Ole Andreas Løchen Økstad

Bilde av Ole Andreas Løchen Økstad
English version of this page
Telefon +47 22854789
Mobiltelefon +47 92603952 +47 92603952
Rom 252 ZEB-bygningen
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

ORCID

ORCID ID: 0000-0001-9351-8535

Faglige interesser

Kartlegging av reguleringsmekanismer, resistensmekanismer og den molekylære basis for mikrobiell biofilmdannelse hos patogene bakterier, ved bruk av modeller som Acinetobacter baumannii og Bacillus cereus.

Kartlegging av resistensmekanismer mot nye antimikrobielle legemidler, inkludert adjuvanssubstanser som resistenshemmere.

Mikrobielle genomstudier, fortrinnsvis av patogene (sykdomsfremkallende) bakterier, inkludert repeterte og mobile elementer og global transkriptomkartlegging. 

Bakgrunn

 • Professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2015 - present
 • Gjesteforsker, Macquarie University, Sydney, Australia, 2016
 • Gjesteforsker, INRA, Paris, Frankrike, 2016
 • Førsteamanuensis, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2005 - 2015
 • Gjesteforsker, Macquarie University, Sydney, Australia, 2011
 • Postdoktor, Universitetet i Oslo, 2000 - 2002, 2002 - 2005
 • Gjesteforsker, Universitetet i Oxford, England, 2001
 • Labmedarbeider, Forsvarets Forskningsinstitutt (førstegangstjeneste), 1999 - 2000
 • Dr. scient., Universitetet i Oslo, 2000
 • Cand. scient., Universitetet i Oslo, 1995

Undervisning

Jeg underviser i følgende emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi:

Verv

 • Medlem av Hovedbrukergruppen, Livsvitenskapsbygget, UiO (Nytt Forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo)
 • Medlem av Temagruppe og Arbeidsgruppe for forskningsarealer, Livsvitenskapsbygget, UiO
 • Styrerepresentant for fastvitenskapelige ansatte, Farmasøytisk institutt, UiO
 • Emneleder, FARM1150 (Farmasøytisk rettet biokjemi) og FRM-MBV4860 (Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi), UiO

Samarbeid

Utland:

Norge:

CV

 • For mer informasjon, se min CV

 

Emneord: Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning
Publisert 3. nov. 2010 15:46 - Sist endret 4. feb. 2021 16:19