Carl Henrik Gørbitz

Bilde av Carl Henrik Gørbitz
English version of this page
Telefon +47-22855460
Rom VU 64
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Kjemisk institutt

Faglige interesser

Vi studerer krystallstrukturene til ulike aminosyrer og peptider, enten alene eller i komplekser med andre utvalgte forbindelser.

Vi gjør systematiske undersøkelser av hvordan disse biomolekylene vekselvirker med hverandre. Det gjør oss i stand til å bruke dem som verktøy i konstruksjon (crystal engineering) av nye typer organiske nanomaterialer. Nanomaterialene brukes til lagring og frigivelse av spesifikke bioaktive stoffer ved adsorbsjon og desorbsjon, som sensorer, kunstige reseptorer, katalysatorer m.m.

Énkrystall røntgendiffraksjonsstudier er vår viktigste vitenskapelige metode.

Denne suppleres av

 • modellberegninger
 • strukturprediksjon
 • databasestudier
 • studier under ekstreme betingelser som høyt trykk og/eller høy temperatur.

Vår virksomhet foregår lokalt og i samarbeid med ulike grupper internasjonalt.

Emneord: Kjemi, Biologisk kjemi, Nanoteknologi, Livsvitenskap, Aminosyrer, Peptider, Krystallstrukturer, Organiske materialer, Crystal engineering, Strukturdatabaser, Strukturmodellering

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Antonsen, Simen Gjelseth; Stenstrøm, Yngve H.; Hansen, Trond Vidar; Gallantree-Smith, Harrison Christopher; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup & Görbitz, Carl Henrik (2017). Total synthesis based on the originally claimed structure of mucosin.
 • Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Gallantree-Smith, Harrison; Antonsen, Simen Gjelseth; Gorbitz, Carl Henrik; Hansen, Trond Vidar & Stenstrøm, Yngve (2017). Total synthesis based on the originally claimed structure of mucosin.
 • Alebachew, Fassil & Görbitz, Carl Henrik (2016). X-ray structural investigation of protected oligopeptides as model compounds for the development of aquaporin inhibitors .
 • Day, Graeme M. & Gorbitz, Carl Henrik (2016). Introduction to the special issue on crystal structure prediction. Acta Crystallographica. Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials.  ISSN 2052-5192.  72(4), s 435- 436 . doi: 10.1107/S2052520616012348
 • Zawadzka, Malgorzata Elzbieta; Wilson, Steven Ray Haakon & Görbitz, Carl Henrik (2016). Unravelling nature s sunglasses – Identifying the compound that protects bird eyes .
 • Jemterud, Torkild; Wenn, Camilla Cecilie; Holm, Sverre & Gorbitz, Carl Henrik (2015, 25. september). Tidskapsler - og andre spørsmål . [Radio].  NRK Ekko - Abels tårn.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Deposition of organic-inorganic hybrid films of Zr-1,4-BDC by ALD.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Nano-filters for Blood Sample Analysis.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Nano-filters for blood sample analysis.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Porous inorganic-organic hybrid materials by ALD.
 • Vogt, Yngve; Thorbjørnsrud, Helen Vikdal; Burschowsky, Daniel; Gorbitz, Carl Henrik & Krengel, Ute (2015). Molekylforskning kan gi ny medisin mot tuberkulose. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Hammami, Amir; Høiland, Klaus & Gorbitz, Carl Henrik (2014, 28. november). Abels Tårn. [Radio].  EKKO, NRK P2.
 • Holmsen, Marte Sofie; Gorbitz, Carl Henrik; Øien, Sigurd & Tilset, Mats (2014). Synthesis, Structure and Dynamics of New Rh(III) N-Heterocyclic Carbene Complexes.
 • Holmsen, Marte Sofie; Gorbitz, Carl Henrik; Øien, Sigurd & Tilset, Mats (2014). Synthesis, structure and dynamics of new Rh(III) N-heterocyclic carbene complexes.
 • Holmsen, Marte Sofie; Gorbitz, Carl Henrik; Øien, Sigurd & Tilset, Mats (2014). Synthesis, structure and dynamics of new Rh(III) N-heterocyclic carbene complexes.
 • Holmsen, Marte Sofie; Gørbitz, Carl Henrik; Øien, Sigurd & Tilset, Mats (2014). Synthesis, structure and dynamics of new Rh(III) N-heterocyclic carbene complexes.
 • Yadav, Vitthal Narayan; Görbitz, Carl Henrik & Bonge-Hansen, Tore (2013). Design and Synthesis of Microporous Dipeptide Structures and Guanidinium-carboxylate-based Organic Supramolecular Materials. .
 • Eilertsen, Einar Andre & Görbitz, Carl Henrik (2012). Synthesis of zeolites with controlled active sites and topology .
 • Schoultz, Bent Wilhelm & Görbitz, Carl Henrik (2012). Automated radiosynthesis of tracers for use in positron emission tomography .
 • Askarieh, Glareh; Görbitz, Carl Henrik; Knight, Stefan & Johansson, Jan (2011). Coupled folding and binding - Studies of BRICHOS and spider silk proteins. .
 • Gebreslasie, Hadgu G; Jacobsen, Øyvind & Gorbitz, Carl Henrik (2011). N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-allyl-L-seryl-alpha-aminoisobutyryl-L-valine methyl ester: a protected tripeptide with an allylated serine residue. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications.  ISSN 0108-2701.  67, s O359- O363 . doi: 10.1107/S0108270111029647
 • Siah, Huey San Melanie; Gundersen, Lise-Lotte & Gorbitz, Carl Henrik (2011). NMR and X-ray structural studies of 3-benzyl-8-bromoadenine.
 • Roggen, Heidi; Bohlin, Lars; Burman, Robert; Charnock, Colin; Felth, Jenny; Gorbitz, Carl Henrik; Larsson, Rolf; Tamm, Toomas & Gundersen, Lise-Lotte (2010). Synthesis, structure, reactivity and biological activity of agelasine analogs and synthetic intermediates.
 • Roggen, Heidi; Tamm, Toomas; Neier, Liina; Gorbitz, Carl Henrik & Gundersen, Lise-Lotte (2010). Tautomerism of 6-(Methoxyamino)-purines; Theoretical Calculations, NMR Experiments and X-ray Crystallography.
 • Tamm, Toomas; Neier, Liina; Gundersen, Lise-Lotte; Roggen, Heidi & Gorbitz, Carl Henrik (2010). Modeling of tautomeric equilibria in agelasine precursors.
 • Andersson, K. Kristoffer; Hsiao, Ya-Wen; Gorbitz, Carl Henrik; Ryde, Ulf & Hersleth, Hans-Petter (2009). Structural studies of the intermediates in the reaction between myoglobin and peroxides; effects of cryoradiolytic reduction. NBS-nytt.  ISSN 0801-3535.  s 65- 65
 • Hersleth, Hans-Petter; Hsiao, Ya-Wen; Nilsson, Kristina; Rydberg, P; Rod, T. H.; Røhr, Åsmund Kjendseth; Ryde, Ulf; Gorbitz, Carl Henrik & Andersson, K. Kristoffer (2009). Structural studies of the intermediates in the reaction between myoglobin and peroxides.
 • Hersleth, Hans-Petter; Hsiao, Ya-Wen; Ryde, Ulf; Gorbitz, Carl Henrik & Andersson, K. Kristoffer (2009). ChemInform Abstract: The Influence of X-Rays on the Structural Studies of Peroxide-Derived Myoglobin Intermediates. ChemInform.  ISSN 0931-7597.  40(2) . doi: 10.1002/chin.200902274
 • Hersleth, Hans-Petter; Hsiao, Ya-Wen; Gorbitz, Carl Henrik; Ryde, Ulf & Andersson, K. Kristoffer (2008). Structural Studies of the Intermediates in the Reaction Between Myoglobin and Peroxides.
 • Hersleth, Hans-Petter; Hsiao, Ya-Wen; Gorbitz, Carl Henrik; Ryde, Ulf & Andersson, K. Kristoffer (2008). Structural studies of the intermediate in the reaction between myoglobin and peroxides.
 • Hersleth, Hans-Petter; Hsiao, Ya-Wen; Ryde, Ulf; Gorbitz, Carl Henrik & Andersson, K. Kristoffer (2008). On the Quest for Metalloprotein Reaction Intermediates in the Radiation Damage Landscape of Protein Crystallography. NBS-nytt.  ISSN 0801-3535.  s 34- 34
 • Stølen, Svein; Gorbitz, Carl Henrik; Omtvedt, Jon Petter & Ødegaard, Knut Jørgen Røed (2008, 25. februar). Verdt å vite spesial: Grunnstoffene og periodesystemet. [Radio].  NRK P2.
 • Andersson, K. Kristoffer; Agasøster, Armelle Varnier; Harbitz, Espen; Røhr, Åsmund Kjendseth; Sørlie, Morten; Gorbitz, Carl Henrik & Hersleth, Hans-Petter (2007). Reactive complexes in myoglobin and nitric oxide synthase INOR 458.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:40 - Sist endret 24. sep. 2012 11:30