Norwegian version of this page

Vi forsker på

Senter for Jordens utvikling og dynamikk - CEED er et senter for fremragende forskning (SFF). Vår forskning er strukturert i seks tverrfaglige og samenhengende forskningsområder/tema med sub-tema og ulike prosjekter.