English version of this page

Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Det lokale arbeidsmiljøutvalget (IBV-LAMU) har som mål å arbeide for et godt arbeids- og læringsmiljø ved Institutt for biovitenskap.

Nytt valg av verneombud og medlemmer i LAMU HØSTEN 2016

Sammensetning

IBV-LAMU er et partssammensatt utvalg, med lik andel representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I tillegg har studentene observatørplass med stemmerett i læringsmiljøsaker. Teknisk avdeling har en observatørplass. HMS-koordinator er sekretær for utvalget.

Ledelsen av LAMU alternerer mellom arbeidsgiver-/arbeidstakersiden hvert år.

Fokusområde for HMS-arbeidet ved IBV 2013-2014:

  • Risikovurdering
  • Kjemikaliehåndtering
  • Arbeidsmiljø

 

Sammensetning LAMU-medlemmer 2016 - 2015 Vara
Arbeidsgiversiden Finn-Eirik Johansen, instituttleder, leder av IBV-LAMU 2015 Stein Kaartvedt, nestleder IBV
  Maren Onsrud, kontorsjef, nestleder av IBV-LAMU 2015 Kate Bronndal, kontorsjef IBV
Arbeidstakersiden Klaus Høiland, ledende verneombud,
leder av IBV-LAMU 2016
 
  Rita Amundsen, vara for ledende verneombud, nestleder av IBV-LAMU 2016  
Studentrepresentant (observatør) Mali Ramsfjell, BFU-IBV Line L. Røsæg
  Vilde Kvalestad, FuIMBV-IBV Ina Hodnebrug, leder FuIMBV
TA (observatør) Lasse Kaalstad, leder/konsulent driftsområde nedre Blindern Jan Erik Olsen, driftsleder TA-nedre
Referent/sekretær Kathrine Schou, HMS-koordinator IBV Maren Onsrud, kontorsjef IBV
Publisert 25. apr. 2014 13:59 - Sist endret 1. juli 2016 13:30