Carl Henrik Gørbitz

Direktør UiO:Livsvitenskap
Bilde av Carl Henrik Gørbitz
English version of this page
Telefon 90649069
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 2. et. 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Vi studerer krystallstrukturene til ulike aminosyrer og peptider, enten alene eller i komplekser med andre utvalgte forbindelser.

Vi gjør systematiske undersøkelser av hvordan disse biomolekylene vekselvirker med hverandre. Det gjør oss i stand til å bruke dem som verktøy i konstruksjon (crystal engineering) av nye typer organiske nanomaterialer. Nanomaterialene brukes til lagring og frigivelse av spesifikke bioaktive stoffer ved adsorbsjon og desorbsjon, som sensorer, kunstige reseptorer, katalysatorer m.m.

Énkrystall røntgendiffraksjonsstudier er vår viktigste vitenskapelige metode.

Denne suppleres av

  • modellberegninger
  • strukturprediksjon
  • databasestudier
  • studier under ekstreme betingelser som høyt trykk og/eller høy temperatur.

Vår virksomhet foregår lokalt og i samarbeid med ulike grupper internasjonalt.

Emneord: Kjemi, Biologisk kjemi, Nanoteknologi, Livsvitenskap, Aminosyrer, Peptider, Krystallstrukturer, Organiske materialer, Crystal engineering, Strukturdatabaser, Strukturmodellering
Publisert 12. juli 2010 14:40 - Sist endret 7. sep. 2018 12:52