Organisering av forskningen ved Fysisk institutt

Forskningen ved Fysisk institutt er organisert langs to akser, disiplinært og tematisk.

Seksjoner

Langs den disiplinære aksen finner vi de ti spesialiserte forskningsseksjonene:

 • Biofysikk og medisinsk fysikk - effekten av ioniserende stråling på molekylært og cellulært nivå, cellers mikro-omgivelser, medisinsk diagnostikk og strålingsterapi
 • Elektronikk - detektorteknologi, medisinsk instrumentering, rakettinstrumentering og elektronisk design
 • Halvlederfysikk - grunnleggende materialvitenskap og fysikk, med en visjon for hvordan forskningen i et litt lengre perspektiv kan være relevant for fornybar energiteknologi
 • Høyenergifysikk - CERN-tilknyttet forskning rundt eksperimentene ATLAS, ALICE, samt utvikling av datanettverket GRID
 • Kjerne- og energifysikk - lavenergi eksperimentell kjernefysikk, teoretisk kjernefysikk og tung-ione fysikk rettet mot CERN -forskningsprosjekter
 • Kondenserte fasers fysikk - statistisk fysikk av komplekse systemer og porøse media, brudd-dynamikk, turbulente strømninger, plastiske deformasjoner, magneto-optisk avbildning for superledere, magnetisme, nanofysikk, kvanteinformasjon 
 • Plasma og romfysikk - romplasmateori, romeksperimenter, instrumentering for romforskning
 • Fysikkdidaktikk - forskning rundt undervisning og læring innen fysikk
 • Strukturfysikk - eksperimentell og teoretiske undersøkelser av materialers struktur, egenskaper og funksjon i hovedsak basert på elektronmikroskopiske undersøkelser
 • Teoretisk fysikk - teoretisk partikkelfysikk, mørk materie, strengteori, koherente kvantesystemer, kvanteinformasjon, lavdimensjonale systemer.

Sentre og satsinger

Interdisiplinære, eller tematiske, samarbeid finner sted på tvers av forskningsseksjoner, og med eksterne partnere:

 • Centre for Computing in Science Education er et senter for fremragende utdanning, der vi jobber med å integrere databeregninger (programmering) og introdusere realistiske problemstillinger fra første dag i studiet.
 • PoreLab er et senter for framragende forskning (SFF). Senteret er et samarbeid mellom NTNU og UiO og forsker på fysikk en i porøse materialer.
 • Njord er et senter i skjæringsfelt mellom geologi og fysikk
 • SuSolTech -  The research Center for Sustainable Solar Cell Technology, er et Senter for framragende forskning (SFF)
 • Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) - fokus på nye materialer og fornybar energi. SMN er et samarbeid mellom Fysisk og Kjemisk institutt

Forskere fra Fysisk institutt deltar i endringsmiljøer innen alle de fire innsatsområdene til MN-fakultetet:

Innen innsatsområdet "Livsvitenskap" deltar vi i:

Innen innsatsområdet "Jord og rom":

"Materialer og energi:"

"Muliggjørende teknologier"

Publisert 8. nov. 2010 18:16 - Sist endret 10. sep. 2020 14:56