2021

Nordlys sett fra den internasjonale romstasjonen. Foto: NASA
Publisert 3. mars 2021 08:34

Polene byttet plass midlertidig og jordens magnetfelt brøt sammen. Dette kan ha hatt større konsekvenser enn man har tidligere antatt, ifølge en ny studie fra forskere i Australia. Studien er omtalt i forskning.no, og har med intervjukommentarer fra Trond Helge Torsvik.