Senter for digitalt liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon.

Senteret ledes fra NTNU, i nært samarbeid med UiO og UiB etter bevilgning fra Forskningsrådets program Bioteknologi for verdiskapning (BIOTEK2021).  Ledelses- og nettverksprosjektet knytter sammen 12 bevilgede forskningsprosjekter, men senteret vil øke prosjektporteføljen ytterligere. 

Se DLNs nettside for mer informasjon!


Om DLN ved UiO:

Ledelses- og nettverksprosjektet:

UiO, ved Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), :

Forskningsprosjekter:

DigiBrain

Prosjektet skal forske på mekanismene i hjernesykdommer, ett av de seks forskningsprosjekt fra BIOTEK2021 med oppstart 2016. Prosjektleder: Marianne FyhnInstitutt for biovitenskap (MN)

BioZEment 2.0

Prosjektet skal utforske bruk av bakterier for mer bærekraftig betong produksjon, ett av seks prosjekter med oppstart i 2017. Prosjektleder: Anja Røyne, Fysisk institutt (MN)

Digital Life

Innovasjonsklynge tildelt i 2016 som del av MN sin Innovasjonssatsing

Forskerskolen:

UiO er med i konsortsiet for Centre for Digital Life Norway Research School hvor Lex Nederbragt (IBV, MN) er styreleder og representant for UiO.

DLN styret:

DLN styret ledes av forskningsdekan Finn-Eirik Johansen (MN).

Emneord: bioteknologi, innovasjon
Publisert 8. jan. 2015 13:43 - Sist endret 27. okt. 2017 12:52