2019

Harald Thidemann Johansen pøå talerstolen under prisutdelingen
Publisert 25. okt. 2019 14:17

«Den optimale foreleser» står det på diplomet som viser at studentutvalet ved MN-fakultetet kåra Harald Thidemann Johansen til årets forelesar 2019. Professoren si dør står alltid open for studentane.

Portrett av Hege Christensen
Publisert 10. jan. 2019 07:24

Professor Hege Christensen ved Farmasøytisk institutt er tildelt Olav Thon Sstiftelsens nasjonale pris i 2019 for fremragende undervisning, sammen med professor Frode K. Hansen ved Institutt for teoretisk astrofysikk.