English version of this page

PharmaLuxLab

Formulation of photoreactive drugs and biological products.

PharmaLuxLab jobber med formulering og utvikling av legemidler.

Vi har fokus på legemidler med dårlig ”drugability”, dvs. stoffer med

  • svært lav løselighet i vann
  • lav kjemisk og fotokjemisk stabilitet
  • høy aggregeringssannsynlighet
  • proteiner

Les mer om PharmaLuxLab på de engelske sidene

Publisert 15. feb. 2011 23:03 - Sist endret 14. jan. 2020 10:50