Bokskap i fysikkbygningen

FFU administrerer utleien av bokskapene i 4. etasje i fysikkbygningen. Leien er gratis, og alle studenter på Fysisk institutt kan benytte seg av ordningen. 

2 trinn til bokskap

  1. Finn et ledig skap og noter deg nummeret på skapet. 
  2. Sett lås på skapet og send en e-post til skap-admin@fys.uio.no med navnet ditt og hvilket skap du låner. 

Uregistrerte skap vil få låsen klippet.

Oppbevaring i skapene skjer på eget ansvar. Vi anbefaler ikke å oppbevare verdisaker i dem. Bokskap skal ikke inneholde gjenstander som ikke er beregnet på oppbevaring i bokskap, for eksempel illeluktende gjenstander. 

FFU fører oversikt over hvem som til enhvert tid leier bokskap. Listene skal inneholde følgende informasjon: Bokskapsnummer, leietakers brukernavn, e-post og dato skapet ble reservert. 

I slutten av hvert semester skal alle skap tømmes. Det vil i god tid på forhånd bli hengt opp lapper når det er planlagt å klippe opp låste skap. Innholdet fra klipte skap må hentes på FFU-kontoret innen 3 måneder etter klippingen og gyldig legitimasjon må fremvises. Dersom innholdet ikke hentes innen 3 måneder, kan det fritt disponeres av FFU. Personlig innhold makuleres. FFU refunderer ikke penger for klipte låser. 

Publisert 10. sep. 2016 16:18 - Sist endret 10. sep. 2016 16:57