English version of this page

Disputas: Lina Hedvig Line

Ph.d.-kandidat Lina Hedvig Line ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Reservoir quality and prospectivity of Lower - Middle Mesozoic sandstones of the Barents Shelf for graden Philosophiae Doctor.

Lina Hedvig Line. Foto: Privat

Lina Hedvig Line. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

 

Prøveforelesning

Weathering and climate: implications for sediment properties

Kreeringssammendrag

Silisiklastiske sandsteiner er viktige reservoarbergarter for lagring av vann, olje og gass, og representerer en essensiell samfunnsressurs verden over. Som et bidrag for å sikre effektiv leting, forsvarlig styring og bærekraftig utnyttelse av slike undergrunnsressurser i fremtiden, er det i denne avhandlingen undersøkt de geologiske prosessene som kontrollerer reservoarkvalitet i Mesozoiske sandsteiner fra Barentshavet. Studien viser at den geologiske forhistorien til sedimentene har hatt en særskilt betydning for utvikling og bevaring av gode reservoaregenskaper i denne petroleumsprovinsen.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Lines avhandling:

Reservoir quality and prospectivity of Lower - Middle Mesozoic sandstones of the Barents Shelf

Silisiklastiske sandsteiner utgjør viktige reservoarer for vann, olje og gass i undergrunnen, og er en essensiell samfunnsressurs verden over. For å sikre effektiv leting, forsvarlig styring og bærekraftig utnyttelse av slike undergrunnsressurser i fremtiden, må vi forstå de geologiske prosessene som styrer reservoarets evne til å lagre fluider.

Bildet kan inneholde: blå, koboltblå, turkis, blågrønn, elektrisk blå.
Tynnslip fra Mesozoiske sandsteinsreservoarer i Barentshavet viser sandkorn med en variert mineralogisk sammensetning. Blå felt representerer sandsteinens porøsitet der fluider potensielt kan lagres. Foto: Thin Section Workshop and Laboratory / Institutt for geofag, UiO.

Ved å studere geologiske prosesser som bevarer høy porøsitet i sandsteiner fra Barentshavet, kan man komme nærmere en slik forståelse av sandsteiners lagringsevne. De sedimentære bergartene under havbunnen i Barentshavet er vertskap for et variert utvalg sandsteinsreservoarer. Studien viser at kvaliteten til de Mesozoiske sandsteinsreservoarene ser ut til å avhenge av 1) sandens kildeområde, 2) prosessene i avsetningsmiljøet og 3) kompaksjonsprosesser under begraving.

Tektonisk oppløft har også hatt en stor innflytelse på  fordelingen av høy-kvalitets sandsteinsreservoarer. Kunnskap om reservoarkvalitet tilegnet gjennom dette studiet kan i stor grad overføres til andre sedimentære bassenger verden over, særlig systemer med tilsvarende geokjemisk og tektonisk kompleksitet.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Lina Hedvig Line, portrett; 200px. Foto: Privat

Annet bildemateriale: Figur med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1000px.

Publisert 11. sep. 2020 10:00 - Sist endret 6. okt. 2020 11:47