Ingunn Tho

Bilde av Ingunn Tho
English version of this page
Telefon +47 22844455
Mobiltelefon +47 91817026
Rom 184
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Tradisjonelt har legemidler blitt utviklet for å passe "gjennomsnitts-pasienten". I dag kan vi i teorien skreddersy medikamentell behandling til den enkelte pasient basert på genotyping, bestemmelse av biomarkører, måling av kliniske parametere, kunnskap om livsstil, alder mm. Vi beveger oss over mot persontilpasset legemiddelbehandling og personalized medicine. For å kunne realisere det fulle potensialet som ligger i dette konseptet, er det behov for utvikling av nye legemiddel-former, fleksible formuleringer og nye teknologiske løsninger. 

Sentralt i min forskning står utvikling av persontilpasset levering av legemidler til individer eller grupper av individer (f.eks. barn). Jeg samarbeider også med kliniske miljøer hvor vi ser på effekter av mangel på egnede doseringsformer og mangel på kunnskap/forskning tilpasset spesifikke grupper.

Legemidler til barn

 • Utvikling av nye alders-tilpassede legemiddelformer
 • Kompatibilitetsproblematikk for parenterale legemidler
 • Effekt av manipulering/viderebehandling av legemidler

Mucosal levering 

 • Bioadhesjon og mucoadhesjon 
 • Orale og buccale systemer
 • Vaginale systemer  

Teknologier og leveringssystemer

 • Polymerbaserte filmer (orale, orodispersible, mucoadhesive)
 • Polymerbaserte nano- og mikropartikulære strukturer
 • Faste oppløsninger (spray-tørking, solvent casting, hot-melt extrusion)
 • 3D-printing (FDM basert)

Nordic POP (Patient Oriented Products)

Jeg er kontaktperson for UiO. 

Undervisning

Jeg er emneleder for et tverrfaglige emne om sterile legemidler. Jeg underviser på videregående emner innen formulering og målstyring av legemidler, og på PhD-emnet i nanomedisin, sistnevnte i regi av UiT og Nasjonal forskerskole i farmasi (NFIF). Mine tema omfatter bl.a. nano- og mikropartikulære formuleringer, mucosal levering inkl. nasale, pulmonale og vaginale formuleringer, og legemiddelformer til barn og eldre. 

Bakgrunn

 • Scandinavian Guest Professor, Christian-Albrects Universität zu Kiel, Germany, Summer semester 2018
 • Professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2014 -d.d.
 • Gjesteforsker, Ghent Universitet, Belgia, 2011 (5 mnd)
 • Professor, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø, 2010-2013
 • Førsteamanuensis, Institutt for farmasi, UiT, 2005-2010
 • Postdoktor, Universitetet i Heidelberg, Tyskland, 2004-2005
 • Postdoktor, Institutt for farmasi, UiT, 2003-2004
 • Dr.Scient., Farmasøytisk institutt, UiO, 2003
 • Stipendiat, Farmasøytisk institutt, UiO, 1997-2003
 • Forsker, Alpharma (Int. Pharm. Div.), 1996-1997 (5 mnd)
 • Cand.Pharm., Farmasøytisk institutt, UiO,1996
 • Laboratorieassistent, Weifa, 1992-1994 (10-20%)
 • Forskningsassistent, Weifa, 1992 (6 mnd)  
 • DH kandidat, Analytisk kjemi, Agder Distriktshøyskole, 1991

Verv

 • Leder av Programråd for 2.avdeling, Farmasøytisk institutt, 2018-d.d.
 • Medlem av Utdanningsutvalget, Farmasøytisk institutt, 2018-d.d.
 • Management Committee, COST Action European Network of Bioadhesion Expertise, 2016-d.d. 
 • Medlem i Programråd 2.avdeling, Farmasøytisk institutt, 2014-2017
 • President, CRS (Controlled Release Society) Nordic Chapter, 2013-2017
 • Fagredaktør, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2008-2014
 • Medlem fra UiT av Nasjonalt Farmasøytisk Forskningsutvalg, 2010-2013 
 • Styremedlem, CRS Nordic Chapter, 2009-2012

Samarbeid

 • Professor Nataša Škalko-Basnet og forskningsgruppen Drug Transport and Delivery, Institutt for Farmasi, UiT Norges Arktiske Universitet
 • Førsteamanuensis Ellen Hagesæther, Høyskolen i Oslo og Akershus
 • Seniorforsker Dr. Siri Wang, Statens Legemiddelverk
 • Forsker Dr. Jørgen Brustugun, Sykehusapotekene, Rikshospitalet
 • Dr. Kathrin Bjerknes, Sykehusapoteket Lørenskog 
 • Klinisk farmasøyt Dr. Katerina Nezvalova-Henriksen, Sykehusapotekene, Rikshospitalet
 • Ass. Professor Željka Vanić, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb, Kroatia
 • Sykehusfarmasøyt Ingrid Grønlie, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
 • Professor Bruno Sarmento, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde – i3S, Universitetet i Porto, Portugal
 • Professor Ganesh Acharya og professor Purusotam Basnet, Universitetssykehuset Nord-Norge/UiT
 • Professor Niklas Sandler og Dr. Maren Preis, Åbo Akademi, Finland
 • Dr. Sofia Mattsson, Umeå Universitet, Sverige
 • Professor Patrick Ball and Dr. Hana Morrissey, University of Wolverhampton, UK 
 • Professor Anette Larsson, Chalmers University of Technology, Sverige 

 

 

Emneord: Livsvitenskap - life science, Farmasi, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Personalized medicine, Bionanoteknologi, Legemiddelteknologi, Nanoteknologi, Bioadhesjon, Mucoahdesion, Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering

Publikasjoner

 • Gulin-Sarfraz, Tina; Kalantzopoulos, Georgios N.; Pettersen, Marit Kvalvåg; Åsli, Anette Wold; Tho, Ingunn; Axelsson, Lars Torsten & Sarfraz, Jawad (2021). Inorganic Nanocarriers for Encapsulation of Natural Antimicrobial Compounds for Potential Food Packaging Application: A Comparative Study. Nanomaterials.  ISSN 2079-4991.  11(2) . doi: 10.3390/nano11020379 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Alopaeus, Julia Fredrika; Göbel, Anja; Breitkreutz, Jörg; Sande, Sverre Arne & Tho, Ingunn (2020). Investigation of hydroxypropyl-β-cyclodextrin inclusion complexation of two poorly soluble model drugs and their taste-sensation - Effect of electrolytes, freeze-drying and incorporation into oral film formulations. Journal of Drug Delivery Science and Technology.  ISSN 1773-2247.  61 . doi: 10.1016/j.jddst.2020.102245
 • Brustugun, Jørgen; Aas, Elisabeth Birkedal; Tho, Ingunn & Bjerknes, Kathrin (2020). Comparing Two Methods of Tablet Manipulation to Adjust the Warfarin Dose in Paediatric Care. Pharmaceutics.  ISSN 1999-4923.  12(4), s 1- 13 . doi: 10.3390/pharmaceutics12040375 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brustugun, Jørgen; Notaker, Nikolai; Paetz, Lasse Holtan; Tho, Ingunn & Bjerknes, Kathrin (2020). Adjusting the dose in paediatric care by dispersing fragments of four different aspirin tablets. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  109(11), s 2394- 2401 . doi: 10.1111/apa.15216
 • Hagesæther, Ellen; Adamczak, Malgorzata Iwona; Hiorth, Marianne & Tho, Ingunn (2020). Characterization of Bioadhesion, Mucin‐interactions and Mucosal Permeability of Pharmaceutical Nano‐ and Microsystems, In Leena Peltonen (ed.),  Characterization of Pharmaceutical Nano and Microsystems.  John Wiley & Sons.  ISBN 9781119414018.  Chapter 5.  s 171 - 205
 • Liu, JingWen; Rades, Thomas; Tho, Ingunn & Kissi, Eric Ofosu (2020). Functionalised calcium carbonate as a coformer to stabilize amorphous drugs by mechanochemical activation. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics.  ISSN 0939-6411.  155, s 22- 28 . doi: 10.1016/j.ejpb.2020.07.029
 • Nezvalova-henriksen, Katerina; Nilsson, Niklas; Holvik, Camilla Tomine; Staven Berge, Vigdis & Tho, Ingunn (2020). Y-site physical compatibility of numeta g13e with drugs frequently used at neonatal intensive care. Pharmaceutics.  ISSN 1999-4923.  12(7) . doi: 10.3390/pharmaceutics12070677 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tzanova, Martina; Hagesæther, Ellen & Tho, Ingunn (2020). Solid lipid nanoparticle-loaded mucoadhesive buccal films – Critical quality attributes and in vitro safety & efficacy. International Journal of Pharmaceutics.  ISSN 0378-5173.  592 . doi: 10.1016/j.ijpharm.2020.120100 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Adrover, Alessandra; Paolicelli, Patrizia; Petralito, Stefania; Di Muzio, Laura; Trilli, Jordan; Cesa, Stefania; Tho, Ingunn & Casadei, Maria Antonietta (2019). Gellan Gum/Laponite Beads for the Modified Release of Drugs: Experimental and Modeling Study of Gastrointestinal Release. Pharmaceutics.  ISSN 1999-4923.  11(4), s 187 . doi: 10.3390/pharmaceutics11040187 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Alopaeus, Julia Fredrika; Hagesæther, Ellen & Tho, Ingunn (2019). Micellisation Mechanism and Behaviour of Soluplus®–Furosemide Micelles: Preformulation Studies of an Oral Nanocarrier-Based System. Pharmaceuticals.  ISSN 1424-8247.  12(1) . doi: 10.3390/ph12010015 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Alopaeus, Julia Fredrika; Hellfritzsch, Marie; Gutowski, Tobias; Scherließ, Regina; Almeida, Andreia F; Sarmento, Bruno; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2019). Mucoadhesive buccal films based on a graft co-polymer – A mucin-retentive hydrogel scaffold. European Journal of Pharmaceutical Sciences.  ISSN 0928-0987.  142:105142, s 1- 15 . doi: 10.1016/j.ejps.2019.105142 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brustugun, Jørgen; Notaker, Nikolai; Paetz, Lasse Holtan; Tho, Ingunn & Bjerknes, Kathrin (2019). Adjusting the dose in paediatric care: dispersing four different aspirin tablets and taking a proportion. European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP).  ISSN 2047-9956. . doi: 10.1136/ejhpharm-2019-001903 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nilsson, Niklas; Nezvalova-Henriksen, Katerina & Tho, Ingunn (2019). Emulsion Stability of Different Intravenous Propofol Formulations in Simulated Co-Administration with Remifentanil Hydrochloride. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy (PTHP).  ISSN 2365-2411.  4(2), s 77- 87 . doi: 10.1515/pthp-2019-0014 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Adrover, Alessandra; Varani, Gabriele; Paolicelli, Patrizia; Petralito, Stefania; Di Muzio, Laura; Casadei, Maria Antonietta & Tho, Ingunn (2018). Experimental and Modeling Study of Drug Release from HPMC-Based Erodible Oral Thin Films. Pharmaceutics.  ISSN 1999-4923.  10(4) . doi: 10.3390/pharmaceutics10040222 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Roque, Luis; Alopaeus, Julia Fredrika; Reis, Cláudia; Rijo, Patricia; Molpeceres, Jesus; Hagesæther, Ellen; Tho, Ingunn & Reis, Catarina (2018). Mucoadhesive assessment of different antifungal nanoformulations. Bioinspiration & Biomimetics.  ISSN 1748-3182.  13(5) . doi: 10.1088/1748-3190/aad488
 • Roque, Luis; Castro, Pedro; Molpeceres, Jesus; Viana, Ana S.; Roberto, Amilcar; Reis, Cláudia; Rijo, Patricia; Tho, Ingunn; Sarmento, Bruno & Reis, Catarina (2018). Bioadhesive polymeric nanoparticles as strategy to improve the treatment of yeast infections in oral cavity: in-vitro and ex-vivo studies. European Polymer Journal.  ISSN 0014-3057.  104, s 19- 31 . doi: 10.1016/j.eurpolymj.2018.04.032
 • Roque, Luis; Duarte, Noelia; Bronze, Maria Rosario; Garcia, Catarina; Alopaeus, Julia Fredrika; Molpeceres, Jesus; Hagesæther, Ellen; Tho, Ingunn; Rijo, Patricia & Reis, Catarina (2018). Development of a bioadhesive nanoformulation with Glycyrrhiza glabra L. extract against Candida albicans. Biofouling (Print).  ISSN 0892-7014.  34(8), s 880- 892 . doi: 10.1080/08927014.2018.1514391
 • Staven, Vigdis; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2018). Physical stability of an all-in-one parenteral nutrition admixture for preterm infants upon mixing with micronutrients and drugs. European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP).  ISSN 2047-9956.  27, s 36- 42 . doi: 10.1136/ejhpharm-2018-001562 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tovsen, Marianne Lilletvedt; Tho, Ingunn & Tønnesen, Hanne Hjorth (2018). Viscosity reduction of isotonic solutions of the photosensitizer TPCS2a by cyclodextrin complexation. Drug Development and Industrial Pharmacy.  ISSN 0363-9045.  44(2), s 261- 265 . doi: 10.1080/03639045.2017.1386210
 • Andersen, Toril; Mishchenko, Ekaterina; Flaten, Gøril Eide; Sollid, Johanna U Ericson; Mattsson, Sofia; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2017). Chitosan-based nanomedicine to fight genital Candida infections: Chitosomes. Marine Drugs.  ISSN 1660-3397.  15:64(3), s 1- 12 . doi: 10.3390/md15030064 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hagen, Eirik; Sandberg Løding, Fredrik; Mattsson, Sofia & Tho, Ingunn (2016). Use of interactive mixtures to obtain mini-tablets with high dose homogeneity for paediatric drug delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology.  ISSN 1773-2247.  34, s 51- 59 . doi: 10.1016/j.jddst.2016.03.006
 • Staven, Vigdis; Iqbal, Herra; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2016). Physical compatibility of total parenteral nutrition and drugs in Y-site administration to children from neonates to adolescents. Journal of Pharmacy and Pharmacology (JPP).  ISSN 0022-3573.  69(4), s 448- 462 . doi: 10.1111/jphp.12647
 • Staven, Vigdis; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2016). Development and evaluation of a test program for Y-site compatibility testing of total parenteral nutrition and intravenous drugs. Nutrition Journal.  ISSN 1475-2891.  15 . doi: 10.1186/s12937-016-0149-x Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andersen, Toril; Bleher, Stefan; Flaten, Gøril Eide; Tho, Ingunn; Mattsson, Sofia & Skalko-Basnet, Natasa (2015). Chitosan in Mucoadhesive Drug Delivery: Focus on Local Vaginal Therapy. Marine Drugs.  ISSN 1660-3397.  13(1), s 222- 236 . doi: 10.3390/md13010222 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hiorth, Marianne; Nilsen, Susanne & Tho, Ingunn (2014). Bioadhesive Mini-Tablets for Vaginal Drug Delivery. Pharmaceutics.  ISSN 1999-4923.  6(3), s 494- 511 . doi: 10.3390/pharmaceutics6030494 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jøraholmen, May Wenche; Vanić, Željka; Tho, Ingunn & Škalko-Basnet, Nataša (2014). Chitosan-coated liposomes for topical vaginal therapy: Assuring localized drug effect. International Journal of Pharmaceutics.  ISSN 0378-5173.  472(1-2), s 94- 101 . doi: 10.1016/j.ijpharm.2014.06.016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Staven, Vigdis; Waaseth, Marit; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2014). Utilization of the Tyndall effect for enhanced visual detection of particles in compatibility testing of intravenous fluids: Validity and reliability. PDA journal of pharmaceutical science and technology.  ISSN 1079-7440.  69(2), s 270- 283 . doi: 10.5731/pdajpst.2015.01020
 • Vanic, Zeljka; Planinsek, Odon; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2014). Tablets of pre-liposomes govern in situ formation of liposomes: Concept and potential of the novel drug delivery system. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics.  ISSN 0939-6411.  88(2), s 443- 454 . doi: 10.1016/j.ejpb.2014.06.003
 • Andersen, Toril; Vanic, Zeljka; Flaten, Gøril Eide; Mattsson, S.; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2013). Pectosomes and Chitosomes as Delivery Systems for Metronidazole: The One-Pot Preparation Method. Pharmaceutics.  ISSN 1999-4923.  5, s 445- 456 . doi: 10.3390/pharmaceutics5030445 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hiorth, Marianne; Liereng, Linda; Reinertsen Selmer, Reidun & Tho, Ingunn (2013). Formulation of bioadhesive hexylaminolevulinate pellets intended for photodynamic therapy in the treatment of cervical cancer. International Journal of Pharmaceutics.  ISSN 0378-5173.  441(1-2), s 544- 554 . doi: 10.1016/j.ijpharm.2012.10.046
 • Basnet, Purusotam; Hussain, Haider; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2012). Liposomal delivery system enhances anti-inflammatory properties of curcumin. Journal of Pharmaceutical Sciences.  ISSN 0022-3549.  101(2), s 598- 609 . doi: 10.1002/jps.22785
 • Martins, Susana; Tho, Ingunn; Reimold, Isolde; Fricker, Gert; Souto, Eliana; Ferreira, Domingos C. & Brandl, Martin (2012). Brain delivery of camptothecin by means of solid lipid nanoparticles: Formulation design, in vitro and in vivo studies. International Journal of Pharmaceutics.  ISSN 0378-5173.  439(1-2), s 49- 62 . doi: 10.1016/j.ijpharm.2012.09.054
 • Martins, Susana; Tho, Ingunn; Souto, Eliana; Ferreira, Domingos C. & Brandl, Martin (2012). Multivariate design for the evaluation of lipid and surfactant composition effect for optimisation of lipid nanoparticles. European Journal of Pharmaceutical Sciences.  ISSN 0928-0987.  45(5), s 613- 623 . doi: 10.1016/j.ejps.2011.12.015
 • Salbu, Linda; Bauer-Brandl, Annette; Alderborn, Göran & Tho, Ingunn (2012). Effect of degree of methoxylation and particle size on compression properties and compactibility of pectin powders. Pharmaceutical development and technology (Print).  ISSN 1083-7450.  17, s 333- 343 . doi: 10.3109/10837450.2010535831
 • Salbu, Linda; Picker-Freyer, Katharina M.; Schmid, Wolfgang; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2012). Use of 3-D modelling in early development phase of pectin tablets. Journal on Excipients and Food Chemicals.  ISSN 2150-2668.  3, s 5- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2012). Chemometrics (PCA)in Pharmaceutics: Tablet Development, Manufacturing and Quality Assurance, In Parinya Sanguansat (ed.),  Principal component analysis - multidisciplinary applications.  IntechOpen.  ISBN 9789535101291.  Kap.3.  s 43 - 58
 • Tho, Ingunn; Picker-Freyer, Katharina M.; Salbu, Linda & Bauer-Brandl, Annette (2012). On the Drug-Loading Capacity of Pectin Powder for Direct Compression. AAPS PharmSciTech.  ISSN 1530-9932.  13(2), s 601- 604 . doi: 10.1208/s12249-012-9785-4
 • Cavalcanti, Leide Passos; Tho, Ingunn; Konovalov, Oleg; Fossheim, Sigrid L & Brandl, Martin (2011). Compressibility study of quaternary phospholipid blend monolayers. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.  ISSN 0927-7765.  85(2), s 153- 160 . doi: 10.1016/j.colsurfb.2011.02.015
 • Martins, Susana; Tho, Ingunn; Ferreira, D.C; Souto, Eliana B & Brandl, Martin (2011). Physicochemical properties of lipid nanoparticles: Effect of lipid and surfactant composition. Drug Development and Industrial Pharmacy.  ISSN 0363-9045.  37(7), s 815- 824 . doi: 10.3109/03639045.2010.545414
 • Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2011). Quality by design (QbD) approaches for the compression step of tableting. Expert Opinion on Drug Delivery.  ISSN 1742-5247.  8(12), s 1631- 1644 . doi: 10.1517/17425247.2011.633506
 • Haware, Rahul; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2010). Comparative evaluation of the powder and compression properties of various grades and brands of microcrystalline cellulose by multivariate methods. Pharmaceutical development and technology (Print).  ISSN 1083-7450.  15(4), s 394- 404 . doi: 10.3109/10837450903262041
 • Haware, Rahul; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2010). Evaluation of a rapid approximation method for the elastic recovery of tablets. Powder Technology.  ISSN 0032-5910.  202(1-3), s 71- 77 . doi: 10.1016/j.powtec.2010.04.012
 • Kanzer, Johanna; Hupfeld, Stefan; Vasskog, Terje; Tho, Ingunn; Hoelig, Peter; Maegerlein, Markus; Fricker, Gert & Brandl, Martin (2010). In situ formation of nanoparticles upon dispersion of melt extrudate formulations in aqueous medium assessed by asymmetrical flow field-flow fractionation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  53(3), s 359- 365 . doi: 10.1016/j.jpba.2010.04.012
 • Kanzer, Johanna; Tho, Ingunn; Flaten, Gøril Eide; Mägerlein, Markus; Hölig, Peter; Fricker, Gert & Brandl, Martin (2010). In-vitro permeability screening of melt extrudate formulations containing poorly water-soluble drug compounds using the phospholipid vesicle-based barrier. Journal of Pharmacy and Pharmacology (JPP).  ISSN 0022-3573.  62(11), s 1591- 1598 . doi: 10.1111/j.2042-7158.2010.01172.x
 • Klevan, Ingvild; Nordstroem, Josefina; Tho, Ingunn & Alderborn, Goran (2010). A statistical approach to evaluate the potential use of compression parameters for classification of pharmaceutical powder materials. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics.  ISSN 0939-6411.  75(3), s 425- 435 . doi: 10.1016/j.ejpb.2010.04.006
 • Salbu, Linda; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2010). Direct Compression Behavior of Low- and High-Methoxylated Pectins. AAPS PharmSciTech.  ISSN 1530-9932.  11(1), s 18- 26 . doi: 10.1208/s12249-009-9349-4
 • Tho, Ingunn; Liepold, Bernd; Rosenberg, Jürg; Maegerlein, Markus; Brandl, Martin & Fricker, Gert (2010). Formation of nano/micro-dispersions with improved dissolution properties upon dispersion of ritonavir melt extrudate in aqueous media. European Journal of Pharmaceutical Sciences.  ISSN 0928-0987.  40(1), s 25- 32 . doi: 10.1016/j.ejps.2010.02.003
 • Haware, Rahul; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2009). Application of multivariate methods to compression behavior evaluation of directly compressible materials. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics.  ISSN 0939-6411.  72(1), s 148- 155 . doi: 10.1016/j.ejpb.2008.11.008
 • Haware, Rahul; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2009). Multivariate analysis of relationships between material properties, process parameters and tablet tensile strength for alpha-lactose monohydrates. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics.  ISSN 0939-6411.  73(3), s 424- 431 . doi: 10.1016/j.ejpb.2009.08.005

Se alle arbeider i Cristin

 • Alopaeus, Julia Fredrika & Tho, Ingunn (2019). The micellisation mechanism of Soluplus: effect of temperature, concentration and disperse media.
 • Alopaeus, Julia Fredrika; Nguyen, Lina Mai; Pohjavirta, Jennie; Hagesæther, Ellen; Tønnesen, Hanne Hjorth & Tho, Ingunn (2018). Evaluation of concentration-dependent self-assembling structures of Soluplus and their properties in oral drug delivery.
 • Roque, Luis; Castro, P; Fonte, P; Hagesæther, Ellen; Molpeceres, J; Rijo, P; Tho, Ingunn & Reis, Catarina (2018). Mucoadhesive assessment of different antifungal nanoformulations.
 • Roque, Luis; Castro, P; Tho, Ingunn; Hagesæther, Ellen; Molpeceres, J; Rijo, P & Reis, Catarina (2018). Mucoadhesive assessment of different antifungal nanoformulations for the Treatment of Yeast Infections in oral mucosa.
 • Valen, Håkon; Blomqvist, Brianna; Dragland, Inger Sofie; Tho, Ingunn; Bruzell, Ellen Merete & Tønnesen, Hanne Hjorth (2018). Antibacterial and anti-adhesive Properties of Pluronic F127 solutions in the abscence and presence of photoactivation..
 • Valen, Håkon; Dragland, Inger Sofie; Blomqvist, Brianna; Tho, Ingunn; Bruzell, Ellen Merete & Tønnesen, Hanne Hjorth (2018). Antibacterial and anti-adhesive properties of Pluronic® F127 solutions in the absence or presence of photoactivation.
 • Staven, Vigdis & Tho, Ingunn (2016). Y-site compatibility testing of intravenous drugs and total parenteral nutrition. Establishment of a test program and study of mixtures relevant for children.
 • Tho, Ingunn (2016). Nano-particulate drug delivery to various targets.
 • Alopaeus, Julia Fredrika; Tønnesen, Hanne Hjorth & Tho, Ingunn (2015). The influence of drug-cyclodextrin inclusion complexes on properties of hydroxypropyl cellulose based orodispersible films.
 • Blomqvist, Brianna; Kvam, Ketil; Dragland, Inger Sofie; Tho, Ingunn; Bruzell, Ellen Merete & Hjorth Tønnesen, Hanne (2015). Evaluation of Material Suitability for Nanoparticle-Based Coatings and Further Antimicrobial Treatment.
 • Louis, Betoko; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2015). Orodispersible films containing inclusion complexes of HP-β-CD furosemide for taste-masking.
 • Tho, Ingunn (2015). Dosage forms today and in the future.
 • Tho, Ingunn (2015). Kvinner og legemidler. Norsk Farmasøytisk Tidsskrift.  4, s 11
 • Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2015). Cell-based in vitro models for vaginal permeability studies, In Sarmento Bruno (ed.),  Concepts and Models for Drug Permeability Studies. Cell and Tissue based In Vitro Culture Models.  Elsevier.  ISBN 9780081000946.  3.6..  s 115 - 128
 • Tho, Ingunn; Vanic, Zeljka & Skalko-Basnet, Natasa (2015). Compaction of pre-liposomal tablets that governing in situ formation of liposomes.
 • Vanic, Zeljka; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2015). In situ liposomes from novel pre-liposome tablets for vaginal drug delivery.
 • Staven, Vigdis; Waaseth, Marit; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2014). Visual examination for compatibility testing of parenterals: experiences with two different light sources.
 • Jøraholmen, May Wenche; Vanic, Zeljka; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2013). Chitosan-coating as a mean to prolong vaginal residence time: Liposomes with clotrimazole.
 • Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2013). Principal component analysis as a useful tool in tableting.
 • Andersen, Toril; Vanic, Zeljka; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2012). mucoadhesive lipsoomes for vaginal therapy: Chitosan vs pectin.
 • Jøraholmen, May Wenche; Vanic, Zeljka; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2012). Vaginal penetration of chitosan-coated liposomes with clotrimazole: The effect of vesicle size.
 • Meland, H-G; Pflaumer, H; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2012). Choice of polymer matrix for development of bioadhesive mini-tablets for vaginal delivery of metronidazole.
 • Tho, Ingunn (2012). Formulering av bedre legemidler til barn. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  (3), s 6
 • Tho, Ingunn (2012). New dosage forms for children: Mini-tablets.
 • Tho, Ingunn (2012). Nye legemiddelformer for barn – er minitabletter løsningen?.
 • Tho, Ingunn (2012, 21. februar). Smeltetabletter - brukervennlige og kjappe. [Internett].  Podkast.
 • Tho, Ingunn (2012). Smeltetabletter – fordeler og ulemper. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132, s 424- 425 . doi: 10.4045/tidsskr.10.1464
 • Vanic, Zeljka; Duvnjak, Marieta; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2012). Tableting of spray-dried liposomes - concept and possibilities.
 • Salbu, Linda & Tho, Ingunn (2011). Compressibility and compactibility of pectin powders: A study of their potential as direct compression excipients in tablets.
 • Staven, Vigdis; Aasarød, Kristin; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2011). Innledende Studie av Kompatibilitet mellom Legemidler og en Standard Trekammer-TPN-Pose til Pediatriske Pasienter.
 • Tho, Ingunn; Aasarød, Kristin; Staven, Vigdis; Fjellaksel, Richard & Grønlie, Ingrid (2011). Compatibility of Y-site Administration of Medications with a Standard 3-in-1 Parenteral Nutrition Admixture for Paediatrics.
 • Tho, Ingunn; Aasarød, Kristin; Staven, Vigdis; Fjellaksel, Richard & Grønlie, Ingrid (2011). Compatibility of Y-site Administration of Medications with a Standard 3-in-1 Parenteral Nutriton Admixture for Paediatrics.
 • Basnet, Purusotam; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2010). Curcumin, a wonder drug of 21st century: liposomal delivery system targeting vaginal inflammation.
 • Basnet, Purusotam; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2010). Curcumin: Liposomal delivery system enhances anti-inflammatory property.
 • Kanzer, Johanna; Brandl, Martin; Tho, Ingunn & Fricker, Gert (2010). Biopharmaceutical Characterisation of poorly water-soluble drugs in solid dispersions.
 • Pistone, Sara; Tho, Ingunn; Fini, Adamo & Skalko-Basnet, Natasa (2010). Vescicle-based mucoadhesive hydrogels for vaginal delivery of metronidazole.
 • Salbu, Linda; Bauer-Brandl, Annette; Alderborn, Göran & Tho, Ingunn (2010). Fragmentation propensity of pectin during compression.
 • Solum, Skjalg Nyheim; Klevan, Ingvild; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2010). Assessing tablet hardness by indentation in a texture analyzer - possibilities and challenges.
 • Haware, Rahul; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2009). Rational approach for evaluation of compression properties of pharmaceutical excipients.
 • Haware, Rahul; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2009). Quantitative relationship between material properties, process parameters and tablet tensile strength for alpha lactose monohydrates by multivariate analysis.
 • Haware, Rahul; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2009). Quantitative relationship between material properties, process parameters and tablet tensile strength for alpha lactose monohydrates by multivariate analysis.
 • Kanzer, Johanna; Hupfeld, Stefan; Vasskog, Terje; Tho, Ingunn; Maegerlein, Markus; Fricker, Gert & Brandl, Martin (2009). Asymetrical flow field-flow fractionation: A new method for characetrisation of melt extrudates.
 • Klevan, Ingvild; Nordstrom, J; Tho, Ingunn & Alderborn, G (2009). Klassifisering av farmasøytiske hjelpe- og virkestoff gjennom multivariat analyse av komprimeringsdata.
 • Klevan, Ingvild; Nordstrom, J; Tho, Ingunn & Alderborn, G (2009). Towards a protocol for characterization of the tablet manufacturability of drugs and pharmaceutical additives.
 • Martin, Susana; Tho, Ingunn; Ferreira, D.C; Souto, Eliana B & Brandl, Martin (2009). Improving camptothecin stability upon loading into Witepsol E85-based lipid nanoparticles.
 • Salbu, Linda; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2009). Direct compression of low- and high-methoxylated pectins.
 • Salbu, Linda; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2009). Direct compression of low- and high-methoxylated pectins.
 • Tho, Ingunn; Liepold, Bernd; Rosenberg, Jürg; Brandl, Martin; Fricker, Gert & Maegerlein, Markus (2009). Formation of a nano-/micro-particulate dispersion with improved dissolution properties from melt extrudate in aqueous media.
 • Brandl, Martin; Kanzer, Johanna; Tho, Ingunn & Fricker, Gert (2008). Mechanism of bioavailability enhancemt of solid solutions/solid dispersions.
 • Haware, Rahul; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2008). An application of the Heckel Equation and Multivariate Methods for the Evaluation of Compression Behaviour of Powder Mixtures.
 • Haware, Rahul; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2008). An application of the Heckel Equation and Multivariate Methods for the Evaluation of Compression Behaviour of Powder Mixtures.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mars 2014 11:04 - Sist endret 26. mai 2020 08:03