English version of this page

EU-prosjekter

ERC-stipend

European Research Council fremmer vitenskapelig kvalitet og dristig og nyskapende forskning i internasjonal forskningsfront ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.

Marie Skłodowska-Curie Actions

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) finansierer prosjekter for forskere i alle stadier av karriere – fra doktorgradskandidater til høyt erfarne forskere – og oppmuntrer til transnasjonal, tverrsektoriell og tverrfaglig mobilitet.

logo

Samarbeidsprosjekter

Vi deltar i flere tverrnasjonale samarbeidsprosjekter ledet av forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

banner