Disputas: Ingvild Austarheim

Cand. pharm. Ingvild Austarheim ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Structures, and immunomodulating and anti-ulcer activities of polysaccharides from Malian medicinal plants.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Vic Morris, Institute of Food Research, Norwich, UK
  • Professor Andreas Hensel, Institute of Pharmaceutical Biology and Phytochemistry, University of Münster, Tyskland
  • Førsteamanuensis Marianne Hiorth, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

  • Berit Smestad Paulsen
  • Drissa Diallo
  • Marit Inngjerdingen
     

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 7. mars 2013 09:36 - Sist endret 14. okt. 2016 09:47