Forskningsnytt & I media

På denne websiden har vi samlet nytt om forskning og noen presseklipp der ansatte ved CEED har uttalt seg i media, det være seg deltatt i intervju, kronikker eller gitt andre bidrag i offentlig debatt. Listen er ikke uttømmende.

Publisert 22. mars 2018 09:04
Publisert 15. mars 2018 09:13

På sporet av den største masseutryddelsen i jordens historie.

Publisert 13. mars 2018 14:09
Publisert 13. mars 2018 14:04
Publisert 27. feb. 2018 11:23

Levende grantrær og fossile trebiter fra vikinggraver skjuler mange hemmeligheter. Disse kan bli sentrale i klimaforskningen.

Publisert 12. feb. 2018 09:51

The PROSE Awards annually recognize the very best in professional and scholarly publishing by bringing attention to distinguished books, journals, and electronic content in 58 categories.

Publisert 6. feb. 2018 16:17

CEED`s PhD student Krister S. Karlsen is interviewed Wednesday 7 February by NRK Radio P2 EKKO about water stored in the mantle. The story is connected to an interview by Yngve Vogt  in Apollon 5th of February 2017, where CEED`s Postdoc Valentna Magni tells about her research. Krister works with Professor Clint Conrad on a related topic for his PhD degree. 

Valentina Magni. Photo: Yngve Vogt
Publisert 5. feb. 2018 20:00

CEED's Postdoctoral researcher Valentina Magni was recently interviewed by the University's research magazine Apollon about her current work on the deep water cycle. 

Publisert 2. feb. 2018 11:30

The end-Triassic extinction (ETE) is one of the largest mass extinctions in the history of Earth. It has been hypothesized that greenhouse gases released from volcanic activity of the Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) triggered the extinction. Researchers from CEED/UiO, have demonstrated that large-scale gas generation followed sill emplacement of CAMP in sedimentary basins in northern Brazil.

Publisert 25. jan. 2018 15:34

Etna er kanskje ingen vulkan i ordets rette forstand, fordi mye av det som forer den er rett og slett vann, hevder forsker. Interessant teori, men å kalle Etna for en varm kilde blir å dra det for langt, mener norsk vulkanforsker.