Disputas: Saranya Subramani

M.Sc. Saranya Subramani ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Biochemical characterization and crystallization of the magnesium transporting P-type ATPase MgtA.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Michael Broberg Palmgren, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
  • Professor Morten Sørlie, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Førsteamanuensis Hanne C. Winther-Larsen, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 29. apr. 2016 09:06 - Sist endret 29. apr. 2016 09:06