Ane Victoria Vollsnes

Bilde av Ane Victoria Vollsnes
English version of this page
Telefon +47 22854492
Rom 4305
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Min bakgrunn er en hovedfagsoppgave innen plantefysiologi og botanisk økologi, og en doktorgrad hvor jeg brukte biofysiske metoder for å løse plantefysiologiske problemstillinger. Jeg har jobbet med virkninger av langtransportert nitrogennedfall, bakkenært ozon og lys (lyskvalitet og daglende) på ulike planters stressfysiologi, transpirasjon og rotvekst.

Siden 2017 har jeg ledet et prosjekt som studerer effektene av bakkenært ozon og klimaendringer på subarktisk vegetasjon, kalt "The double punch: ozone and climate stresses on vegetation". Vi studerer interaksjonene mellom vegetasjon, klima og ozon, med ekstra fokus på de lange dagene i nordlige områder. Til dette gjør vi eksperimenter med planter i fytotronen ved UiO, vi studerer plantenes aktiviteter i felt og vi bruker et spenn av klimamodeller for å beskrive interaksjonenebåde i nåtidens klima og i framtidsscenarier. Prosjektet har en egen nettside på engelsk, se lenke på høyre side.

Siden 2012 har jeg studert ulike stressfaktorer og økologien rundt en norsk metode for mekanisk beskyttelse av barken på stammen av unge granplanter (Picea abies) mot gnagende gransnutebiller (Hylobius abietis). Stammen belegges med voks, som snutebillene ikke kan gnage igjennom. Uten noen beskyttelse mot gransnutebiller kan så mye som 90 % av de nyplantede granplantene på et hogstfelt ringbarkes og drepes i løpet av de to første årene. Dette har store økonomiske konsekvenser for skogeiere i hele Europa. Det vanligste i Norge i dag er at plantene sprøytes med insekticidet Merit Forest (virkestoff: imidakloprid) før de plantes ut. Det er ikke lov å sprøyte med dette stoffet i felt i Norge. I tillegg er det en tydelig bevegelse i hele Europa mot å finne alternativer til insekticider. Akkurat nå er det derfor viktig å skaffe god kunnskap om denne mekaniske beskyttelsesmetodens virkninger på plantene og på interaksjonen mellom gransnutebille og voksbeskyttede planter. Jeg har ledet tre prosjekter med dette som tema; Alvogran, BiVaGran og MeritVoks, etter at jeg jobbet med det i et EU-prosjekt fra 2012-2015.

Alvogran-prosjektet studerte først og fremst hvor godt et dekke med voks på stammen beskytter småplanter av gran mot gransnutebiller på et hogstfelt. Vi sammenlignet denne mekaniske beskyttelsen med dagens mest brukte beskyttelse, sprøyting med insekticidet Merit Forest. Partnere i det prosjektet er NIBIO, Norges Skogeierforbund og Skogplanter Østnorge, og det er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet.

I BiVaGran-prosjektet studerte vi de unge granplantenes respons og toleranse for varme, som de utsettes for når de påføres et beskyttende belegg av voks. Videre har vi gjort eksperimenter med ulike vokstyper og studert gransnutebillenes adferd i kontakt med dem. Prosjektet varte i to år. Her var partnerne Norsk Wax AS, Norges Skogeierforbund, Skogplanter Østnorge, Viken Skog og Swansea University (Storbritannia). Den økonomiske finansieringen kom fra næringslivs-partnerne og Oslofjordfondet.

I MeritVoks-prosjektet ble det plantet ut unge granplanter beskyttet med enten Merit Forest, Conniflex (en mekaniske beskyttelse) eller voks, for å sammenligne beskyttelseseffekten av disse tre metodene. Alle er kommersielt tilgjengelige i Norge. Feltene var utvalgt for å ha mye gransnutebiller og var spredt med ett i hvert av 9 fylker. Vi har også med ubeskyttede planter i alle feltene, for å kunne sammenligne billepresset mellom dem. Fylkesmennene i de 9 fylkene, Norges Skogeierforbund, Skogplanter Østnorge og Norsk Wax var med i dette prosjektet, som fikk støtte fra Skogtiltaksfondet.

I perioden 2012-2015 jobbet jeg i et EU-finansiert prosjekt; WeevilSTOP (www.weevilstop.com), hvor vi studerte ulike metoder for pålegging av voks på unge granplanter, og vekselvirkningene mellom voksen og plantene. Temaene var blant annet virkninger av varmen fra voksen ved påføring, virkninger av ulike høyder og tykkelser av voksbelegget, rotutvikling og ulike klimascenarier. Jeg fikk mulighet til å dra til University of Nottingham og bruke en CT-maskin for å studere røttene mens de fortsatt vokste i jorda via et stipend fra European Plant Phenotyping Network, som også fikk sin støtte fra EU.

Undervisning

Emneord: plantefysiologi, økologi, experimentell biologi, klima, kontrollerte dyrkningsbetingelser, fenotypisk plastisitet, EU, europeisk skadegjører, skadedyrbekjempelse

Publikasjoner

 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Stordal, Frode & Berntsen, Terje Koren (2021). Technical note: Quality assessment of ozone reanalysis products and gap-filling over subarctic Europe for vegetation risk mapping. Atmospheric Chemistry and Physics (ACP). ISSN 1680-7316. 21, s. 15647–15661. doi: 10.5194/acp-21-15647-2021.
 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Emberson, Lisa D.; O’Neill, Connie & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Parameterization of the responses of subarctic European vegetation to key environmental variables for ozone risk assessment. Biogeosciences. ISSN 1726-4170.
 • Mwafongo, Elizabeth Brighton Mvula; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Leaf mottling/variegation and shape in the Ledebouria revoluta complex ? Development, stability and putative function. Flora: Morphologie, Geobotanik, Oekophysiologie. ISSN 0367-2530. 236-237, s. 33–43. doi: 10.1016/j.flora.2017.09.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Futsæther, Cecilia Marie; Vollsnes, Ane Victoria; Kruse, Ole Mathis Opstad; Indahl, Ulf Geir; Kvaal, Knut & Eriksen, Aud Else Berglen (2015). Daylength influences the response of three clover species (Trifolium spp.) to short-term ozone stress. Boreal Environment Research. ISSN 1239-6095. 20(1), s. 90–104. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vollsnes, Ane Victoria; Melø, Thor Bernt & Futsæther, Cecilia Marie (2012). Photomorphogenesis and pigment induction in lentil seedling roots exposed to low light conditions. Plant Biology. ISSN 1435-8603. 14(3), s. 467–474. doi: 10.1111/j.1438-8677.2011.00516.x.
 • Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane Victoria; Futsæther, Cecilia Marie & Kruse, Ole Mathis Opstad (2012). Reversible phytochrome regulation influenced the severity of ozone-induced visible foliar injuries in Trifolium subterraneum L. Plant growth regulation (Print). ISSN 0167-6903. 68(3), s. 517–523. doi: 10.1007/s10725-012-9729-8.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Kruse, Ole Mathis Opstad; Eriksen, Aud Else Berglen; Oxaal, Unni & Futsæther, Cecilia (2010). In vivo root growth dynamics of ozone exposed Trifolium subterraneum. Environmental and Experimental Botany. ISSN 0098-8472. 69(2), s. 183–188. doi: 10.1016/j.envexpbot.2010.03.007.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Futsæther, Cecilia & Bengough, A.G. (2010). Quantifying rhizosphere particle movement around mutant maize roots using time-lapse imaging and particle image velocimetry. European Journal of Soil Science. ISSN 1351-0754. 61(6), s. 926–939. doi: 10.1111/j.1365-2389.2010.01297.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullvåg, Rebekka; Vollsnes, Ane Victoria; Bryn, Anders; Brysting, Anne Krag & Vatne, Astrid (2021). Effects of high-latitude light conditions on stomatal conductance and photosynthesis in white clover (Trifolium repens) .
 • Tang, Hui; Aas, Kjetil Schanke; Finne, Eirik Aasmo; Althuizen, Inge; Fisher, Rosie A. & Tømmervik, Hans [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). The impact of moss and lichen on hydrological cycle at surface: a study using CLM-FATES.
 • Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Keetz, Lasse Torben & Nilsen, Irene Brox [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2021). Natur i endring - samspillet mellom klima og økosystemene.
 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Emberson, Lisa D.; O'Neill, Connie; Eriksen, Aud E Berglen & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Characterizing subarctic biomes for land surface modeling of pollution and climate risk.
 • Falk, Stefanie; Lombardozzi, Danica; Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Eriksen, Aud Else Berglen (2021). OzoneLUNA: Ozone damage in CLM revisited.
 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud E Berglen; Emberson, Lisa D.; O'Neill, Connie & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Charakterisierung der subarktischen Ökozone hinsichtlich der Modellierung von Ozonverschmutzung und Klimarisiken.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Berglen eriksen, Aud; Emberson, Lisa D.; O’Neill, Connie & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Model parameterisation of subarctic vegetation in climate models, an example from an ozone effect study.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Berglen; Kauserud, Håvard & Berntsen, Terje Koren (2021). Field and lab experiments, plant ecophysiology starting from The double punch.
 • Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegard; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David & Vollsnes, Ane Victoria [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC-direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing. NIVA-rapport. ISSN 1894-7948.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Else Berglen; Stordal, Frode; Kauserud, Håvard & Berntsen, Terje Koren [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). The double punch: ozone and climate stresses on vegetation.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Falk, Stefanie; Eriksen, Aud Berglen; Kapperud, Åshild Fandango; Kauserud, Håvard & Stordal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Responses to experimental ozone exposure in some native plant species from Northern Scandinavia.
 • Falk, Stefanie; Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Eriksen, Aud Else Berglen & Berntsen, Terje Koren (2020). Surface Ozone in Northern Scandinavia and Implications on Local Vegetation - A Case Study.
 • Falk, Stefanie & Vollsnes, Ane Victoria (2020). Introduction of a new plant functional type in CLM/FATES: Arctic Evergreen (dwarf-)shrub.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2020). Plant hydraulic stress studied in experiments.
 • Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Nilsen, Irene Brox & Parmentier, Frans-Jan W. [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2020). Natur i endring - en vandreutstilling.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Vatne, Astrid (2020). Field work at Iškoras and input to transpiration modelling.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2019). Gas exchange in some widespread sub-arctic plants.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Røyne, Anja; Leira, Torkjell & Torgersen, Eivind (2019). Regnskogene er ikke jordas lunger – så hvor kommer oksygenet vi puster fra? [Tidsskrift]. titan.uio.no.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode & Bhattacharjee, puja (2019). Ozone pollution from Asia isn't well understood, but may be damaging Arctic plants. [Internett]. www.firstpost.com/tech/science.
 • Falk, Stefanie; Stordal, Frode & Vollsnes, Ane Victoria (2019). Ozon und seine Auswirkungen auf die Vegetation in Nordskandinavien.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2019). Work done in the ozone project in Oslo. Emphasis on the biology part.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Torgersen, Eivind (2019). Er dette verdens minste tre? [Tidsskrift]. titan.uio.no.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Grønbech, Marit Elisabeth & Hegtun, Halvor (2019). Årets sommer var grønn og frodig. I fjor var det ekstremtørke. Er det noen sammenheng? [Avis]. A-magasinet.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode & Vogt, Yngve (2019). Eksos har skylden: Ozon på bakken skader avlingene. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2019). Fra tørke og stress til superblomstring. [Avis]. A-magasinet.
 • Stordal, Frode & Vollsnes, Ane Victoria (2019). Eksos har skylden: Ozon på bakken skader avlingene. [Fagblad]. Apollon.
 • Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren; Büker, Patrick; Falk, Stefanie; Rydsaa, Johanne Hope & Gillies, David [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Ozone and climate stresses on sub-ARctic tundra vegetation: Modelling of stomatal fluxes in midnight sun.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Büker, Patrick; Kauserud, Håvard; Falk, Stefanie & Stordal, Frode (2018). Ozone stress on sub-Arctic tundra vegetation: ozone exposure experiments with daylength manipulation.
 • Mwafongo, Elizabeth; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger & Eriksen, Aud Berglen (2018). Anthocyaniner, pigmenter med mange roller.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Berntsen, Terje Koren; Kauserud, Håvard; Büker, Patrick & Emberson, Lisa D. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). The double punch: ozone and climate stresses to sub-Arctic vegetation.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Falk, Stefanie; Bryn, Anders; Viken, Jeanette & Stordal, Frode (2018). Ozonforurensning. Klima, vegetasjon og matproduksjon.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Falk, Stefanie; Berntsen, Terje Koren; Kauserud, Håvard & Emberson, Lisa D. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Project The double punch: ozone and climate stresses on vegetation.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Berglen (2018). Ozonhage.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Kauserud, Håvard; Berntsen, Terje Koren & Stordal, Frode (2018). The double punch: ozone and climate stresses on vegetation.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Berglen (2018). Varmetoleranse hos unge granplanter.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Heat stress tolerance limit in Norway spruce (Picea abies) seedlings.
 • Jeanette, Viken; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Berntsen, Terje Koren & Stordal, Frode (2017). DO3SEiNORD.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Hvorfor vokse planter?
 • Vollsnes, Ane Victoria (2017). BiVaGran. Biller, varme og gran.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Reforestation without insecticides. Protecting spruce seedlings against pine weevils on a clear-felling.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Granplanting på hogstfelt uten insektsgift.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2017). Hvorfor blir bladene røde om høsten?
 • Vollsnes, Ane Victoria (2017). Vegetasjonen i nord presses av langtransportert luftforurensning (ozon) og klimaendringer.
 • Elizabeth, Mwafongo; Vollsnes, Ane Victoria; Charlotte Sletten, Bjorå; Inger, Nordal & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Anthocyaniner, pigmenter med mange roller.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Heat stress tolerance limit in Norway spruce (Picea abies) seedlings.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Håvard, Kauserud; Terje, Berntsen & Frode, Stordal (2017). Prosjekt som starter i 2017. The double punch: ozone and climate stresses on vegetation.
 • Stordal, Frode; Tang, Hui; Berntsen, Terje Koren; Büker, Patrick; Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Berglen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Modelling combined effects of ozone and climate stresses on Arctic and boreal species.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Berglen (2017). Forsøk med voksede planter, ute og inne.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Berglen (2017). Recent field results and effects of overheating.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2017). Planters forsvar mot insekter.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Fløistad, Inger & Skjølaas, Dag (2016). Gransnutebillen møter motstand i Norge. Skog. ISSN 1892-9990. s. 12–13.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2016). Feltforsøk med ideelt voksed planter. 2. høst i Vestfold og 1. høst i tre fylker.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2014). Stress responses of clovers are affected by ploidy level and daylength at northern latitudes.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2014). WeevilSTOP-prosjektet.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen & Melø, Thor Bernt (2014). Heat stressed Norway spruce saplings: needle light absorption, reflection and chlorophyll fluorescence.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2014). 3D root architecture of Norway spruce saplings studied with microCT skanner (High Resolution X-ray micro-Computed Tomography).
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Vollsnes, Ane Victoria (2014). Miljøvennlig beskyttelse av gran-planter mot snutebilleangrep.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen & Melø, Thor Bernt (2014). Needle light absorption and chlorophyll fluorescence in Norway spruce saplings protected against pine weevil feeding.
 • Mwafongo, Elizabeth; Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten & Nordal, Inger (2014). Leaf mottling in Ledebouria (Hyacinthaceae) – development, stability and putative function.
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Vollsnes, Ane Victoria (2013). Med voks mot snutebilla. Skog. ISSN 1892-9990. s. 24–25.
 • Futsæther, Cecilia Marie; Kruse, Ole Mathis Opstad; Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2013). Større ozonskader i lyse sommernetter. [Internett]. forskning.no.
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Vollsnes, Ane Victoria (2013). A comparative anatomical study in a diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L.).
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2013). The effect of application of warm wax on lower stem of Norway spruce seedlings; needle and bark chlorophyll.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2013). Måling av klorofyll-fluorescens i stressede planter.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2012). Plantebevegelser.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2012). Do the effects of climate change depend on plant ploidy level? Two cultivars of Trifolium pratense L. with different ploidy level responded differently to increasing ground level ozone and temperature.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Futsæther, Cecilia Marie & Kruse, Ole Mathis Opstad (2011). Night-time P(r):P(fr) ratio and daytime stomatal ozone uptake.
 • Karlsson, Per Erik; Pleijel, Håkan; Andersson, Camilla; Bergström, Robert; Engardt, Magnuz & Eriksen, Aud Else Berglen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). The vulnerability of northern European vegetation to ozone damage in a changing climate An assessment based on current knowledge . IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd.. ISSN 978-91-7883-270-5.
 • Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David & Vollsnes, Ane Victoria [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing. NIVA. ISSN 978‐82‐577‐7191‐1. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:35 - Sist endret 28. mars 2019 14:40

Prosjekter