Hanne Cecilie Winther-Larsen

Bilde av Hanne Cecilie Winther-Larsen
English version of this page
Telefon +47 22857011
Rom 272 ZEB-bygningen
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mikrobiell genomdynamikk og virulensstudier fortrinnsvis hos intracellulære patogene bakterier som forårsaker sykdom hos mennesker og i fiskearter som er viktig for akvakultur. Forskningsgruppen fokuserer for øyeblikket mest på den humanpatogene bakterien Vibrio cholerae og de fiskepatogene bakteriene Francisella noatunensis, Piscirickettsia salmonis og Yersinia ruckeri. I forskningen vår benytter vi modellorganismer som sebrafisk og mus.

Vi er opptatt av å benytte vår nyervervde kunnskap til innovasjon. Vi undersøker om membranvesikler som produseres av bakterier kan brukes som vaksiner for fisk i akvakultur.

Her har vi tett samarbeid med flere kommersielle aktører innen fiskeoppdrett.

Vi forsker også på problemene rundt utvikling av antimikrobiell resistens og hvilke effekter bruk av antibiotika har på mikrobiomet og i miljøet. Vi samarbeider med flere forskergrupper for å finne nye løsninger mot dette globale problemet hvor vi blant annet søker etter nye antimikrobielle midler, heriblant hos marine mikroalger.

Bakgrunn

 • Professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2016 til nå.
 • Seksjonsleder for seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2017-2020.
 • Førsteamanuensis, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2010-2016.
 • Forsker, Norges Veterinærhøgskole, 2009-2010
 • Forsker, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo, 2004-2009
 • Gjesteforsker, Harvard Medical School, USA, 2004-2009
 • Post doktor, Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo, 1999-2004
 • Gjesteforsker, Universitetet i Utrecht, Nederland, 2002
 • Dr.ing., Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, 1993-1999
 • MSc, Universitetet i Leicester, England, 1993
 • BSc, Heriot-Watt University, Skottland, 1992

Undervisning

Jeg underviser i følgende emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi:

Publikasjonspriser 2008, 2006, 2005 og 2001, UiO

Curriculum vitae (pdf)

Emneord: Livsvitenskap, Mikrobiologi, Dynamisk genomikk, Vibrio cholerae, Francisella, Yersinia ruckeri, Patogener, Piscirickettsia salmonis Virulens, Kolera, Intracellulære bakterier, Ekstracellulære vesikler, Antimikrobiell resistens

Publikasjoner

 • Mertes, Verena; Kashulin, Alexander; Lagos, Leidy; Ciani, Elia; Colquhoun, Duncan John; Haslene-Hox, Hanne; Sletta, Håvard; Sørum, Henning & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2021). The Use of Extracellular Membrane Vesicles for Immunization against Francisellosis in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) and Atlantic cod (Gadus morhua L.). Vaccines.  ISSN 2076-393X.  9(1) . doi: 10.3390/vaccines9010034 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thapa, Raj Kumar; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Diep, Dzung B. & Tønnesen, Hanne Hjorth (2021). Photostability studies of GarKS peptides for topical formulation development. European Journal of Pharmaceutical Sciences.  ISSN 0928-0987.  158 . doi: 10.1016/j.ejps.2020.105652
 • Antenucci, Fabio; Ovsepian, Armen; Wróbel, Agnieszka Ewelina; Winther-Larsen, Hanne Cecilie & Bojesen, Anders Miki (2020). Design and characterization of a novel tool for the antigenic enrichment of actinobacillus pleuropneumoniae outer membrane. Pathogens.  ISSN 2076-0817.  9(12) . doi: 10.3390/pathogens9121014
 • Thapa, Raj Kumar; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Diep, Dzung B. & Tønnesen, Hanne Hjorth (2020). Preformulation studies on novel garvicin KS peptides for topical applications. European Journal of Pharmaceutical Sciences.  ISSN 0928-0987.  151 . doi: 10.1016/j.ejps.2020.105333
 • Langlete, Petter; Krabberød, Anders Kristian & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2019). Vesicles from vibrio cholerae contain AT-rich DNA and shorter mRNAs that do not correlate with their protein products. Frontiers in Microbiology.  ISSN 1664-302X.  10, s 1- 16 . doi: 10.3389/fmicb.2019.02708 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kumar, Sheemal S.; Tandberg, Julia Isabel; Penesyan, Anahit; Elbourne, Liam D. H.; Suarez-Bosche, Nadia; Don, Emily; Skadberg, Eline Supannee Setu; Fenaroli, Federico; Cole, Nicholas; Winther-Larsen, Hanne Cecilie & Paulsen, Ian T. (2018). Dual Transcriptomics of Host-Pathogen Interaction of Cystic Fibrosis Isolate Pseudomonas aeruginosa PASS1 With Zebrafish. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.  ISSN 2235-2988. . doi: 10.3389/fcimb.2018.00406 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pöthig, Alexander; Sara, Ahmed; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Guan, Shengyang; Altmann, Philipp J.; Kundermann, Jürgen; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Gjøen, Tor & Åstrand, Ove Alexander Høgmoen (2018). Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of Ag(I) and Au(I) Pillarplexes. Frontiers in Chemistry.  ISSN 2296-2646.  6 . doi: 10.3389/fchem.2018.00584
 • Tandberg, Julia Isabel; Lagos Rojas, Leidy Ximena; Ropstad, Erik; Smistad, Gro; Hiorth, Marianne & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2018). The use of chitosan-coated membrane vesicles for immunization against salmonid rickettsial septicemia in an adult zebrafish model. Zebrafish.  ISSN 1545-8547.  15(4), s 372- 381 . doi: 10.1089/zeb.2017.1556
 • Brenz, Yannick Pirmin; Ohnezeit, Denise; Winther-Larsen, Hanne Cecilie & Hagedorn, Monica (2017). Nramp1 and NrampB Contribute to Resistance against Francisella in Dictyostelium. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.  ISSN 2235-2988.  7 . doi: 10.3389/fcimb.2017.00282
 • Brenz, Yannick Pirmin; Winther-Larsen, Hanne Cecilie & Hagedorn, Monica (2017). Expanding Francisella models: Pairing up the soil amoeba Dictyostelium with aquatic Francisella. International Journal of Medical Microbiology.  ISSN 1438-4221.  308(1), s 32- 40 . doi: 10.1016/j.ijmm.2017.08.001
 • Karlsen, Christian; Ottem, Karl Fredrik; Brevik, Øyvind Jakobsen; Davey, Marie Louise; Sørum, Henning & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2017). The environmental and host-associated bacterial microbiota of Arctic seawater-farmed Atlantic salmon with ulcerative disorders. Journal of Fish Diseases.  ISSN 0140-7775.  40(11), s 1645- 1663 . doi: 10.1111/jfd.12632
 • Lagos, Leidy; Tandberg, Julia Isabel; Kashulin, Alexander; Colquhoun, Duncan John; Sørum, Henning & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2017). Isolation and Characterization of Serum Extracellular Vesicles (EVs) from Atlantic Salmon Infected with Piscirickettsia Salmonis. Proteomes.  ISSN 2227-7382.  5(4) . doi: 10.3390/proteomes5040034 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lagos, Leidy; Tandberg, Julia Isabel; Repnik, Urska; Boysen, Preben; Ropstad, Erik; Varkey, Deepa Ruth; Paulsen, Ian T. & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2017). Characterization and Vaccine Potential of Membrane Vesicles Produced by Francisella noatunensis subsp. orientalis in an Adult Zebrafish Model.. Clinical and Vaccine Immunology.  ISSN 1556-6811.  24(5) . doi: 10.1128/CVI.00557-16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lampe, Elisabeth Opsjøn; Tandberg, Julia Isabel; Rishovd, Anne-Lise & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2017). Francisella noatunensis ssp. noatunensis iglC deletion mutant protects adult zebrafish challenged with acute mortality dose of wild-type strain. Diseases of Aquatic Organisms.  ISSN 0177-5103.  123(2), s 123- 140 . doi: 10.3354/dao03087
 • Lampe, Elisabeth Opsjøn; Zingmark, Carl; Tandberg, Julia Isabel; Thrane, Ida Marie Paulsen; Brudal, Espen; Sjöstedt, Anders & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2017). Francisella noatunensis subspecies noatunensis clpB deletion mutant impairs development of francisellosis in a zebrafish model. Vaccine.  ISSN 0264-410X.  35(52), s 7264- 7272 . doi: 10.1016/j.vaccine.2017.11.009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Oliver, Cristian; Hernández, Mauricio Alejandro; Tandberg, Julia Isabel; Valenzuela, Karla Natalia; Lagos Rojas, Leidy Ximena; Haro, Ronie E.; Sánchez, Patricio; Ruiz, Pamela Andrea; Sanhueza-Oyarzun, Constanza; Cortes, Marcos Andres; Lecumberri, Maria Teresa; Artigues-Serra, Antonio; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Avendano-Herrera, Ruben & Yáñez, Alejandro J. (2017). The proteome of biologically active membrane vesicles from Piscirickettsia salmonis LF-89 type strain identifies plasmid-encoded putative toxins. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.  ISSN 2235-2988.  7:420, s 1- 15 . doi: 10.3389/fcimb.2017.00420
 • Tandberg, Julia Isabel; Oliver, Cristian; Lagos, Leidy; Gaarder, Mona; Yáñez, Alejandro J.; Ropstad, Erik & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2017). Membrane vesicles from Piscirickettsia salmonis induce protective immunity and reduce development of salmonid rickettsial septicemia in an adult zebrafish model. Fish and Shellfish Immunology.  ISSN 1050-4648.  67, s 189- 198 . doi: 10.1016/j.fsi.2017.06.015 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulanova, Lilia; Pinheiro, Marina; Vibe, Carina Beatrice; Nunes, Clàudia; Misaghian, Dorna; Wilson, Steven Ray Haakon; Zhu, Kaizheng; Fenaroli, Federico; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Reis, Saletta & Griffiths, Gareth (2017). Treatment of Francisella infections via PLGA-and lipid-based nanoparticle delivery of antibiotics in a zebrafish model. Diseases of Aquatic Organisms.  ISSN 0177-5103.  125(1), s 19- 29 . doi: 10.3354/dao03129
 • Lampe, Elisabeth Opsjøn; Brenz, Yannick Pirmin; Herrmann, Lydia; Repnik, Urska; Griffiths, Gareth Wyn; Zingmark, Carl; Sjöstedt, Anders; Winther-Larsen, Hanne Cecilie & Hagedorn, Monica (2016). Dissection of Francisellahost cell interactions in Dictyostelium discoideum. Applied and Environmental Microbiology.  ISSN 0099-2240.  82(5), s 1586- 1598 . doi: 10.1128/AEM.02950-15
 • Tandberg, Julia Isabel; Lagos Rojas, Leidy Ximena; Langlete, Petter; Berger, Eva Kathrin; Rishovd, Anne-Lise; Roos, Norbert; Varkey, Deepa Ruth; Paulsen, Ian T. & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2016). Comparative Analysis of Membrane Vesicles from Three Piscirickettsia salmonis Isolates Reveals Differences in Vesicle Characteristics.. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11 . doi: 10.1371/journal.pone.0165099 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brudal, Espen; Lampe, Elisabeth Opsjøn; Reubsaet, Leon; Roos, Norbert; Hegna, Ida Kristin; Thrane, Ida Marie; Koppang, Erling Olaf & Winther-Larsen, Hanne C. (2015). Vaccination with outer membrane vesicles from Francisella noatunensis reduces development of francisellosis in a zebrafish model. Fish and Shellfish Immunology.  ISSN 1050-4648.  42(1), s 50- 57 . doi: 10.1016/j.fsi.2014.10.025
 • Brudal, Espen; Ulanova, Lilia; Lampe, Elisabeth Opsjøn; Rishovd, Anne-Lise; Griffiths, Gareth Wyn & Winther-Larsen, Hanne C. (2014). Establishment of Three Francisella Infections in Zebrafish Embryos at Different Temperatures. Infection and Immunity.  ISSN 0019-9567.  82(6), s 2180- 2194 . doi: 10.1128/IAI.00077-14
 • Karlsen, Christian; Ellingsen, Anette Bauer; Wiik-Nielsen, Christer R.; Winther-Larsen, Hanne C.; Colquhoun, Duncan John & Sørum, Henning (2014). Host specificity and clade dependent distribution of putative virulence genes in Moritella viscosa. Microbial Pathogenesis.  ISSN 0882-4010.  77, s 53- 65 . doi: 10.1016/j.micpath.2014.09.014 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brudal, Espen; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Colquhoun, Duncan John & Duodu, Samuel (2013). Evaluation of reference genes for reverse transcription quantitative PCR analyses of fish-pathogenic Francisella strains exposed to different growth conditions. BMC Research Notes.  ISSN 1756-0500.  6 . doi: 10.1186/1756-0500-6-76
 • Vestvik, Nils Fredrik; Rønneseth, Anita; Kalgraff, Cathrine Anette Kanikeberg; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Wergeland, Heidrun Inger & Haugland, Gyri Teien (2013). Francisella noatunensis subsp noatunensis replicates within Atlantic cod (Gadus morhua L.) leucocytes and inhibits respiratory burst activity. Fish and Shellfish Immunology.  ISSN 1050-4648.  35(3), s 725- 733 . doi: 10.1016/j.fsi.2013.06.002
 • Bjelland, Ane Mohn; Johansen, Renate; Brudal, Espen; Hansen, Hilde; Winther-Larsen, Hanne Cecilie & Sørum, Henning (2012). Vibrio salmonicida pathogenesis analyzed by experimental challenge of Atlantic salmon (Salmo salar). Microbial Pathogenesis.  ISSN 0882-4010.  52(1), s 77- 84 . doi: 10.1016/j.micpath.2011.10.007
 • Bjelland, Ane Mohn; Sørum, Henning; Tegegne, Daget Ayana; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Willassen, Nils Peder & Hansen, Hilde (2012). LitR of Vibrio salmonicida Is a Salinity-Sensitive Quorum-Sensing Regulator of Phenotypes Involved in Host Interactions and Virulence. Infection and Immunity.  ISSN 0019-9567.  80(5), s 1681- 1689 . doi: 10.1128/IAI.06038-11
 • Ford, Christopher G.; Kolappan, Subramaniapillai; Phan, Hanh Thi Hieu; Waldor, Matthew K.; Winther-Larsen, Hanne Cecilie & Craig, Lisa (2012). Crystal Structures of a CTX phi pIII Domain Unbound and in Complex with a Vibrio cholerae TolA Domain Reveal Novel Interaction Interfaces. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  287(43), s 36258- 36272 . doi: 10.1074/jbc.M112.403386
 • Bakkemo, Kathrine Ryvold; Mikkelsen, Helene; Bordevik, Marianne; Torgersen, Jacob; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Vanberg, Christin; Olsen, randi; Johansen, Lill Heidi & Seppola, Marit Kristine (2011). Intracellular localisation and innate immune responses following Francisella noatunensis infection of Atlantic cod (Gadus morhua) macrophages. Fish and Shellfish Immunology.  ISSN 1050-4648.  31, s 993- 1004 . doi: 10.1016/j.fsi.2011.08.020
 • Jacobsen, Wolfgang Mathias; Salomonsson, Emelie; Aas, Finn Erik; Forslund, Anna-Lena; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Maier, Josef; Macellaro, Anna; Kuoppa, Kerstin; Oyston, Petra C. F.; Titball, Richard W.; Thomas, Rebecca M.; Forsberg, Åke; Prior, Joann L. & Koomey, Michael (2011). O-Linked Glycosylation of the PilA Pilin Protein of Francisella tularensis: Identification of the Endogenous Protein-Targeting Oligosaccharyltransferase and Characterization of the Native Oligosaccharide. Journal of Bacteriology.  ISSN 0021-9193.  193(19), s 5487- 5497 . doi: 10.1128/JB.00383-11
 • Børud, Bente; Aas, Finn Erik; Vik, Åshild; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Jacobsen, Wolfgang Mathias & Koomey, Michael (2010). Genetic, Structural, and Antigenic Analyses of Glycan Diversity in the O-Linked Protein Glycosylation Systems of Human Neisseria Species. Journal of Bacteriology.  ISSN 0021-9193.  192(11), s 2816- 2829 . doi: 10.1128/JB.00101-10
 • Heiniger, Ryan W; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Raymond, Pickles; Koomey, Michael & Wolfgang, Matthew (2010). Infection of human mucosal tissue by Pseudomonas aeruginosa requires sequential and mutually dependent virulence factors and a novel pilus-associated adhesin. Cellular Microbiology.  ISSN 1462-5814.  12(8), s 1158- 1173 . doi: 10.1111/j.1462-5822.2010.01461.x
 • Salomonsson, Emelie; Forsberg, A; Roos, Norbert; Holz, C; Maier, B; Koomey, Michael & Winther-Larsen, Hanne C (2009). Functional analyses of pilin-like proteins from Francisella tularensis: complementation of type IV pilus phenotypes in Neisseria gonorrhoeae. Microbiology (Reading).  ISSN 1350-0872.  155, s 2546- 2559 . doi: 10.1099/mic.0.028183-0
 • Næssan, Cecilia L; Jacobsen, Wolfgang Mathias; Heiniger, Ryan W; Wolfgang, Matthew; Aas, Finn Erik; Røhr, Åsmund Kjendseth; Winther-Larsen, Hanne C & Koomey, Michael (2008). Genetic and functional analyses of PptA, a phospho-form transferase targeting type IV pili in Neisseria gonorrhoeae. Journal of Bacteriology.  ISSN 0021-9193.  190(1), s 387- 400 . doi: 10.1128/JB.00765-07
 • Aas, Finn Erik; Winther-Larsen, Hanne C; Wolfgang, Matthew; Frye, Stephan; Løvold, Cecilia; Roos, Norbert; van Putten, Jos P. M. & Koomey, Michael (2007). Substitutions in the N-terminal alpha helical spine of Neisseria gonorrhoeae pilin affect type IV pilus assembly, dynamics and associated functions. Molecular Microbiology.  ISSN 0950-382X.  63, s 69- 85 . doi: 10.1111/j.1365-2958.2006.05482.x
 • Winther-Larsen, Hanne C; Wolfgang, Matthew; van Putten, JPM; Roos, Norbert; Aas, Finn Erik; Jacobsen, Wolfgang Mathias; Maier, Berenike & Koomey, Michael (2007). Pseudomonas aeruginosa type IV pilus expression in Neisseria gonorrhoeae: Effects of pilin subunit composition on function and organelle dynamics. Journal of Bacteriology.  ISSN 0021-9193.  189(18), s 6676- 6685 . doi: 10.1128/JB.00407-07
 • Aas, Finn Erik; Jacobsen, Wolfgang Mathias; Winther-Larsen, Hanne C; Løvold, Cecilia; Hitchen, Paul G.; Dell, Ann & Koomey, Michael (2006). Neisseria gonorrhoeae type IV pili undergo multisite, hierarchical modifications with phosphoethanolamine and phosphocholine requiring an enzyme structurally related to lipopolysaccharide phosphoethanolamine transferases. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  281(38), s 27712- 27723
 • Aas, Finn Erik; Winther-Larsen, Hanne C; Wolfgang, Matthew; Frye, Stephan Alfons; Løvold, Cecilia; Roos, Norbert; van Putten, JPM & Koomey, Michael (2006). Substitutions in the N-terminal alpha helical spine of Neisseria gonorrhoeae pilin affects Type IV pilus assembly, dynamics and associated functions. Molecular Microbiology.  ISSN 0950-382X.  63(1), s 69- 85
 • Winther-Larsen, Hanne C; Wolfgang, M; Dunham, S; van Putten, JPM; Dorward, D; Løvold, Cecilia; Aas, Finn Erik & Koomey, John Michael (2005). A conserved set of pilin-like molecules controls type IV pilus dynamics and organelle-associated functions in Neisseria gonorrhoeae. Molecular Microbiology.  ISSN 0950-382X.  56(4), s 903- 917 . doi: 10.1111/j.1365-2958.2005.04591
 • Winther-Larsen, Hanne C & Koomey, John Michael (2002). Transcriptional, chemosensory and cell-contact-dependent regulation of Type IV pilus expression. Current Opinion in Microbiology.  ISSN 1369-5274.  5, s 173- 178
 • Winther-Larsen, Hanne C; Hegge, Finn Terje; Wolfgang, Matthew; Hayes, S. F.; Putten, J. P. M. van & Koomey, John Michael (2001). Neisseria gonorrhoeae PilV, a type IV pilus-associated protein essential to human epithelial cell adherence. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  98(26), s 15276- 15281
 • Winther-Larsen, Hanne C; Josefsen, K.; Brautaset, T. & Valla, S. (2000). Parameters affecting gene expression from the Pm promoter in Gram-negative bacteria. Metabolic Engineering.  ISSN 1096-7176.  (2), s 70- 91
 • Winther-Larsen, Hanne C; Valand, B.; Blatny, J.M.; Brautaset, T. & Valla, S. (2000). Pm promoter expression mutants and their use in broad-host-range RK2 plasmid vectors. Metabolic Engineering.  ISSN 1096-7176.  (2), s 92- 103

Se alle arbeider i Cristin

 • Alestrøm, Peter & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2016). Zebrafish offer aquaculture its services. Chapter 8 of Genomics in aquaculture.. Elsevier.  ISBN 9780128014189.  30 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tandberg, Julia Isabel; Lagos, Leidy; Kashulin, Alexander; Langlete, Petter & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2019). Bacterial membrane vesicles as vaccines in aquaculture..
 • Tandberg, Julia Isabel; Lagos, Leidy; Kashulin, Alexander; Sørum, Henning & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2019). Bacterial membrane vesicles as vaccines in aquaculture.
 • Lampe, Elisabeth Opsjøn; Brudal, Espen; Tandberg, Julia Isabel; Lagos, Leidy; Sjöstedt, Anders; Griffiths, Gareth Wyn & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2018). Use of Zebrafish as Vaccine and Infection Model for Francisella.
 • Vogel, Anne Ilse Maria; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Roos, Norbert; Lale, Rahmi & Hohmann-Marriott, Martin Frank (2018). A novel function of type IV pili in iron uptake in Synechococcus sp. PCC 7002. Vis sammendrag
 • Vogel, Anne Ilse Maria; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Roos, Norbert; Lale, Rahmi & Hohmann-Marriott, Martin Frank (2018). Conductive Type IV pili play an important role for iron acquisition in the marine cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7002.
 • Vogel, Anne Ilse Maria; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Roos, Norbert; Lale, Rahmi & Hohmann-Marriott, Martin Frank (2018). Function of type IV pili in iron acquisition in Synechococcus sp. PCC 7002.
 • Vogel, Anne Ilse Maria; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Roos, Norbert; Lale, Rahmi & Hohmann-Marriott, Martin Frank (2018). Function of type IV pili in iron acquisition in Synechococcus sp. PCC 7002.
 • Vogel, Anne Ilse Maria; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Roos, Norbert; Lale, Rahmi & Hohmann-Marriott, Martin Frank (2018). Function of type IV pili in iron acquisition in Synechococcus sp. PCC 7002.
 • Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2018). Bacterial Membrane Vesicles in Therapeutics.
 • Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2018). Bacterial membrane vesicles: Implication in aquaculture.
 • Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2018). Bacterial membrane vesicles: Implication in aquaculture.
 • Lagos, Leidy; Tandberg, Julia Isabel; Becker, María Inés & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2017). Immunomodulatory properties of Concholepas concholepas hemocyanin against francisellosis in a zebrafish model. Fish and Shellfish Immunology.  ISSN 1050-4648.  67, s 571- 574 . doi: 10.1016/j.fsi.2017.06.046 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Griffiths, Gareth Wyn; Müller, Ference; Ledin, Johan; Patton, E. Elizabeth; Gjøen, Tor; Lobert, Viola; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Mullins, Mary; Joly, Jean-Stephane; Weltzien, Finn-Arne; Press, Charles McLean & Alestrøm, Peter (2016). Fish from Head to Tail: The 9th European Zebrafish Meeting in Oslo. Zebrafish.  ISSN 1545-8547.  13(2), s 132- 137 . doi: 10.1089/zeb.2015.1212
 • Brudal, Espen; Julia Isabel, Tandberg; Sørum, Henning; Alexander, Kashulin & Winther-Larsen, Hanne C. (2015). Isolerte membranvesikler som vaksine mot francisellose og piscirickettsiose..
 • Brudal, Espen; Lampe, Elisabeth Opsjøn; Tandberg, Julia Isabel; Ulanova, Lilia; Winther-Larsen, Hanne Cecilie & Griffiths, Gareth Wyn (2015). Use of zebrafish as infection modell in aquaculture.
 • Brudal, Espen; Milton, Debra L; myrtennäs, Kerstin; Roos, Norbert; Griffiths, Gareth Wyn & Winther-Larsen, Hanne C. (2014). A degenerative Type IV pilus like system is functional and required for virulence in the fish pathogen Francisella noatunensis subsp. noatunensis..
 • Elisabeth O., Lampe; Herrmann, Lydia; Brenz, Yannick Pirmin; Zingmark, Carl; Sjöstedt, Anders; Winther-Larsen, Hanne C. & Hagedorn, Monica (2014). Dissection of Francisella virulence in Dictyostelium; a genetically tractable host system.
 • Karlsen, Christian; Ellingsen, Anetter Bauer; Wiik-Nielsen, Christer R.; Winther-Larsen, Hanne C.; Duncan J., Colquhoun & Sørum, Henning (2014). Distribusjon av virulensfaktorer og verts spesifisitet hos Moritella viscosa.
 • Winther-Larsen, Hanne C. (2014, 05. september). Bakterier og virus. [Radio].  NRK.
 • Lampe, Elisabeth Opsjøn; Zingmark, C.; Hemnann, L.; Brudal, Espen; Rishovd, Anne-Lise; Broms, J.; Hagedorn, M.; Griffiths, Gareth Wyn; Sjøstedt, Anders & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2013). A study of virulence factors in the fish pathogen F. noatunensis ssp noatunensis. Fish and Shellfish Immunology.  ISSN 1050-4648.  34(6), s 1716- 1716
 • Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Vanberg, Christin & Sørum, Henning (2010). Francisellosis - AFISH business.
 • Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2010). Bio warfare research: help to find a remedy against francisellosis in fish?.
 • Salomonsson, Emelie; Forsberg, A; Roos, Norbert; Holz, C; Maier, B.; Koomey, Michael & Winther-Larsen, Hanne C (2009). Heterologous expression of Francisella tularensis type IV pili genes in Neisseria gonorrhoeae confirms that PilA can form functional pili.
 • Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Vanberg, Christin & Sørum, Henning (2009). Bioterrorisme-forskning bidrar til å løse Francisella problemet i torskeoppdrett.
 • Salomonsson, Emelie; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Holz, Claudia; Maier, Berenike; Koomey, Michael & Forsberg, Åke (2008). Expressing Type IV pilin-like genes from Francisella tularensis in Neisseria gonorrhoeae.
 • Salomonsson, Emelie; Koomey, Michael; Roos, Norbert; Forsberg, Åke & Winther-Larsen, Hanne C (2007). Exploring the role of virulence-associated pilin proteins from Francisella tularensis using heterologous expression in Neisseria.
 • Salomonsson, Emelie; Koomey, Michael; Roos, Norbert; Forsberg, Åke & Winther-Larsen, Hanne C (2007). Knowledge about the bioterrorism class A agent Francisella tularensis by utilizing Neisseria gonorrhoeae.
 • Salomonsson, Emelie; Forsberg, Åke; Koomey, Michael & Winther-Larsen, Hanne C (2006). Heterologous expression of Francisella pilin genes in Neisseria gonorrhoeae. Vis sammendrag
 • Winther-Larsen, Hanne C; Heiniger, Ryan W; Roos, Norbert; Egge-Jacobsen, Wolfgang; van Putten, JPM; Koomey, Michael & Wolfgang, Matthew (2006). Dynamics of Type IV pili Biogenesis in Pseudomonas aeruginosa.
 • Winther-Larsen, Hanne C; Heiniger, Ryan; Roos, Norbert; van Putten, JPM; Koomey, Michael & Wolfgang, Matthew (2006). Dynamics of Type IV pilus biogenesis in Pseudomonas aeruginosa.
 • Winther-Larsen, Hanne C; Løvold, Cecilia; Wolfgang, Matthew; van Putten, JPM; Roos, Norbert; Aas, Finn Erik; Egge-Jacobsen, Wolfgang; Maier, Berenike; Lory, Stephen & Koomey, Michael (2006). Microbial hair-extention.
 • Løvold, Cecilia; Aas, Finn Erik; Winther-Larsen, Hanne C; Egge-Jacobsen, Wolfgang; Hegge, Finn Terje; Roos, Norbert; van Putten, JPM & Koomey, Michael (2005). Mutant analysis of dca: a gene encoding a putative transferase that mediates phosphoethanolamine and phosphocholine modifications of the Type IV pili in Neisseria gonorrhoeae.
 • Winther-Larsen, Hanne C; Løvold, Cecilia; Wolfgang, Matthew; van Putten, JPM; Roos, Norbert; Aas, Finn Erik; Maier, Berenike; Egge-Jacobsen, Wolfgang; Lory, Stephen & Koomey, Michael (2005). Pseudomonas aeruginosa PAK Type IV pili expression in Neisseria gonorrhoeae complements Tfp associated functions.
 • Aas, Finn Erik; Løvold, Cecilia; Winther-Larsen, Hanne C; Jacobsen, Wolfgang Mathias; Roos, Norbert & Koomey, John Michael (2004). Characterization of dca, a gene involved in posttranslational modification of Neisseria gonorrhoeae Type IV Pili with phosphoethanolamine and phosphocholine.
 • Løvold, Cecilia; Winther-Larsen, Hanne C & Aas, Finn Erik (2004). Transformation competence and human cell adherence by expression of the pseudomonas aeruginosa Type IV pilus pilin subunit in Neisseria gonorrhoeae.
 • Løvold, Cecilia; Winther-Larsen, Hanne C; Aas, Finn Erik & Koomey, John Michael (2004). Complementation of both transformation competence and human cell adherence by hetrologous expression of the Pseudomonas aeruginosa Type IV pilin sunbunit in Neisseria gonorrhoeae.
 • Winther-Larsen, Hanne C; Løvold, Cecilia; Aas, Finn Erik; Roos, Norbert & Koomey, John Michael (2004). Complementation of both transformation competence and human cell adherence by hetrologous expression of the Pseudomonas aeruginosa Type IV pilin sunbunit in Neisseria gonorrhoea.
 • Winther-Larsen, Hanne C; Løvold, Cecilia; Aas, Finn Erik; Roos, Norbert & Koomey, John Michael (2004). Complementation of both transformation competence and human cell adherence by hetrologous expression of the Pseudomonas aeruginosa Type IV pilin sunbunit in Neisseria gonorrhoea.
 • Winther-Larsen, Hanne C; Løvold, Cecilia; Aas, Finn Erik; Roos, Norbert & Koomey, John Michael (2004). Complementation of both transformation competence and human cell adherence by hetrologous expression of the Pseudomonas aeruginosa Type IV pilin sunbunit in Neisseria gonorrhoea.
 • Winther-Larsen, Hanne C; Løvold, Cecilia & Koomey, John Michael (2004). Minor pilins involved in Type IV pilus biogenesis, retraction and achoring in Neisseria gonorrhoeae.
 • Hegge, Finn Terje; Winther-Larsen, Hanne C & Koomey, M (2003). Evidence that the PilV protein of Neisseria gonorrhoeae interacts with the Tfp biogenesis machinery and influences post-translational modification of PilE, the pilin subunit. Vis sammendrag
 • Hegge, Finn Terje; Winther-Larsen, Hanne C; Putten, J. P. M. van & Koomey, John Michael (2002). Evidence that the PilV protein of Neisseria gonorrhoeae interacts with the Tfp biogenesis machinery and influences post-translational modification of PilE, the pilin subunit. Vis sammendrag
 • Hegge, Finn Terje; Winther-Larsen, Hanne C; Putten, J. P. M. van & Koomey, John Michael (2002). Evidence that the adherence-associated PilV protein of Neisseria gonorrhoeae acts on the Tfp IV pilus biogenesis pathway. Vis sammendrag
 • Winther-Larsen, Hanne C; Hegge, Finn Terje; Wolfgang, Matthew; Putten, J. P. M. van; Hayes, S. F. & Koomey, John Michael (2000). AcfP, an essential cofactor for Neisseria gonorrhoeae pilus mediated adherence to human epithelial cells.
 • Winther-Larsen, Hanne C; Hegge, Finn Terje; Wolfgang, Matthew; Putten, J. P. M. van; Hayes, S. F. & Koomey, John Michael (2000). Identification and characterization of AcfP, a type IV pilus adherence cofactor.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:45 - Sist endret 15. sep. 2020 11:10