Senter for Digitalt Liv Norge

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon.

Senteret ledes fra NTNU, i nært samarbeid med UiO og UiB etter bevilgning fra Forskningsrådets program Bioteknologi for verdiskapning (BIOTEK2021). Ledelses- og nettverksprosjektet knytter sammen 12 bevilgede forskningsprosjekter, men senteret vil øke prosjektporteføljen ytterligere.

Se DLNs nettside for mer informasjon.

logo

Om DLN ved UiO

Ledelses- og nettverksprosjektet

UiO ved Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN):

Forskningsprosjekter

Forskerskolen

UiO er med i konsortsiet for Centre for Digital Life Norway Research School. Styreleder og representant for UiO: Lex Nederbragt, Institutt for biovitenskap (MN).

Digitalt liv Norge-styret

DLN-styret ledes av forskningsdekan Finn-Eirik Johansen (MN).

Publisert 8. jan. 2015 13:43 - Sist endret 23. jan. 2018 14:46