English version of this page

Disputas: Eivind Olavson Straume

Ph.d.-kandidat Eivind Olavson Straume ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Paleoclimate in the Cenozoic time: Quantifying the role of North Atlantic plate tectonics and mantle processes for graden Philosophiae Doctor.

Eivind Olavson Straume. Foto: Privat

Eivind Olavson Straume. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

Carbon dioxide variability during the last 500 million years

Kreeringssammendrag

Jordens nytid, i geologien kalt kenozoikum, trekker seg fra 66 millioner år siden og fram til nå. I kenozoikum har klimaet endret seg fra et varmt drivhusklima til et kjøligere ishusklima. Platetektonikk, erosjon og manteldynamikk har endret geografien, geometrien og topografien til jordas faste overflate, som igjen har spilt en viktig rolle i klimaendringene i perioden. I denne avhandlingen undersøkes det hvordan endringer i paleobatymetrien (dybdeforhold) til viktige havpassasjer, har påvirket sirkulasjonen i verdenshavene og bidratt til klimaendringer.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Straumes avhandling:

Paleoclimate in the Cenozoic time: Quantifying the role of North Atlantic plate tectonics and mantle processes

 

Image may contain: Earth, World, Planet, Globe.
Figure: The figure shows (from left to right) the GEBCO 2019 bathymetry map (https://www.gebco.net), ocean sediment thickness (GlobSed; Straume et al. 2019), reconstructed paleogeography for 34 million years ago (Straume et al. 2020), and modelled sea surface temperatures for 34 million years ago (Straume et al. in review).  This outlines the structure of the thesis which is using present day geophysical properties of the seafloor and kinematic models to reconstruct paleogeography, and then model past climatic variations due to changes in paleogeography. See larger figure.

For the present day, this study provides a new global sediment thickness map over the seafloor. The work derives mathematical formulas to describe sedimentation trends in the major oceans. These trends depend on oceanic lithospheric age and latitudinal position and can be used to estimate sediment thickness accumulations in oceanic basins through time. A new methodology and tool for reconstructing paleobathymetry of large igneous oceanic plateaus is developed. The new method was used to construct a new global Cenozoic paleogeography model, including detailed reconstructions of the Northern Hemisphere oceanic gateways. The model is based on updated regional plate kinematics, oceanic lithospheric age, sediment thickness, and reconstructed oceanic plateaus and microcontinents. In addition, Northeast Atlantic paleobathymetric variations due to Iceland mantle plume activity are incorporated.

The paleogeographic reconstruction for the Eocene-Oligocene Transition (EOT, ~ 34 million years ago) was implemented in the Norwegian Earth System Model (NorESM) to investigate the effect of the oceanic gateway geometry on ocean circulation and climate. The simulations in the earth system model show that the Atlantic – Arctic gateways can have a large impact on EOT climate variations, and that changes in these gateways can produce climatic changes observed in the proxy record.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Eivind Olavson Straume, portrett; 500px. Foto: Privat

Annet bildemateriale: Figur med beskrivelse som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1000px. Illustrasjon/figur: Eivind Olavson Straume.

Publisert 4. sep. 2020 09:54 - Sist endret 22. sep. 2020 15:59