Disputas: Anne Cathrine Vestrheim

Master i farmasi Anne Cathrine Vestrheim ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Glycosylation patterns of human immunoglobulin G - recombinant IgG, vaccine-induced IgG and allo-immune specific IgG.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Stuart Haslam, Imperial College London, South Kensington Campus, UK
  • Dr. Alexandre Corthay, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Hanne C. Winther-Larsen, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 3. juni 2013 09:33 - Sist endret 19. mai 2014 11:18