Anders Åsberg

Bilde av Anders Åsberg
English version of this page
Telefon +47 22856559
Rom 480, Gydas vei
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Forsker på farmakokinetikk, dvs. legemidlers transport og nedbrytning i kroppen og deres eliminasjon ut av kroppen. Hovedfokus er på organtransplantertes behandling med immundempende legemidler og det utføres i den forbindelse en del kliniske studier. I tillegg til farmakokinetikk forsker jeg en del på immundempende legemidlers bivirkninger i forbindelse med transplantasjon, for eksempel nedsatt glukosetoleranse og endoteldysfunksjon.

Undervisning

Undervisningen omfatter primært farmakokinetikk og kliniske legemiddelstudier, og jeg er emneleder for både FRM 5730 og FRM 5740.

Bakgrunn

Daglig leder, Nyrefysiologisk laboratorium og Norsk nefrologiregister, Oslo universitetssykehus–Rikshospitalet, aug 2013 -

Professor, Farmasøytisk institutt, UiO, jan 2004 - aug 2013

Medisinsk sjef, Roche Norge AS, 2000-2003

Post doktor, Nyrefysiologisk laboratorium, Rikshospitalet, 1999-2000

Stipendiat, Farmasøytisk institutt, UiO, 1995-1999

Cand.pharm., Farmasøytisk institutt, UiO, 1995

Priser

Best Young Investigator, XXXVIIIth Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplantation Association, Wien, Østerrike, 2001

Samarbeid

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

Clinical Pharmakokinetic Research Laboratory, The University of Rhode Island, USA

Laboratory of Applied Pharmacokinetics, University of Southern California, USA

 

Emneord: Legemidler, Farmakologi, Farmakokinetikk, Transplantasjon, Legemiddelinteraksjoner, Transportører, Populasjonsmodellering, Kliniske studier
Publisert 3. nov. 2010 15:46 - Sist endret 11. juni 2021 06:29