Ingunn Tho

Bilde av Ingunn Tho
English version of this page
Telefon +47 22844455
Mobiltelefon +47 91817026
Rom 184
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Tradisjonelt har legemidler blitt utviklet for å passe "gjennomsnitts-pasienten". I dag kan vi i teorien skreddersy medikamentell behandling til den enkelte pasient basert på genotyping, bestemmelse av biomarkører, måling av kliniske parametere, kunnskap om livsstil, alder mm. Vi beveger oss over mot persontilpasset legemiddelbehandling og personalized medicine. For å kunne realisere det fulle potensialet som ligger i dette konseptet, er det behov for utvikling av nye legemiddel-former, fleksible formuleringer og nye teknologiske løsninger. 

Sentralt i min forskning står utvikling av persontilpasset levering av legemidler til individer eller grupper av individer (f.eks. barn). Jeg samarbeider også med kliniske miljøer hvor vi ser på effekter av mangel på egnede doseringsformer og mangel på kunnskap/forskning tilpasset spesifikke grupper.

Legemidler til barn

 • Utvikling av nye alders-tilpassede legemiddelformer
 • Kompatibilitetsproblematikk for parenterale legemidler
 • Effekt av manipulering/viderebehandling av legemidler

Mucosal levering 

 • Bioadhesjon og mucoadhesjon 
 • Orale og buccale systemer
 • Vaginale systemer  

Teknologier og leveringssystemer

 • Polymerbaserte filmer (orale, orodispersible, mucoadhesive)
 • Polymerbaserte nano- og mikropartikulære strukturer
 • Faste oppløsninger (spray-tørking, solvent casting, hot-melt extrusion)
 • 3D-printing (FDM basert)

Nordic POP (Patient Oriented Products)

Jeg er kontaktperson for UiO. 

Undervisning

Jeg er emneleder for et tverrfaglige emne om sterile legemidler. Jeg underviser på videregående emner innen formulering og målstyring av legemidler, og på PhD-emnet i nanomedisin, sistnevnte i regi av UiT og Nasjonal forskerskole i farmasi (NFIF). Mine tema omfatter bl.a. nano- og mikropartikulære formuleringer, mucosal levering inkl. nasale, pulmonale og vaginale formuleringer, og legemiddelformer til barn og eldre. 

Bakgrunn

 • Scandinavian Guest Professor, Christian-Albrects Universität zu Kiel, Germany, Summer semester 2018
 • Professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2014 -d.d.
 • Gjesteforsker, Ghent Universitet, Belgia, 2011 (5 mnd)
 • Professor, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø, 2010-2013
 • Førsteamanuensis, Institutt for farmasi, UiT, 2005-2010
 • Postdoktor, Universitetet i Heidelberg, Tyskland, 2004-2005
 • Postdoktor, Institutt for farmasi, UiT, 2003-2004
 • Dr.Scient., Farmasøytisk institutt, UiO, 2003
 • Stipendiat, Farmasøytisk institutt, UiO, 1997-2003
 • Forsker, Alpharma (Int. Pharm. Div.), 1996-1997 (5 mnd)
 • Cand.Pharm., Farmasøytisk institutt, UiO,1996
 • Laboratorieassistent, Weifa, 1992-1994 (10-20%)
 • Forskningsassistent, Weifa, 1992 (6 mnd)  
 • DH kandidat, Analytisk kjemi, Agder Distriktshøyskole, 1991

Verv

 • Leder av Programråd for 2.avdeling, Farmasøytisk institutt, 2018-d.d.
 • Medlem av Utdanningsutvalget, Farmasøytisk institutt, 2018-d.d.
 • Management Committee, COST Action European Network of Bioadhesion Expertise, 2016-d.d. 
 • Medlem i Programråd 2.avdeling, Farmasøytisk institutt, 2014-2017
 • President, CRS (Controlled Release Society) Nordic Chapter, 2013-2017
 • Fagredaktør, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2008-2014
 • Medlem fra UiT av Nasjonalt Farmasøytisk Forskningsutvalg, 2010-2013 
 • Styremedlem, CRS Nordic Chapter, 2009-2012

Samarbeid

 • Professor Nataša Škalko-Basnet og forskningsgruppen Drug Transport and Delivery, Institutt for Farmasi, UiT Norges Arktiske Universitet
 • Førsteamanuensis Ellen Hagesæther, Høyskolen i Oslo og Akershus
 • Seniorforsker Dr. Siri Wang, Statens Legemiddelverk
 • Forsker Dr. Jørgen Brustugun, Sykehusapotekene, Rikshospitalet
 • Dr. Kathrin Bjerknes, Sykehusapoteket Lørenskog 
 • Klinisk farmasøyt Dr. Katerina Nezvalova-Henriksen, Sykehusapotekene, Rikshospitalet
 • Ass. Professor Željka Vanić, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb, Kroatia
 • Sykehusfarmasøyt Ingrid Grønlie, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
 • Professor Bruno Sarmento, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde – i3S, Universitetet i Porto, Portugal
 • Professor Ganesh Acharya og professor Purusotam Basnet, Universitetssykehuset Nord-Norge/UiT
 • Professor Niklas Sandler og Dr. Maren Preis, Åbo Akademi, Finland
 • Dr. Sofia Mattsson, Umeå Universitet, Sverige
 • Professor Patrick Ball and Dr. Hana Morrissey, University of Wolverhampton, UK 
 • Professor Anette Larsson, Chalmers University of Technology, Sverige 

 

 

Emneord: Livsvitenskap - life science, Farmasi, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Personalized medicine, Bionanoteknologi, Legemiddelteknologi, Nanoteknologi, Bioadhesjon, Mucoahdesion, Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering
Publisert 25. mars 2014 11:04 - Sist endret 26. mai 2020 08:03