English version of this page

Farmakokinetikk

Farmakokinetikk (PK)-gruppens forskningsvisjon er ”rett legemiddel i riktig dose til den enkelte pasient”, og vi driver med både basal og klinisk forskning.

Bildet kan inneholde: laptop, font, utgangsenhet, parallell, sirkel.

Om PK-gruppen

Forskjeller i legemiddelrespons mellom individer er et vanlig og kjent klinisk problem. En gitt dose av et legemiddel som er trygt og effektivt hos en pasient kan være uvirksom hos en annen eller gi bivirkninger og toksiske reaksjoner. For å kunne skreddersy legemiddelbehandlingen for den enkelte pasient er det nødvendig med økt kunnskap om årsakene til variabilitet i legemiddelrespons mellom individer.

PK-gruppen jobber bredt innenfor feltet farmakokinetikk med fokus på individualisert legemiddelbehandling. Felles mål for prosjektene er å karakterisere ulike faktorer som er av betydning for variasjon i legemiddelrespons. Dette gjelder blant annet genetisk variasjon i legemiddelmetaboliserende enzymer og transportproteiner, sykdomsrelaterte faktorer, legemiddelinteraksjoner og ulik sammensetning av tarmbakterier. Vi bruker også ulike modelleringsverktøy for å studere farmakokinetiske sammenhenger, både i store pasientpopulasjoner og for å gjøre in vitro-in vivo ekstrapoleringer.

Gjennom mange år har vi hatt et tett samarbeid med flere kliniske forskningsgrupper, og har derfor meget god tilgang på pasientmateriale for å teste våre hypoteser. Vår styrke er derfor at vi har unike muligheter til å studere relevansen av våre molekylære forskningsfunn i en klinisk sammenheng.

Prosjekter

  • Mikrobiomets innvirkning på dosering av legemidler
  • CYP3A-aktivitet i ulike pasientpopulasjoner
  • Individualisert dosering av immundempende legemidler
  • Metabolismestudier (in vitro)
  • Farmakokinetisk modellering

Les mer om våre prosjekter.

Samarbeid

PK-gruppen har et tett samarbeid med flere kliniske grupper og utfører mange pasientstudier. Vi har utført mange studier av immundempende legemidler som organtransplanterte pasienter bruker, og farmakokinetikkstudier i pasienter med alvorlig fedme og i barn.

Les mer om hvem vi samarbeider med.

Følg oss på Instagram

Bildet kan inneholde: rektangel, font, materiell egenskap, sirkel, symbol.

Publisert 10. feb. 2011 16:41 - Sist endret 9. sep. 2022 18:36