Disputas: Kristin Odlo

Cand. pharm. Kristin Odlo ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Synthesis and Biological Evaluation of 1,2,3-Triazole Analogues of Combretastatins A-4 and A-1

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Paul V. Murphy, School of Chemistry, National University of Ireland, Galway
Professor John Sigurd Svendsen, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø
Professor Berit Smestad Paulsen, Avdeling for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Karen Marie Ulshagen

Veileder:  1. amanuensis Trond Vidar Hansen og 1. amanuensis Pål Rongved

Sammendrag

Kreft er en utbredt sykdom i dagens samfunn med store negative menneskelige og økonomiske konsekvenser. Mange legemidler mot kreft har blitt utviklet med utgangspunkt i molekyler isolert fra naturen, såkalte naturprodukter. Combretastatinene A-1 og A-4 er to naturprodukter som er i klinisk utprøving mot ulike kreftformer. Disse naturproduktene virker hemmende på kreftcellers vekst ved at de ødelegger blodårene i kreftsvulster, slik at kreftcellene dør på grunn av redusert tilgang på oksygen og næring. Dessverre har combretastatinene lav kjemisk stabilitet, noe som reduserer de kliniske anvendelsene. Det er derfor ønskelig å fremstille analoger av combretastatinene som er kjemisk mer stabile og som samtidig virker like sterkt hemmende på kreftcellers vekst.

Stipendiat cand. pharm. Kristin Odlo har ved hjelp av organisk syntese fremstilt nye analoger av de to nevnte naturproduktene. Disse analogene er kjemisk mer stabile enn combretastatinene. Like viktig er resultatene som viser at de nye analogene virker sterkt hemmende på kreftcellers vekst. Dette har blitt studert i et samarbeid med gruppen til professor James B. Lorens, Universitetet i Bergen. Andre deler av den biologiske testingen har blitt utført i samarbeid med forskere i Frankrike og Taiwan. Molekylmodelleringsstudier gjort i samarbeid med gruppen til professor Ingebrigt Sylte, Universitetet i Tromsø, kan delvis forklare hvorfor de nye analogene reduserer kreftcellenes tilgang på oksygen og næring.

Doktorgraden er utført i perioden 2004 til 2010 ved Avdeling for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, innen fagområdet legemiddelkjemi. Førsteamanuensis Trond Vidar Hansen har vært hovedveileder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:14