Olav Antonio Blaich disputerte 19. august

Olav Antonio Blaich disputerte og forsvarte sin avhandling Conjugate margin studies in the South Atlantic for Ph.D. 19. august. Gratulerer!

Prøveforelesningen tidligere på dagen hadde tittelen: Sub salt petroleum exploration.

Emneord: Conjugate margin, South Atlantic
Publisert 19. aug. 2010 00:00 - Sist endret 17. okt. 2011 11:29