English version of this page

Personalized Dosage Form Design (PersDrug)

Vårt mål er å designe nye legemiddelformer og teknologiske løsninger for persontilpasset dosering, både til enkeltpersoner og grupper av enkeltpersoner som for eksempel barn. 

Illustration: Colourbox.no

Med «Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021» setter helsemyndighetene søkelyset på et paradigmeskifte innen medisinen, fra en oppfatning av «gjennomsnittspasienten» og «one size fits all»-prinsippet til persontilpasset forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging med utgangspunkt i biologiske forhold hos den enkelte.

Så langt har det vært viet mindre oppmerksomhet til hvilke legemiddelformer som vil være i stand til å levere persontilpassede doser slik at prinsippet om persontilpasset terapi kan virkeliggjøres. Samtidig er det behov for nye teknologiske produksjonsløsninger som muliggjør spesialproduksjon etter behov til den enkelte pasient. Dette har vi som mål om å gjøre noe med.

Les mer om PersDrug på de engelske sidene.

Publisert 13. okt. 2017 17:16 - Sist endret 1. sep. 2022 07:16