Ingunn Tho

Bilde av Ingunn Tho
English version of this page
Telefon +47 22844455
Mobiltelefon +47 91817026
Rom 184
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Tradisjonelt har legemidler blitt utviklet for å passe "gjennomsnitts-pasienten". I dag kan vi i teorien skreddersy medikamentell behandling til den enkelte pasient basert på genotyping, bestemmelse av biomarkører, måling av kliniske parametere, kunnskap om livsstil, alder mm. Vi beveger oss over mot persontilpasset legemiddelbehandling og personalized medicine. For å kunne realisere det fulle potensialet som ligger i dette konseptet, er det behov for utvikling av nye legemiddel-former, fleksible formuleringer og nye teknologiske løsninger. 

Sentralt i min forskning står utvikling av persontilpasset levering av legemidler til individer eller grupper av individer (f.eks. barn). Jeg samarbeider også med kliniske miljøer hvor vi ser på effekter av mangel på egnede doseringsformer og mangel på kunnskap/forskning tilpasset spesifikke grupper.

Legemidler til barn

 • Utvikling av nye alders-tilpassede legemiddelformer
 • Kompatibilitetsproblematikk for parenterale legemidler
 • Effekt av manipulering/viderebehandling av legemidler

Mucosal levering 

 • Bioadhesjon og mucoadhesjon 
 • Orale og buccale systemer
 • Vaginale systemer  

Teknologier og leveringssystemer

 • Polymerbaserte filmer (orale, orodispersible, mucoadhesive)
 • Polymerbaserte nano- og mikropartikulære strukturer
 • Faste oppløsninger (spray-tørking, solvent casting, hot-melt extrusion)
 • 3D-printing (FDM basert)

Nordic POP (Patient Oriented Products)

Jeg er kontaktperson for UiO. 

Undervisning

Jeg er emneleder for et tverrfaglige emne om sterile legemidler. Jeg underviser på videregående emner innen formulering og målstyring av legemidler, og på PhD-emnet i nanomedisin, sistnevnte i regi av UiT og Nasjonal forskerskole i farmasi (NFIF). Mine tema omfatter bl.a. nano- og mikropartikulære formuleringer, mucosal levering inkl. nasale, pulmonale og vaginale formuleringer, og legemiddelformer til barn og eldre. 

Bakgrunn

 • Scandinavian Guest Professor, Christian-Albrects Universität zu Kiel, Germany, Summer semester 2018
 • Professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2014 -d.d.
 • Gjesteforsker, Ghent Universitet, Belgia, 2011 (5 mnd)
 • Professor, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø, 2010-2013
 • Førsteamanuensis, Institutt for farmasi, UiT, 2005-2010
 • Postdoktor, Universitetet i Heidelberg, Tyskland, 2004-2005
 • Postdoktor, Institutt for farmasi, UiT, 2003-2004
 • Dr.Scient., Farmasøytisk institutt, UiO, 2003
 • Stipendiat, Farmasøytisk institutt, UiO, 1997-2003
 • Forsker, Alpharma (Int. Pharm. Div.), 1996-1997 (5 mnd)
 • Cand.Pharm., Farmasøytisk institutt, UiO,1996
 • Laboratorieassistent, Weifa, 1992-1994 (10-20%)
 • Forskningsassistent, Weifa, 1992 (6 mnd)  
 • DH kandidat, Analytisk kjemi, Agder Distriktshøyskole, 1991

Verv

 • Leder av Programråd for 2.avdeling, Farmasøytisk institutt, 2018-d.d.
 • Medlem av Utdanningsutvalget, Farmasøytisk institutt, 2018-d.d.
 • Management Committee, COST Action European Network of Bioadhesion Expertise, 2016-d.d. 
 • Medlem i Programråd 2.avdeling, Farmasøytisk institutt, 2014-2017
 • President, CRS (Controlled Release Society) Nordic Chapter, 2013-2017
 • Fagredaktør, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2008-2014
 • Medlem fra UiT av Nasjonalt Farmasøytisk Forskningsutvalg, 2010-2013 
 • Styremedlem, CRS Nordic Chapter, 2009-2012

Samarbeid

 • Professor Nataša Škalko-Basnet og forskningsgruppen Drug Transport and Delivery, Institutt for Farmasi, UiT Norges Arktiske Universitet
 • Førsteamanuensis Ellen Hagesæther, Høyskolen i Oslo og Akershus
 • Seniorforsker Dr. Siri Wang, Statens Legemiddelverk
 • Forsker Dr. Jørgen Brustugun, Sykehusapotekene, Rikshospitalet
 • Dr. Kathrin Bjerknes, Sykehusapoteket Lørenskog 
 • Klinisk farmasøyt Dr. Katerina Nezvalova-Henriksen, Sykehusapotekene, Rikshospitalet
 • Ass. Professor Željka Vanić, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb, Kroatia
 • Sykehusfarmasøyt Ingrid Grønlie, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
 • Professor Bruno Sarmento, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde – i3S, Universitetet i Porto, Portugal
 • Professor Ganesh Acharya og professor Purusotam Basnet, Universitetssykehuset Nord-Norge/UiT
 • Professor Niklas Sandler og Dr. Maren Preis, Åbo Akademi, Finland
 • Dr. Sofia Mattsson, Umeå Universitet, Sverige
 • Professor Patrick Ball and Dr. Hana Morrissey, University of Wolverhampton, UK 
 • Professor Anette Larsson, Chalmers University of Technology, Sverige 

 

 

Emneord: Livsvitenskap - life science, Farmasi, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Personalized medicine, Bionanoteknologi, Legemiddelteknologi, Nanoteknologi, Bioadhesjon, Mucoahdesion, Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering

Publikasjoner

 • Nezvalova-Henriksen, Katerina; Holm, Tone Huseby; Nilsson, Niklas; Kjønniksen, Inge & Tho, Ingunn (2022). Frequently acquired drugs in neonatal intensive care and their physical compatibility. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. s. 1–8. doi: 10.1111/apa.16526.
 • Nilsson, Niklas; Storesund, Ingebjørg; Tho, Ingunn & Nezvalova-Henriksen, Katerina (2022). Co-administration of drugs with parenteral nutrition in the neonatal intensive care unit—physical compatibility between three components. European Journal of Pediatrics. ISSN 0340-6199. doi: 10.1007/s00431-022-04466-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Govender, Rydvikha; Kissi, Eric Ofosu; Larsson, Anette & Tho, Ingunn (2021). Polymers in Pharmaceutical Additive Manufacturing: A Balancing Act Between Printability and Product Performance. Advanced Drug Delivery Reviews. ISSN 0169-409X. 177. doi: 10.1016/j.addr.2021.113923.
 • Kissi, Eric Ofosu; Nilsson, Robin; Nogueira, Liebert Parreiras; Larsson, Anette & Tho, Ingunn (2021). Influence of Drug Load on the Printability and Solid-State Properties of 3D-Printed Naproxen-Based Amorphous Solid Dispersion. Molecules. ISSN 1420-3049. 26(15). doi: 10.3390/molecules26154492. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulin-Sarfraz, Tina; Kalantzopoulos, Georgios N.; Pettersen, Marit Kvalvåg; Åsli, Anette Wold; Tho, Ingunn & Axelsson, Lars Torsten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Inorganic Nanocarriers for Encapsulation of Natural Antimicrobial Compounds for Potential Food Packaging Application: A Comparative Study. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 11(2). doi: 10.3390/nano11020379. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alopaeus, Julia Fredrika; Göbel, Anja; Breitkreutz, Jörg; Sande, Sverre Arne & Tho, Ingunn (2020). Investigation of hydroxypropyl-β-cyclodextrin inclusion complexation of two poorly soluble model drugs and their taste-sensation - Effect of electrolytes, freeze-drying and incorporation into oral film formulations. Journal of Drug Delivery Science and Technology. ISSN 1773-2247. 61. doi: 10.1016/j.jddst.2020.102245.
 • Tzanova, Martina; Hagesæther, Ellen & Tho, Ingunn (2020). Solid lipid nanoparticle-loaded mucoadhesive buccal films – Critical quality attributes and in vitro safety & efficacy . International Journal of Pharmaceutics. ISSN 0378-5173. 592. doi: 10.1016/j.ijpharm.2020.120100. Fulltekst i vitenarkiv
 • Liu, JingWen; Rades, Thomas; Tho, Ingunn & Kissi, Eric Ofosu (2020). Functionalised calcium carbonate as a coformer to stabilize amorphous drugs by mechanochemical activation. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. ISSN 0939-6411. 155, s. 22–28. doi: 10.1016/j.ejpb.2020.07.029.
 • Hagesæther, Ellen; Adamczak, Malgorzata Iwona; Hiorth, Marianne & Tho, Ingunn (2020). Characterization of Bioadhesion, Mucin‐interactions and Mucosal Permeability of Pharmaceutical Nano‐ and Microsystems. I Peltonen, Leena (Red.), Characterization of Pharmaceutical Nano and Microsystems. John Wiley & Sons. ISSN 9781119414018. s. 171–205. doi: https%3A/doi.org/10.1002/9781119414018.ch5.
 • Nezvalova-henriksen, Katerina; Nilsson, Niklas; Holvik, Camilla Tomine; Staven Berge, Vigdis & Tho, Ingunn (2020). Y-site physical compatibility of numeta g13e with drugs frequently used at neonatal intensive care. Pharmaceutics. ISSN 1999-4923. 12(7). doi: 10.3390/pharmaceutics12070677. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brustugun, Jørgen; Notaker, Nikolai; Paetz, Lasse Holtan; Tho, Ingunn & Bjerknes, Kathrin (2020). Adjusting the dose in paediatric care by dispersing fragments of four different aspirin tablets. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 109(11), s. 2394–2401. doi: 10.1111/apa.15216.
 • Brustugun, Jørgen; Aas, Elisabeth Birkedal; Tho, Ingunn & Bjerknes, Kathrin (2020). Comparing Two Methods of Tablet Manipulation to Adjust the Warfarin Dose in Paediatric Care. Pharmaceutics. ISSN 1999-4923. 12(4), s. 1–13. doi: 10.3390/pharmaceutics12040375. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alopaeus, Julia Fredrika; Hellfritzsch, Marie; Gutowski, Tobias; Scherließ, Regina; Almeida, Andreia F & Sarmento, Bruno [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Mucoadhesive buccal films based on a graft co-polymer – A mucin-retentive hydrogel scaffold . European Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0928-0987. 142:105142, s. 1–15. doi: 10.1016/j.ejps.2019.105142. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsson, Niklas; Nezvalova-Henriksen, Katerina & Tho, Ingunn (2019). Emulsion Stability of Different Intravenous Propofol Formulations in Simulated Co-Administration with Remifentanil Hydrochloride. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy (PTHP). ISSN 2365-2411. 4(2), s. 77–87. doi: 10.1515/pthp-2019-0014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brustugun, Jørgen; Notaker, Nikolai; Paetz, Lasse Holtan; Tho, Ingunn & Bjerknes, Kathrin (2019). Adjusting the dose in paediatric care: dispersing four different aspirin tablets and taking a proportion. European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP). ISSN 2047-9956. doi: 10.1136/ejhpharm-2019-001903. Fulltekst i vitenarkiv
 • Adrover, Alessandra; Paolicelli, Patrizia; Petralito, Stefania; Di Muzio, Laura; Trilli, Jordan & Cesa, Stefania [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Gellan Gum/Laponite Beads for the Modified Release of Drugs: Experimental and Modeling Study of Gastrointestinal Release . Pharmaceutics. ISSN 1999-4923. 11(4). doi: 10.3390/pharmaceutics11040187. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alopaeus, Julia Fredrika; Hagesæther, Ellen & Tho, Ingunn (2019). Micellisation Mechanism and Behaviour of Soluplus®–Furosemide Micelles: Preformulation Studies of an Oral Nanocarrier-Based System. Pharmaceuticals. ISSN 1424-8247. 12(1). doi: 10.3390/ph12010015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Adrover, Alessandra; Varani, Gabriele; Paolicelli, Patrizia; Petralito, Stefania; Di Muzio, Laura & Casadei, Maria Antonietta [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Experimental and Modeling Study of Drug Release from HPMC-Based Erodible Oral Thin Films. Pharmaceutics. ISSN 1999-4923. 10(4). doi: 10.3390/pharmaceutics10040222. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roque, Luis; Duarte, Noelia; Bronze, Maria Rosario; Garcia, Catarina; Alopaeus, Julia Fredrika & Molpeceres, Jesus [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Development of a bioadhesive nanoformulation with Glycyrrhiza glabra L. extract against Candida albicans . Biofouling (Print). ISSN 0892-7014. 34(8), s. 880–892. doi: 10.1080/08927014.2018.1514391.
 • Roque, Luis; Alopaeus, Julia Fredrika; Reis, Cláudia; Rijo, Patricia; Molpeceres, Jesus & Hagesæther, Ellen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Mucoadhesive assessment of different antifungal nanoformulations. Bioinspiration & Biomimetics. ISSN 1748-3182. 13(5). doi: 10.1088/1748-3190/aad488.
 • Staven, Vigdis; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2018). Physical stability of an all-in-one parenteral nutrition admixture for preterm infants upon mixing with micronutrients and drugs. European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP). ISSN 2047-9956. 27, s. 36–42. doi: 10.1136/ejhpharm-2018-001562. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roque, Luis; Castro, Pedro; Molpeceres, Jesus; Viana, Ana S.; Roberto, Amilcar & Reis, Cláudia [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Bioadhesive polymeric nanoparticles as strategy to improve the treatment of yeast infections in oral cavity: in-vitro and ex-vivo studies. European Polymer Journal. ISSN 0014-3057. 104, s. 19–31. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2018.04.032.
 • Tovsen, Marianne Lilletvedt; Tho, Ingunn & Tønnesen, Hanne Hjorth (2018). Viscosity reduction of isotonic solutions of the photosensitizer TPCS2a by cyclodextrin complexation. Drug Development and Industrial Pharmacy. ISSN 0363-9045. 44(2), s. 261–265. doi: 10.1080/03639045.2017.1386210.
 • Andersen, Toril; Mishchenko, Ekaterina; Flaten, Gøril Eide; Sollid, Johanna U Ericson; Mattsson, Sofia & Tho, Ingunn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Chitosan-based nanomedicine to fight genital Candida infections: Chitosomes. Marine Drugs. ISSN 1660-3397. 15:64(3), s. 1–12. doi: 10.3390/md15030064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staven, Vigdis; Iqbal, Herra; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2016). Physical compatibility of total parenteral nutrition and drugs in Y-site administration to children from neonates to adolescents. Journal of Pharmacy and Pharmacology (JPP). ISSN 0022-3573. 69(4), s. 448–462. doi: 10.1111/jphp.12647.
 • Hagen, Eirik; Sandberg Løding, Fredrik; Mattsson, Sofia & Tho, Ingunn (2016). Use of interactive mixtures to obtain mini-tablets with high dose homogeneity for paediatric drug delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology. ISSN 1773-2247. 34, s. 51–59. doi: 10.1016/j.jddst.2016.03.006.
 • Staven, Vigdis; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2016). Development and evaluation of a test program for Y-site compatibility testing of total parenteral nutrition and intravenous drugs. Nutrition Journal. ISSN 1475-2891. 15. doi: 10.1186/s12937-016-0149-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Toril; Bleher, Stefan; Flaten, Gøril Eide; Tho, Ingunn; Mattsson, Sofia & Skalko-Basnet, Natasa (2015). Chitosan in Mucoadhesive Drug Delivery: Focus on Local Vaginal Therapy. Marine Drugs. ISSN 1660-3397. 13(1), s. 222–236. doi: 10.3390/md13010222. Fulltekst i vitenarkiv
 • Staven, Vigdis; Waaseth, Marit; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2014). Utilization of the Tyndall effect for enhanced visual detection of particles in compatibility testing of intravenous fluids: Validity and reliability. PDA journal of pharmaceutical science and technology. ISSN 1079-7440. 69(2), s. 270–283. doi: 10.5731/pdajpst.2015.01020.
 • Hiorth, Marianne ; Nilsen, Susanne & Tho, Ingunn (2014). Bioadhesive Mini-Tablets for Vaginal Drug Delivery. Pharmaceutics. ISSN 1999-4923. 6(3), s. 494–511. doi: 10.3390/pharmaceutics6030494. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vanic, Zeljka; Planinsek, Odon; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2014). Tablets of pre-liposomes govern in situ formation of liposomes: Concept and potential of the novel drug delivery system. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. ISSN 0939-6411. 88(2), s. 443–454. doi: 10.1016/j.ejpb.2014.06.003.
 • Jøraholmen, May Wenche; Vanić, Željka; Tho, Ingunn & Škalko-Basnet, Nataša (2014). Chitosan-coated liposomes for topical vaginal therapy: Assuring localized drug effect. International Journal of Pharmaceutics. ISSN 0378-5173. 472(1-2), s. 94–101. doi: 10.1016/j.ijpharm.2014.06.016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hiorth, Marianne ; Liereng, Linda; Reinertsen Selmer, Reidun & Tho, Ingunn (2013). Formulation of bioadhesive hexylaminolevulinate pellets intended for photodynamic therapy in the treatment of cervical cancer. International Journal of Pharmaceutics. ISSN 0378-5173. 441(1-2), s. 544–554. doi: 10.1016/j.ijpharm.2012.10.046.
 • Andersen, Toril; Vanic, Zeljka; Flaten, Gøril Eide; Mattsson, S.; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2013). Pectosomes and Chitosomes as Delivery Systems for Metronidazole: The One-Pot Preparation Method. Pharmaceutics. ISSN 1999-4923. 5, s. 445–456. doi: 10.3390/pharmaceutics5030445. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2012). Chemometrics (PCA)in Pharmaceutics: Tablet Development, Manufacturing and Quality Assurance. I Sanguansat, Parinya (Red.), Principal component analysis - multidisciplinary applications. IntechOpen. ISSN 9789535101291. s. 43–58. doi: 10.5772/37185.
 • Martins, Susana; Tho, Ingunn; Reimold, Isolde; Fricker, Gert; Souto, Eliana & Ferreira, Domingos C. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Brain delivery of camptothecin by means of solid lipid nanoparticles: Formulation design, in vitro and in vivo studies. International Journal of Pharmaceutics. ISSN 0378-5173. 439(1-2), s. 49–62. doi: 10.1016/j.ijpharm.2012.09.054.
 • Tho, Ingunn; Picker-Freyer, Katharina M.; Salbu, Linda & Bauer-Brandl, Annette (2012). On the Drug-Loading Capacity of Pectin Powder for Direct Compression. AAPS PharmSciTech. ISSN 1530-9932. 13(2), s. 601–604. doi: 10.1208/s12249-012-9785-4.
 • Salbu, Linda; Picker-Freyer, Katharina M.; Schmid, Wolfgang; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2012). Use of 3-D modelling in early development phase of pectin tablets. Journal on Excipients and Food Chemicals. ISSN 2150-2668. 3, s. 5–16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martins, Susana; Tho, Ingunn; Souto, Eliana; Ferreira, Domingos C. & Brandl, Martin (2012). Multivariate design for the evaluation of lipid and surfactant composition effect for optimisation of lipid nanoparticles. European Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0928-0987. 45(5), s. 613–623. doi: 10.1016/j.ejps.2011.12.015.
 • Basnet, Purusotam; Hussain, Haider; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2012). Liposomal delivery system enhances anti-inflammatory properties of curcumin. Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0022-3549. 101(2), s. 598–609. doi: 10.1002/jps.22785.
 • Salbu, Linda; Bauer-Brandl, Annette ; Alderborn, Göran & Tho, Ingunn (2012). Effect of degree of methoxylation and particle size on compression properties and compactibility of pectin powders. Pharmaceutical development and technology (Print). ISSN 1083-7450. 17, s. 333–343. doi: 10.3109/10837450.2010535831.
 • Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2011). Quality by design (QbD) approaches for the compression step of tableting. Expert Opinion on Drug Delivery. ISSN 1742-5247. 8(12), s. 1631–1644. doi: 10.1517/17425247.2011.633506.
 • Cavalcanti, Leide Passos; Tho, Ingunn; Konovalov, Oleg; Fossheim, Sigrid L & Brandl, Martin (2011). Compressibility study of quaternary phospholipid blend monolayers. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. ISSN 0927-7765. 85(2), s. 153–160. doi: 10.1016/j.colsurfb.2011.02.015.
 • Martins, Susana; Tho, Ingunn; Ferreira, D.C; Souto, Eliana B & Brandl, Martin (2011). Physicochemical properties of lipid nanoparticles: Effect of lipid and surfactant composition. Drug Development and Industrial Pharmacy. ISSN 0363-9045. 37(7), s. 815–824. doi: 10.3109/03639045.2010.545414.
 • Kanzer, Johanna; Tho, Ingunn; Flaten, Gøril Eide; Mägerlein, Markus; Hölig, Peter & Fricker, Gert [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). In-vitro permeability screening of melt extrudate formulations containing poorly water-soluble drug compounds using the phospholipid vesicle-based barrier. Journal of Pharmacy and Pharmacology (JPP). ISSN 0022-3573. 62(11), s. 1591–1598. doi: 10.1111/j.2042-7158.2010.01172.x.
 • Salbu, Linda; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2010). Direct Compression Behavior of Low- and High-Methoxylated Pectins. AAPS PharmSciTech. ISSN 1530-9932. 11(1), s. 18–26. doi: 10.1208/s12249-009-9349-4.
 • Haware, Rahul; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2010). Comparative evaluation of the powder and compression properties of various grades and brands of microcrystalline cellulose by multivariate methods. Pharmaceutical development and technology (Print). ISSN 1083-7450. 15(4), s. 394–404. doi: 10.3109/10837450903262041.
 • Tho, Ingunn; Liepold, Bernd; Rosenberg, Jürg; Maegerlein, Markus; Brandl, Martin & Fricker, Gert (2010). Formation of nano/micro-dispersions with improved dissolution properties upon dispersion of ritonavir melt extrudate in aqueous media. European Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0928-0987. 40(1), s. 25–32. doi: 10.1016/j.ejps.2010.02.003.
 • Haware, Rahul; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2010). Evaluation of a rapid approximation method for the elastic recovery of tablets. Powder Technology. ISSN 0032-5910. 202(1-3), s. 71–77. doi: 10.1016/j.powtec.2010.04.012.
 • Kanzer, Johanna; Hupfeld, Stefan; Vasskog, Terje; Tho, Ingunn; Hoelig, Peter & Maegerlein, Markus [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). In situ formation of nanoparticles upon dispersion of melt extrudate formulations in aqueous medium assessed by asymmetrical flow field-flow fractionation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 53(3), s. 359–365. doi: 10.1016/j.jpba.2010.04.012.
 • Klevan, Ingvild; Nordstroem, Josefina; Tho, Ingunn & Alderborn, Goran (2010). A statistical approach to evaluate the potential use of compression parameters for classification of pharmaceutical powder materials. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. ISSN 0939-6411. 75(3), s. 425–435. doi: 10.1016/j.ejpb.2010.04.006.
 • Haware, Rahul; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2009). Multivariate analysis of relationships between material properties, process parameters and tablet tensile strength for alpha-lactose monohydrates. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. ISSN 0939-6411. 73(3), s. 424–431. doi: 10.1016/j.ejpb.2009.08.005.
 • Haware, Rahul; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2009). Application of multivariate methods to compression behavior evaluation of directly compressible materials. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. ISSN 0939-6411. 72(1), s. 148–155. doi: 10.1016/j.ejpb.2008.11.008.

Se alle arbeider i Cristin

 • Alopaeus, Julia Fredrika & Tho, Ingunn (2019). The micellisation mechanism of Soluplus: effect of temperature, concentration and disperse media.
 • Valen, Håkon; Blomqvist, Brianna; Dragland, Inger Sofie; Tho, Ingunn; Bruzell, Ellen Merete & Tønnesen, Hanne Hjorth (2018). Antibacterial and anti-adhesive Properties of Pluronic F127 solutions in the abscence and presence of photoactivation.
 • Valen, Håkon; Dragland, Inger Sofie; Blomqvist, Brianna; Tho, Ingunn; Bruzell, Ellen Merete & Tønnesen, Hanne Hjorth (2018). Antibacterial and anti-adhesive properties of Pluronic® F127 solutions in the absence or presence of photoactivation.
 • Alopaeus, Julia Fredrika; Nguyen, Lina Mai; Pohjavirta, Jennie; Hagesæther, Ellen; Tønnesen, Hanne Hjorth & Tho, Ingunn (2018). Evaluation of concentration-dependent self-assembling structures of Soluplus and their properties in oral drug delivery.
 • Roque, Luis; Castro, P; Fonte, P; Hagesæther, Ellen; Molpeceres, J & Rijo, P [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Mucoadhesive assessment of different antifungal nanoformulations .
 • Roque, Luis; Castro, P; Tho, Ingunn; Hagesæther, Ellen; Molpeceres, J & Rijo, P [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Mucoadhesive assessment of different antifungal nanoformulations for the Treatment of Yeast Infections in oral mucosa .
 • Tho, Ingunn (2016). Nano-particulate drug delivery to various targets.
 • Blomqvist, Brianna; Kvam, Ketil; Dragland, Inger Sofie; Tho, Ingunn; Bruzell, Ellen Merete & Hjorth Tønnesen, Hanne (2015). Evaluation of Material Suitability for Nanoparticle-Based Coatings and Further Antimicrobial Treatment .
 • Alopaeus, Julia Fredrika; Tønnesen, Hanne Hjorth & Tho, Ingunn (2015). The influence of drug-cyclodextrin inclusion complexes on properties of hydroxypropyl cellulose based orodispersible films.
 • Louis, Betoko; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2015). Orodispersible films containing inclusion complexes of HP-β-CD furosemide for taste-masking.
 • Tho, Ingunn; Vanic, Zeljka & Skalko-Basnet, Natasa (2015). Compaction of pre-liposomal tablets that governing in situ formation of liposomes.
 • Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2015). Cell-based in vitro models for vaginal permeability studies. I Bruno, Sarmento (Red.), Concepts and Models for Drug Permeability Studies. Cell and Tissue based In Vitro Culture Models. Elsevier. ISSN 9780081000946. s. 115–128. doi: 10.1016/B978-0-08-100094-6.00008-0.
 • Tho, Ingunn (2015). Kvinner og legemidler. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 4.
 • Tho, Ingunn (2015). Dosage forms today and in the future.
 • Vanic, Zeljka; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2015). In situ liposomes from novel pre-liposome tablets for vaginal drug delivery.
 • Staven, Vigdis; Waaseth, Marit; Wang, Siri; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2014). Visual examination for compatibility testing of parenterals: experiences with two different light sources.
 • Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2013). Principal component analysis as a useful tool in tableting.
 • Jøraholmen, May Wenche; Vanic, Zeljka; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2013). Chitosan-coating as a mean to prolong vaginal residence time: Liposomes with clotrimazole.
 • Tho, Ingunn (2012). New dosage forms for children: Mini-tablets.
 • Tho, Ingunn (2012). Nye legemiddelformer for barn – er minitabletter løsningen?
 • Andersen, Toril; Vanic, Zeljka; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2012). mucoadhesive lipsoomes for vaginal therapy: Chitosan vs pectin.
 • Jøraholmen, May Wenche; Vanic, Zeljka; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2012). Vaginal penetration of chitosan-coated liposomes with clotrimazole: The effect of vesicle size.
 • Vanic, Zeljka; Duvnjak, Marieta; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2012). Tableting of spray-dried liposomes - concept and possibilities.
 • Meland, H-G; Pflaumer, H; Skalko-Basnet, Natasa & Tho, Ingunn (2012). Choice of polymer matrix for development of bioadhesive mini-tablets for vaginal delivery of metronidazole.
 • Tho, Ingunn (2012). Smeltetabletter - brukervennlige og kjappe. [Internett]. Podkast.
 • Tho, Ingunn (2012). Formulering av bedre legemidler til barn. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935.
 • Tho, Ingunn (2012). Smeltetabletter – fordeler og ulemper. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132, s. 424–425. doi: 10.4045/tidsskr.10.1464.
 • Staven, Vigdis; Aasarød, Kristin; Grønlie, Ingrid & Tho, Ingunn (2011). Innledende Studie av Kompatibilitet mellom Legemidler og en Standard Trekammer-TPN-Pose til Pediatriske Pasienter.
 • Tho, Ingunn; Aasarød, Kristin; Staven, Vigdis; Fjellaksel, Richard & Grønlie, Ingrid (2011). Compatibility of Y-site Administration of Medications with a Standard 3-in-1 Parenteral Nutriton Admixture for Paediatrics.
 • Tho, Ingunn; Aasarød, Kristin; Staven, Vigdis; Fjellaksel, Richard & Grønlie, Ingrid (2011). Compatibility of Y-site Administration of Medications with a Standard 3-in-1 Parenteral Nutrition Admixture for Paediatrics.
 • Solum, Skjalg Nyheim; Klevan, Ingvild; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2010). Assessing tablet hardness by indentation in a texture analyzer - possibilities and challenges.
 • Basnet, Purusotam; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2010). Curcumin: Liposomal delivery system enhances anti-inflammatory property.
 • Basnet, Purusotam; Tho, Ingunn & Skalko-Basnet, Natasa (2010). Curcumin, a wonder drug of 21st century: liposomal delivery system targeting vaginal inflammation.
 • Pistone, Sara; Tho, Ingunn; Fini, Adamo & Skalko-Basnet, Natasa (2010). Vescicle-based mucoadhesive hydrogels for vaginal delivery of metronidazole.
 • Salbu, Linda; Bauer-Brandl, Annette; Alderborn, Göran & Tho, Ingunn (2010). Fragmentation propensity of pectin during compression.
 • Klevan, Ingvild; Nordstrom, J; Tho, Ingunn & Alderborn, G (2009). Klassifisering av farmasøytiske hjelpe- og virkestoff gjennom multivariat analyse av komprimeringsdata.
 • Klevan, Ingvild; Nordstrom, J; Tho, Ingunn & Alderborn, G (2009). Towards a protocol for characterization of the tablet manufacturability of drugs and pharmaceutical additives.
 • Salbu, Linda; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2009). Direct compression of low- and high-methoxylated pectins.
 • Martin, Susana; Tho, Ingunn; Ferreira, D.C; Souto, Eliana B & Brandl, Martin (2009). Improving camptothecin stability upon loading into Witepsol E85-based lipid nanoparticles.
 • Tho, Ingunn; Liepold, Bernd; Rosenberg, Jürg; Brandl, Martin; Fricker, Gert & Maegerlein, Markus (2009). Formation of a nano-/micro-particulate dispersion with improved dissolution properties from melt extrudate in aqueous media.
 • Kanzer, Johanna; Hupfeld, Stefan; Vasskog, Terje; Tho, Ingunn; Maegerlein, Markus & Fricker, Gert [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Asymetrical flow field-flow fractionation: A new method for characetrisation of melt extrudates.
 • Salbu, Linda; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2009). Direct compression of low- and high-methoxylated pectins.
 • Haware, Rahul; Tho, Ingunn & Bauer-Brandl, Annette (2009). Quantitative relationship between material properties, process parameters and tablet tensile strength for alpha lactose monohydrates by multivariate analysis.
 • Staven, Vigdis & Tho, Ingunn (2016). Y-site compatibility testing of intravenous drugs and total parenteral nutrition. Establishment of a test program and study of mixtures relevant for children. UiT - Norges arktiske universitet. ISSN 978-82-7589-492-0.
 • Salbu, Linda & Tho, Ingunn (2011). Compressibility and compactibility of pectin powders: A study of their potential as direct compression excipients in tablets. Universitetet i Tromsø, Det Helsevitenskapelige Fakultet, Institutt for Farmasi. ISSN 978-82-7589-311-4.
 • Kanzer, Johanna; Brandl, Martin; Tho, Ingunn & Fricker, Gert (2010). Biopharmaceutical Characterisation of poorly water-soluble drugs in solid dispersions. University of Tromsoe.
 • Haware, Rahul; Bauer-Brandl, Annette & Tho, Ingunn (2009). Rational approach for evaluation of compression properties of pharmaceutical excipients. Universitetet i Tromsø.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mars 2014 11:04 - Sist endret 9. sep. 2022 08:57