Disputas: Caroline Stokke

M.Sc. Caroline Stokke ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Determination of cell cycle parameters based on computer simulations, and organization of newly replicated DNA in Escherichia coli and Vibrio cholerae.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Associate professor Ole Skovgaard, Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet
  • Førsteamanuensis Hanne C. Winther-Larsen, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Ole Andreas Løchen Økstad, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

  • Kirsten Skarstad
  • Solveig Fossum-Raunehaug

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 18. mars 2013 10:02 - Sist endret 19. sep. 2019 11:26