English version of this page

Laboratory for Microbial Dynamics (LaMDa)

Laboratory for Microbial Dynamics (LaMDa) jobber med å forstå hvordan patogene (sykdomsfremkallende) mikroorganismer bidrar til utvikling av sykdom på molekylært nivå, og hvordan endringer og variabilitet i deres genomer (DNA, RNA) påvirker cellulære og virale prosesser, inkludert resistens mot antimikrobielle midler og potensiale for vaksineutvikling. En artikkel om LaMDa og våre aktiviteter finnes i juni 2012-utgaven av NBS-nytt (side 6-9, PDF-fil).

Mikroorganismer som studeres i LaMDa inkluderer infeksiøst lakseanemi-virus (ILA virus), Francisella noatuensis, Vibrio cholerae, og bakterier i Bacillus cereus-gruppen.

Om laboratoriet

Laboratory for Microbial Dynamics (LaMDa) ble initiert som et satsingsområde ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2008, og danner nå del av det nylig oppnevnte Endringsmiljøet CIME (Center for Integrative Microbiology and Evolution) ved fakultetet. LaMDa er dermed nært assosiert med en rekke andre forskergrupper innen molekylær mikrobiologi ved fakultetet (danner del av mikrobiologi-nettverket MicroMatNat), og også med andre norske og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningen er sentrert rundt de dynamiske prosesser som finner sted i mikrobielle genomer, og de cellulære prosessene som påvirkes av slike mekanismer. Vår misjon er å forstå hvordan genomdynamikk driver evolusjon og påvirker patogenisitet i mikroorganismer. Gruppen mottar forskningsstøtte gjennom Norges forskningsråd, et EU 7. rammeprogram Marie Curie personutvekslingsprogram (IRSES), samt interne bevilgninger fra Universitetet i Oslo (fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Farmasøytisk institutt). Vårt mål er todelt: Vi ønsker å utføre førsteklasses forskning, og samtidig skape et miljø hvor yngre studenter og forskere kan lære og utvikle seg (generelt) til modne forskere, og mer spesigikt til gode mikrobiologer.

LaMDa var vertskap for konferansen ETOX15 - European Workshop on bacterial protein toxins 18-22 Juni 2011, som en del av Universitetet i Oslo sitt 200-års jubileum.

Forskningsgrupper

LaMDa har fire forskningsgrupper, hver ledet av en prosjektleder med permanent tilhørighet til Farmasøytisk institutt.

Professor Ole Andreas Løchen Økstad

Professor Hanne Cecilie Winther-Larsen

Professor Tor Gjøen

Professor emerita Anne-Brit Kolstø

Temaer for våre forskningsprosjekter inkluderer genomdynamikk i patogene (sykdomsfremkallende) Bacillus bakterier, struktur-funksjon studier av multidrug transporter proteiner og melekylære mekanismer for biofilmdannelse i bakterier i Bacillus cereus - gruppen, forhold mellom bakteriofager og type IV pili i Vibrio cholerae, virulensfaktorer i Francisella-arter og utvikling av Francisellose i fisk, samt molekylær biologi hos infeksiøst lakseanemi-virus (ILA virus).

 

Les mer om LaMDa på de engelske sidene.

Publisert 8. nov. 2010 23:50 - Sist endret 15. nov. 2019 08:32

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere