English version of this page

Mikro- og nanoteknologilaboratoriet - MiNaLab

Nanoteknologi og materialvitenskap krever svært avansert utstyr. På MiNaLab har vi det ypperste av reneromsmuligheter for avansert matererialforskning. Laboratoriet inneholder utstyr og komplett prosesslinje for silisuim. Både Universitetet i Oslo og SINTEF holder til på MiNaLab.

Utstyret er tilgjengelig for forskere, studenter og eksterne kontakter.

Renrommet på MiNaLab.

Full oversikt finnes på den engelske nettsiden.

Publisert 20. jan. 2011 11:50 - Sist endret 23. mars 2021 09:51