English version of this page

Senter for digitalt liv Norge (DLN)

logo

Et nasjonalt senter for transdisiplinær bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon.

Senteret har fra starten i 2016 vært ledet fra NTNU i nært samarbeid med UiO og UiB etter bevilgning fra Forskningsrådets program Bioteknologi for verdiskapning (BIOTEK2021). I andre senterperiode, DLN 2.0 (2021–2026), er også NMBU, OUS, SINTEF og UiT inne som eierinstitusjoner. Kompetansehuben har representanter fra alle de sju institusjonene og knytter sammen forskningsprosjekter over hele Norge.

UiOs representanter i kompetansehuben

Ansatte i operational management team

  • Seniorrådgivere for innovasjon og næringslivssamarbeid: Beate Rygg JohnsenAlexandra Patriksson (50 %) og Randi Elisabeth Taxt (50 %) ansatt ved Det medisinske fakultet (MED)
  • Seniorrådgiver kommunikasjon ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). Ny rådgiver begynner i stillingen 30. november 2021

Medlemmer av expert task force

Styre

Styret ledes av professor Finn-Eirik Johansen (MN).

Forskerskolen

UiO er med i konsortiet for Centre for Digital Life Norway Research School. Styrerepresentant for UiO: Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt