Strategi

Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) har vedtatt en strategisk plan for perioden 2022-2030 (se nedenfor).

Gjeldende strategisk plan for ITA

Eldre strategier og planer:

Publisert 14. jan. 2011 14:25 - Sist endret 21. sep. 2022 15:15