarbeid

 


logo