Personer med emneord «EU»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Gunnar Dick Dick, Gunnar Seniorrådgiver +47-22858671 +47-40454144 gunnar.dick@mn.uio.no Livsvitenskap, forskningsadminstrasjon, innovasjon, Digitalt liv, Horisont 2020, EU, Bioteknologi, Nevrovitenskap, Biologi
Bilde av Magdalena Edvardsen Edvardsen, Magdalena Førstekonsulent +47-22856418 +47 90258446 magdalena.edvardsen@fys.uio.no Forskningsadministrasjon, Prosjektadministrasjon, Ekstern finansiering, EU, CRISTIN, Nettpublisering
Bilde av Hilde Hvistendahl Hvistendahl, Hilde Senior Adviser +47-22855648 hilde.hvistendahl@mn.uio.no EU, Project management, International cooperation, Research support
Bilde av Hilde Hvistendahl Hvistendahl, Hilde Seniorrådgiver +47-22855648 hilde.hvistendahl@mn.uio.no EU, Forskningsadministrasjon, Internasjonalt samarbeid
Bilde av Jørgen Kirksæther Kirksæther, Jørgen Senior Adviser +47-22855618 jorgen.kirksather@mn.uio.no EU, Project management, International cooperation, Research support
Bilde av Jørgen Kirksæther Kirksæther, Jørgen Seniorrådgiver +47-22855618 jorgen.kirksather@mn.uio.no EU, Forskningsadministrasjon, Internasjonalt samarbeid
Bilde av Ingse M W Noremsaune Noremsaune, Ingse M W Seksjonssjef +47-22855329 +47-99617271 i.m.w.noremsaune@mn.uio.no Research support, External funding, EU, ERC, CoE
Bilde av Ingse M W Noremsaune Noremsaune, Ingse M W Seksjonssjef +47-22855329 +47-99617271 i.m.w.noremsaune@mn.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, EU, ERC, SFF
Bilde av Elisabeth Havsberg Seland Seland, Elisabeth Havsberg Rådgiver +47-22857221 elisabhh@math.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Cristin, EU, Nettredaktør, Alumnus
Bilde av Elisabeth Havsberg Seland Seland, Elisabeth Havsberg Adviser +47-22857221 elisabhh@math.uio.no Research support, External funding, Cristin, EU, Webmaster, Alumni
Bilde av Ane Victoria Vollsnes Vollsnes, Ane Victoria Forsker +47-22854492 a.v.vollsnes@ibv.uio.no plantefysiologi, økologi, experimentell biologi, klima, kontrollerte dyrkningsbetingelser, fenotypisk plastisitet, EU, europeisk skadegjører, skadedyrbekjempelse