Infrastruktur

De fleste forskningsgruppene ved Fysisk institutt har mindre laboratorier med eksperimentelle installasjoner designet for spesifikke undersøkelser. Ved en eksperimentelt basert institusjon som Fysisk institutt blir imidlertid avansert forskning mer og mer basert på store utstyrsenheter.

Ved Fysisk institutt finnes det flere større laboratorier utstyrt for å kunne benyttes innen en rekke fagområder og typer eksperimenter.

De fire største av disse er:

  • Mikro- og Nanoteknologilabooratoriet (MiNa-lab)
  • Elektronmikroskopene
  • Oslo Syklotronlaboratorium (OCL)
  • Elektron Paramagnetisk resonans (EPR)-laboratoriene

 

Publisert 15. mars 2011 13:25 - Sist endret 15. mars 2011 13:32