English version of this page

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (IBV-LAMU)

Det lokale arbeidsmiljøutvalget (IBV-LAMU) har som mål å arbeide for et godt arbeids- og læringsmiljø ved Institutt for biovitenskap.

Sammensetning

IBV-LAMU er et partssammensatt utvalg, med lik andel representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I tillegg har studentene observatørplass med stemmerett i læringsmiljøsaker. Teknisk avdeling har en observatørplass. HMS-koordinator er sekretær for utvalget.

Ledelsen av LAMU alternerer mellom arbeidsgiver-/arbeidstakersiden hvert år.

Fokusområde for HMS-arbeidet

  • Risikovurdering
  • Kjemikaliehåndtering
  • Arbeidsmiljø

 

Sammensetning LAMU-medlemmer 2017 - 2018 Vara
Arbeidsgiversiden Rein Aasland, instituttleder, leder av IBV-LAMU 2017 Paul Grini, nestleder IBV
  Maren Onsrud, kontorsjef, nestleder av IBV-LAMU 2017 Ann Elisabeth Mellbye, HR rådgiver IBV
Arbeidstakersiden Klaus Høiland, ledende verneombud,
leder av IBV-LAMU 2018
Rita Amundsen, Vara ledende verneombud
  Cathrine Fagernes, arbeidstaker representant, nestleder av IBV-LAMU 2018  
Studentrepresentant (observatør) Håvard Nilsen Liholt,  
     
TA (observatør) Lasse Kaalstad, avdelingsleder EA driftsområde Nedre Blindern Jan Erik Olsen, driftsleder EA-Nedre Blindern
Referent/sekretær Kathrine Schou, HMS-koordinator IBV Maren Onsrud, kontorsjef IBV
Publisert 25. apr. 2014 13:59 - Sist endret 26. jan. 2018 09:56