English version of this page

Farmakokinetikk (PK)

Farmakokinetikk (PK)-gruppens forskningsvisjon er ”rett legemiddel i riktig dose til den enkelte pasient”, og vi driver med både basal og klinisk forskning.

Om PK-gruppen

PK-gruppens forskningsvisjon er ”rett legemiddel i riktig dose til den enkelte pasient”. Vi driver med translasjonsforskning som dekker både cellulære (molekylære) studier for å undersøke basale farmakokinetiske mekanismer, og kliniske studier som et ledd i å implementere bedre styringssystemer for individuell legemiddeldosering til pasienter.

Gjennom mange år har vi hatt et tett samarbeid med flere kliniske forskningsgrupper, og har derfor meget god tilgang på pasientmateriale for å teste våre hypoteser. Vår styrke er derfor at vi har unike muligheter til å studere relevansen av våre molekylære forskningsfunn i en klinisk sammenheng.

Prosjekter

PK-gruppen driver med in vitro studier av både legemiddelmetabolisme og legemiddeltransport. Vi bruker ulike mikrosommodeller for å studere hvilke enzymer som bryter ned ulike legemidler og for å undersøke potensielle interaksjoner mellom legemidler og andre stoffer. I transportforsøkene bruker vi helcellemodeller som overuttrykker spesifikke transportører for å studere hvilke transportører et legemiddel er substrat for. Vi kan også her gjøre interaksjonsstudier mellom legemidler og andre stoffer.

Les mer om våre prosjekter.

Samarbeid

PK-gruppen har et tett samarbeid med flere kliniske grupper og utfører mange pasientstudier. Vi har utført mange studier av immundempende legemidler som organtransplanterte pasienter bruker for å avdekke hvilke legemidler som påvirker hverandre. Vi har også gjort studier for å studere mer basale mekanismer for blant annet biotilgjengelighet av legemidler.

Vi bruker også ulike modelleringsverktøy for å studere farmakokinetiske sammenhenger, både i store pasientpopulasjoner og for å gjøre in vitro-in vivo ekstrapoleringer.

Les mer om hvem vi samarbeider med.

Publisert 10. feb. 2011 16:41 - Sist endret 26. jan. 2022 11:11