Standardmodellen som teori

Selv om Standardmodellen gir en god beskrivelse av fenomener vi observerer eksperimentelt, er den fortsatt ikke en komplett teori. Et av problemene er at Standardmodellen ikke kan forklare hvorfor partiklene har akkurat de egenskapene de har. Et eksempel: selv om fysikerne i mange år kjente massene til alle kvarkene utenom toppkvarken, var de ikke i stand til å forutsi toppkvarkens masse. Det var fordi Standardmodellen mangler en forklaring på at partiklene har akkurat de massene vi observerer.

 

Betyr dette at Standardmodellen er gal?

Nei -- men vi trenger å gå utover Standardmodellen, på samme måte som Einsteins relativitetsteori videreutviklet Newtons lover i mekanikken. Isaac Newtons lover for mekanikken er ikke gale i seg selv, men teorien hans virker bare sålenge hastighetene som er involvert, er mye lavere enn lyshastigheten. Einstein utvidet Newtons fysikk med sin relativitetsteori, som tillater hastigheter helt opp mot lysfarten. Vi trenger å utvide Standardmodellen med noe helt nytt for å kunne gi gode forklaringer på masse, gravitasjon og andre fenomener som foreløpig ikke har noen god forklaring i Standardmodellen.

 

Jeg lurer på hva vi kommer til å kalle den nye teorien som vil erstatte Standardmodellen!

Super-standardmodellen?
Den nye reviderte standardmodellen?
En helt standard modell?

 

Publisert 7. mars 2011 16:42 - Sist endret 9. mars 2011 12:19