Ida Robertsen

Bilde av Ida Robertsen
English version of this page
Telefon +47 22857519
Rom 489
Brukernavn
Besøksadresse Farmasibygningen Gydas vei 8 0363 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Forskningsfeltet er farmakokinetikk hvor fokuset primært er rettet mot transportproteiner og hvilken betydning de har for individuelle forskjeller i legemiddeleksponering. 

Undervisning

PBL-veileder i:

Kollokvieveileder i:

Bakgrunn

Master i farmasi, Farmasøytisk Institutt, UiO, 2008

Masteroppgave: Rimonabants effekter på farmakokinetikken til ciklosporin A og takrolimus i nyretransplanterte pasienter.

 

 

Publisert 3. nov. 2010 15:43 - Sist endret 18. des. 2020 13:54

Forskergrupper