Ane Victoria Vollsnes

Bilde av Ane Victoria Vollsnes
English version of this page
Telefon +47-22854492
Rom 4305
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO

Min bakgrunn er en hovedfagsoppgave innen plantefysiologi og botanisk økologi, og en doktorgrad hvor jeg brukte biofysiske metoder for å løse plantefysiologiske problemstillinger. Jeg har jobbet med virkninger av langtransportert nitrogennedfall, bakkenært ozon og lys (lyskvalitet og daglende) på ulike planters stressfysiologi, transpirasjon og rotvekst.

Siden 2012 har jeg jobbet med en norsk metode for mekanisk beskyttelse av barken på stammen av unge granplanter (Picea abies) mot gnagende gransnutebiller (Hylobius abietis). Stammen belegges med voks, som snutebillene ikke kan gnage igjennom. Uten noen beskyttelse mot gransnutebiller kan så mye som 90 % av de nyplantede granplantene på et hogstfelt ringbarkes og drepes i løpet av de to første årene. Dette har store økonomiske konsekvenser for skogeiere i hele Europa. Det vanligste i Norge i dag er at plantene sprøytes med insekticidet Merit Forest (virkestoff: imidakloprid) før de plantes ut. Det er ikke lov å sprøyte med dette stoffet i felt i Norge. I tillegg er det en tydelig bevegelse i hele Europa mot å finne alternativer til insekticider. Akkurat nå er det derfor viktig å skaffe god kunnskap om denne mekaniske beskyttelsesmetodens virkninger på plantene og på interaksjonen mellom gransnutebille og voksbeskyttede planter. Jeg leder tre prosjekter med dette som tema; Alvogran, BiVaGran og MeritVoks.

Alvogran-prosjektet studerer først og fremst hvor godt et dekke med voks på stammen beskytter småplanter av gran mot gransnutebiller på et hogstfelt. Vi sammenligner denne mekaniske beskyttelsen med dagens mest brukte beskyttelse, sprøyting med insekticidet Merit Forest. I tillegg ser vi på effektene av plantenes alder og rot:topp-forhold for etableringen på feltet. Prosjektet startet med en feltsesong i 2015, og avsluttes etter feltsesongen i 2016. Partnere i det prosjektet er NIBIO, Norges Skogeierforbund og Skogplanter Østnorge, og det er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet.

I BiVaGran-prosjektet studerer vi de unge granplantenes respons og toleranse for varme, som de utsettes for når de påføres et beskyttende belegg av voks. Videre skal vi ha mer fokus på gransnutebillenes adferd i kontakt med voksbehandlede planter i dette prosjektet. Prosjektet startet i 2016, og skal vare i to år. Her er partnerne Norsk Wax AS, Norges Skogeierforbund, Skogplanter Østnorge, Viken Skog og Swansea University (Storbritannia). Den økonomiske finansieringen kommer fra næringslivs-partnerne og Oslofjordfondet.

I MeritVoks-prosjektet blir det plantet ut unge granplanter beskyttet med enten Merit Forest eller voks, for å sammenligne beskyttelseseffekten av disse to metodene. Begge er kommersielt tilgjengelige i Norge. Feltene er utvalgt for å ha mye gransnutebiller og er spredt med ett i hvert av 9 fylker. Vi har også med ubeskyttede planter i alle feltene, for å kunne sammenligne billepresset mellom dem. I 2017 har vi dessuten inkludert en svensk beskyttelsesmetode som heter Conniflex i tre av feltene. Fylkesmennene i de 9 fylkene, Norges Skogeierforbund, Skogplanter Østnorge og Norsk Wax er med i dette prosjektet, som får støtte fra Skogtiltaksfondet.

I perioden 2012-2015 jobbet jeg i et EU-finansiert prosjekt; WeevilSTOP (www.weevilstop.com), hvor vi studerte ulike metoder for pålegging av voks på unge granplanter, og vekselvirkningene mellom voksen og plantene. Temaene var blant annet virkninger av varmen fra voksen ved påføring, virkninger av ulike høyder og tykkelser av voksbelegget, rotutvikling og ulike klimascenarier. Jeg fikk mulighet til å dra til University of Nottingham og bruke en CT-maskin for å studere røttene mens de fortsatt vokste i jorda via et stipend fra European Plant Phenotyping Network, som også fikk sin støtte fra EU.

Emneord: økologi, EU, kontrollerte dyrkningsbetingelser, klima, experimentell biologi, skadedyrbekjempelse, plantefysiologi, fenotypisk plastisitet, europeisk skadegjører

Publikasjoner

 • Mwafongo, Elizabeth Brighton Mvula; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Leaf mottling/variegation and shape in the Ledebouria revoluta complex ? Development, stability and putative function. Flora: Morphologie, Geobotanik, Oekophysiologie.  ISSN 0367-2530.  236-237, s 33- 43 . doi: 10.1016/j.flora.2017.09.009
 • Futsæther, Cecilia Marie; Vollsnes, Ane Victoria; Kruse, Ole Mathis Opstad; Indahl, Ulf Geir; Kvaal, Knut & Eriksen, Aud Else Berglen (2015). Daylength influences the response of three clover species (Trifolium spp.) to short-term ozone stress. Boreal environment research.  ISSN 1239-6095.  20(1), s 90- 104 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane Victoria; Futsæther, Cecilia Marie & Kruse, Ole Mathis Opstad (2012). Reversible phytochrome regulation influenced the severity of ozone-induced visible foliar injuries in Trifolium subterraneum L. Plant growth regulation (Print).  ISSN 0167-6903.  68(3), s 517- 523 . doi: 10.1007/s10725-012-9729-8
 • Vollsnes, Ane Victoria; Melø, Thor Bernt & Futsæther, Cecilia Marie (2012). Photomorphogenesis and pigment induction in lentil seedling roots exposed to low light conditions. Plant Biology.  ISSN 1435-8603.  14(3), s 467- 474 . doi: 10.1111/j.1438-8677.2011.00516.x Vis sammendrag
 • Vollsnes, Ane Victoria; Futsæther, Cecilia & Bengough, A.G. (2010). Quantifying rhizosphere particle movement around mutant maize roots using time-lapse imaging and particle image velocimetry. European Journal of Soil Science.  ISSN 1351-0754.  61(6), s 926- 939 . doi: 10.1111/j.1365-2389.2010.01297.x Vis sammendrag
 • Vollsnes, Ane Victoria; Kruse, Ole Mathis Opstad; Eriksen, Aud Else Berglen; Oxaal, Unni & Futsæther, Cecilia (2010). In vivo root growth dynamics of ozone exposed Trifolium subterraneum. Environmental and Experimental Botany.  ISSN 0098-8472.  69(2), s 183- 188 . doi: 10.1016/j.envexpbot.2010.03.007 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Elizabeth, Mwafongo; Vollsnes, Ane Victoria; Charlotte Sletten, Bjorå; Inger, Nordal & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Anthocyaniner, pigmenter med mange roller.
 • Jeanette, Viken; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Berntsen, Terje Koren & Stordal, Frode (2017). DO3SEiNORD.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2017). Beskyttelse mot gransnutebiller i ni fylker 2016-2018. Rapport etter to eller en sesong, desember 2017..
 • Vollsnes, Ane Victoria (2017). BiVaGran. Biller, varme og gran.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2017). Hvorfor blir bladene røde om høsten?.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2017). Planters forsvar mot insekter.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2017). Vegetasjonen i nord presses av langtransportert luftforurensning (ozon) og klimaendringer.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Berglen (2017). Forsøk med voksede planter, ute og inne..
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Berglen (2017). Recent field results and effects of overheating..
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Granplanting på hogstfelt uten insektsgift.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Heat stress tolerance limit in Norway spruce (Picea abies) seedlings.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Heat stress tolerance limit in Norway spruce (Picea abies) seedlings.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Hvorfor vokse planter?.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Reforestation without insecticides. Protecting spruce seedlings against pine weevils on a clear-felling..
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Håvard, Kauserud; Terje, Berntsen & Frode, Stordal (2017). Prosjekt som starter i 2017. The double punch: ozone and climate stresses on vegetation.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2016). Feltforsøk med ideelt voksed planter. 2. høst i Vestfold og 1. høst i tre fylker.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2016). Merit Forest- og voksbeskyttede planter på Brunlanes, Vestfold.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Fløistad, Inger & Skjølaas, Dag (2016). Gransnutebillen møter motstand i Norge. Skog.  ISSN 1892-9990.  (3), s 12- 13
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Vollsnes, Ane Victoria (2014). Miljøvennlig beskyttelse av gran-planter mot snutebilleangrep.
 • Mwafongo, Elizabeth; Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten & Nordal, Inger (2014). Leaf mottling in Ledebouria (Hyacinthaceae) – development, stability and putative function.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2014). 3D root architecture of Norway spruce saplings studied with microCT skanner (High Resolution X-ray micro-Computed Tomography).
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2014). Stress responses of clovers are affected by ploidy level and daylength at northern latitudes.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2014). WeevilSTOP-prosjektet.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen & Melø, Thor Bernt (2014). Heat stressed Norway spruce saplings: needle light absorption, reflection and chlorophyll fluorescence.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen & Melø, Thor Bernt (2014). Needle light absorption and chlorophyll fluorescence in Norway spruce saplings protected against pine weevil feeding.
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Vollsnes, Ane Victoria (2013). A comparative anatomical study in a diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L.).
 • Eriksen, Aud Else Berglen & Vollsnes, Ane Victoria (2013). Med voks mot snutebilla. Skog.  ISSN 1892-9990.  s 24- 25
 • Futsæther, Cecilia Marie; Kruse, Ole Mathis Opstad; Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2013, 04. november). Større ozonskader i lyse sommernetter. [Internett].  forskning.no.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2013). Måling av klorofyll-fluorescens i stressede planter.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2013). The effect of application of warm wax on lower stem of Norway spruce seedlings; needle and bark chlorophyll.
 • Vollsnes, Ane Victoria (2012). Plantebevegelser.
 • Vollsnes, Ane Victoria & Eriksen, Aud Else Berglen (2012). Do the effects of climate change depend on plant ploidy level? Two cultivars of Trifolium pratense L. with different ploidy level responded differently to increasing ground level ozone and temperature.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Futsæther, Cecilia Marie & Kruse, Ole Mathis Opstad (2011). Night-time P(r):P(fr) ratio and daytime stomatal ozone uptake.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:35 - Sist endret 18. des. 2017 17:18