News from the centre

Research news & In media

  • release-of-neumann-prisen-lite Else-Ragnhild Neumann - Et forskerliv i stein og vulkaner Dec. 7, 2018 2:15 PM

    Else-Ragnhild Neumann hedres i dag 7. desember med et spesial symposium, og med en pris oppkalt etter seg. Neumann ville bli lege, men det var geofagene som tok henne. Og selv om hun nå runder 80, har de henne fortsatt i sin hule hånd. Les mer på titan.uio.no.

  • juancarlos-300 Early Career Scientist Award from IUGG Dec. 3, 2018 8:11 AM

    Recently IUGG (The International Union of Geodesy and Geophysics) announced that Juan Carlos Afonso, Macquarie University and CEED will receive one of ten Early Career Scientist Awards for his work in seismology.

News