English version of this page

Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi

Forskergruppen Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi jobber med å forstå hvordan patogene (sykdomsfremkallende) mikroorganismer bidrar til utvikling av sykdom på molekylært nivå, og hvordan endringer og variabilitet i deres genomer (DNA, RNA) påvirker cellulære og virale prosesser, inkludert resistens mot antimikrobielle midler og potensiale for vaksineutvikling.

Mikroorganismer som studeres i Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi inkluderer infeksiøst lakseanemi-virus (ILA virus), Francisella noatuensis, Vibrio cholerae, og bakterier i Bacillus cereus-gruppen.

Om laboratoriet

Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi ble initiert som et satsingsområde ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2008 under navnet Laboratory for Microbial Dynamics (LaMDa), og danner nå del av det nylig oppnevnte Endringsmiljøet CIME (Center for Integrative Microbiology and Evolution) ved fakultetet. Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi er dermed nært assosiert med en rekke andre forskergrupper innen molekylær mikrobiologi ved fakultetet (danner del av mikrobiologi-nettverket MicroMatNat), og også med andre norske og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningen er sentrert rundt de dynamiske prosesser som finner sted i mikrobielle genomer, og de cellulære prosessene som påvirkes av slike mekanismer. Vår misjon er å forstå hvordan genomdynamikk driver evolusjon og påvirker patogenisitet i mikroorganismer. Gruppen mottar forskningsstøtte gjennom Norges forskningsråd, et EU 7. rammeprogram Marie Curie personutvekslingsprogram (IRSES), samt interne bevilgninger fra Universitetet i Oslo (fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Farmasøytisk institutt). Vårt mål er todelt: Vi ønsker å utføre førsteklasses forskning, og samtidig skape et miljø hvor yngre studenter og forskere kan lære og utvikle seg (generelt) til modne forskere, og mer spesigikt til gode mikrobiologer.

LaMDa var vertskap for konferansen ETOX15 - European Workshop on bacterial protein toxins 18-22 Juni 2011, som en del av Universitetet i Oslo sitt 200-års jubileum.

Forskningsgrupper

Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi har fire forskningsgrupper, hver ledet av en prosjektleder med permanent tilhørighet til Farmasøytisk institutt.

Professor Ole Andreas Løchen Økstad

Professor Hanne Cecilie Winther-Larsen

Virus og vaksiner (Professor Tor Gjøen)

Temaer for våre forskningsprosjekter inkluderer genomdynamikk i patogene (sykdomsfremkallende) Bacillus bakterier, struktur-funksjon studier av multidrug transporter proteiner og melekylære mekanismer for biofilmdannelse i bakterier i Bacillus cereus - gruppen, forhold mellom bakteriofager og type IV pili i Vibrio cholerae, virulensfaktorer i Francisella-arter og utvikling av Francisellose i fisk, samt molekylær biologi hos infeksiøst lakseanemi-virus (ILA virus).

Les mer om Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi på de engelske sidene.

Publisert 8. nov. 2010 23:50 - Sist endret 5. okt. 2020 12:14

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere