Disputas: Therese Klemetsrud

Cand. pharm Therese Klemetsrud ved Farmasøytisk instiutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Polymer coated liposomes for use in the oral cavity.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Zeljka Vanic, Department of Pharmaceutical Technology, University of Zagreb, Croatia
  • Professor Bjørn E. Christensen, Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU
  • Professor Tor Gjøen, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk instiutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding
 

Publisert 13. juni 2017 11:00